Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Český národní korpus, 2015
75 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-366-2 (brožováno)
Studie z korpusové lingvistiky ; 21
Obsahuje bibliografii na stranách 67-69, bibliografické odkazy
Anglické resumé
001452437
0. Úvod 8 // 0.1 Uspořádání publikace 9 // 0.2 Seznam zkratek a symbolů 9 // 1. Syntakticky anotovaný korpus 11 // 1.1 Korpus SYN2005 a jeho žánrové subkorpusy 11 // 1.1.1 Tabulka zastoupení subkorpusů v korpusu SYN2005 11 // 1.1.2 Subkorpus beletrie 12 // 1.1.3 Subkorpus odborné literatury 12 // 1.1.4 Subkorpus publicistiky 12 // 1.1.5 Tabulka podílu slovních druhů 12 // 1.2 Morfologické značkování korpusu 13 // 1.3 Syntaktické značkování korpusu podle analytické roviny PDT 14 // 1.3.1 Syntaktické funkce v Pražském závislostním korpusu 15 // 1.4 Metoda syntaktické anotace 16 // 1.4.1 MaltParser 16 // 1.4.2 Zjednodušení dat pro parsing 16 // 1.4.3 Opravná pravidla 17 // 1.5 Spolehlivost údajů, korekce výsledků 17 // 1.5.1 Metoda korekce výsledků 17 // 1.5.2 Údaj o spolehlivosti tabulky 18 // 1.6 Rozlišení prostých a předložkových pádů 18 // 2. Syntaktické funkce 19 // 2.1 Přísudek 19 // 2.1.1 Seznamy tvarů a lemmat funkce Pred 20 // 2.2 Jmenná část verbonominálního predikátu 20 // 2.2.1 Seznamy tvarů a lemmat funkce Pnom 21 // 2.2.2 Tabulka realizace funkce Pnom slovními druhy 22 // 2.2.3 Tabulka realizace funkce Pnom vybranými pády // substantiv a adjektiv 22 // 2.3 Podmět 23 // 2.3.1 Seznamy tvarů a lemmat funkce Sb 23 // 2.3.2 Tabulka realizace funkce Sb slovními druhy 24 // 2.3.3 Tabulka realizace funkce Sb vybranými pády substantiv a zájmen 25 // 2.4 Předmět 25 // 2.4.1 Seznamy tvarů a lemmat funkce Obj v korpusu 26 // 2.4.2 Tabulka realizace funkce Obj slovními druhy 26 // 2.4.3 Tabulka realizace funkce Obj pády jmen 27 // 2.4.4 Seznamy sloves s valencemi v korpusu SYN2005 27 //
2.5 Příslovečné určení 35 // 2.5.1 Seznamy tvarů a lemmat funkce Adv 36 // 2.5.2 Tabulka realizace funkce Adv slovními druhy 37 // 2.5.3 Tabulka realizace funkce Adv pády jmen 37 // 6 // 2.6 Přívlastek 38 // 2.6.1 Seznamy tvarů a lemmat funkce Atr 38 // 2.6.2 Tabulka realizace funkce Atr slovními druhy 39 // 2.6.3 Tabulka realizace funkce Atr vybranými pády substantiva 39 // 2.7 Doplněk 40 // 2.7.1 Seznamy tvarů a lemmat funkce Atv 41 // 2.7.2 Tabulka realizace funkce Atv slovními druhy 41 // 2.7.3 Tabulka realizace funkce Atv vybranými pády substantiv, // adjektiv a zájmen 42 // 2.8 Kvantifikace 42 // 2.9 Koordinace a apozice 43 // 2.9.1 Tabulka zastoupení koordinovaných a aponovaných funkcí 44 // 2.10 Ostatní syntaktické funkce v PDT 44 // 2.10.1 Tabulka frekvence funkce ExD a pomocných funkcí 46 // 3. Tabulky 47 // 3.1 Tabulky vztahu slovního druhu a syntaktické funkce 47 // 3.1.1 Tabulky vztahu slovního druhu a syntaktické funkce // (bez koordinace} 49 // 3.2 Tabulky vztahu pádu a syntaktické funkce 50 // 3.2.1 Tabulky vztahu pádu a syntaktické funkce (bez koordinace} 52 // 3.3 Tabulky vztahu pádu a syntaktické funkce u substantiv 54 // 3.3.1 Tabulky vztahu pádu a syntaktické funkce u substantiv // (bez koordinace} 56 // 3.4 Tabulky vztahu pádu a syntaktické funkce u adjektiv 58 // 3.5 Tabulky vztahu pádu a syntaktické funkce u zájmen 60 // 3.6 Tabulky vztahu pádu a syntaktické funkce u číslovek 62 // 4. Závěr 65 // Summary 66 // Literatura 67
(OCoLC)944218492
cnb002764798

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC