Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
1. vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2015
186 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-210-8022-5 (brožováno)
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 161-173 a rejstříky
Anglické resumé
001452445
ÚVOD 7 // 1 Teoretická východiska inkluzivního prístupu 1 i // 1.1 Speciálněpedagogická východiska 11 // 1.2 Koncepce inkluzivního vzdelávaní 13 // 1.3 Inkluze v českém prostředí 14 // 1.4 Vytváření inkluzivního vzdělávání 15 // 1.5 Vývoj legislativy upravující inkluzivní vzdělávání 18 // 2 Zrakové postižení a jeho vliv na funkční vidění 21 // 2.1 Pojetí zrakového postižení 21 // 2.2 Definice zrakového postižení 23 // 2.3 Zastoupení zrakového postižení v populaci 25 // 2.4 Zrakové funkce a jejich vliv na vznik zrakového postižení 27 // 2.5 Nejvýznamnější oční patologie 33 // 2.5.1 Nejčastější vrozené příčiny vzniku zrakového postižení 33 // 2.5.2 Nejčastější získané příčiny vzniku zrakového postižení 39 // 2.5.3 Zrakové postižení jako následek poranění 47 // 3 Vzdělávání osob se zrakovým postižením v průběhu celého života 49 // 3.1 Speciálněpedagogické vymezení zrakového postižení 49 // 3.2 Legislativní normy upravující vzdělávání osob se zrakovým postižením v České republice 53 // 3.3 Osoby se zrakovým postižením v předškolním věku 55 // 3.3.1 Dítě v předškolním věku 55 // 3.3.2 Raná péče 57 // 3.3.3 Mateřské školy 58 // 3.4 Vzdělávání osob se zrakovým postižením 58 // 3.4.1 Vzdělávání na základních školách 58 // 3.4.2 Příprava na budoucí povolání a volba dalšího vzdělávání 60 // 3.4.3 Vzdělávání na středních školách 63 // 3.4.4 Vzdělávání na vysokých školách 65 // 3.4.5 Vzdělávání dospělých 65 // 3.5 Inkluze a speciální školství v praxi 67 // 4 Determinanty - facilitátory a bariéry - inkluze osob se zrakovým postižením 69 // 4.1 Facilitátory inkluze osob se zrakovým postižením odstraňující tvrdé bariéry 69 // 4.1.1 Vodicí linie bez bariér 70 // 4.1.2 Zpřístupnění přechodů pro chodce 72 //
4.1.3 Zpřístupnění nástupišť veřejné dopravy 76 // 4.1.4 Využití dalších tyfloinženýrských prvků 76 // 4.1.5 Zpřístupňování veřejných budov 78 // 4.2 Měkké bariéry inkluze osob se zrakovým postižením 79 // 4.3 Speciální pomůcky odstraňující bariéry 80 // 4.4 Opatření podporující školní inkluzi 82 // 4.4.1 Připravenost školy 82 // 4.4.2 Speciálněpedagogická podpora 83 // 4.4.3 Speciální předměty pro žáky se zrakovým postižením 85 // 4.4.4 Speciální školní pomůcky podporující inkluzi 88 // 4.5 Facilitátory sociální inkluze 88 // 4.5.1 Rehabilitace osob se zrakovým postižením 88 // 4.5.2 Ucelená rehabilitace funkčního vidění 89 // 4.5.3 Pedagogická rehabilitace 94 // 4.5.4 Sociální rehabilitace 95 // 4.5.5 Volnočasové aktivity jako determinanta osobnostního rozvoje 98 // 4.5.6 Pracovní rehabilitace 100 // 5 Analýza postojů managementu základních a středních škol k determinantám inkluzivního vzdělávání osob se zrakovým postižením 103 // 5.1 Formulace výzkumného problému 103 // 5.1.1 Stanovení výzkumných cílů 104 // 5.1.2 Stanovení hypotéz 105 // 5.2 Metodologie výzkumu 106 // 5.2.1 Metodologie empirické části výzkumu 106 // 4 // 5.3 Výsledky výzkumného šetření postojů vedoucích pracovníků základních škol - popisná statistika 116 // 5.3.1 Skupina otázek I - vlastní postoje k významu interních determinant úspěšnosti inkluze 116 // 5.3.2 Skupina otázek II - uplatnitelnost interních determinant inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách 119 // 5.3.3 Skupina otázek III - význam externích determinant inkluzivního vzdělávání 123 // 5.3.4 Skupina otázek IV - postoje k problematičnosti zahájení procesu inkluze dle typu omezení funkčního vidění 125 //
5.4 Výsledky výzkumného šetření postojů vedoucích pracovníků středních škol - popisná statistika 128 // 5.4.1 Skupina otázek I - vlastní postoje k významu interních determinant úspěšnosti inkluze 128 // 5.4.2 Skupina otázek II - uplatnitelnost interních determinant inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách 131 // 5.4.3 Skupina otázek lil - význam externích determinant inkluzivního vzdělávání 133 // 5.4.4 Skupina otázek IV - problematičnost zahájení procesu inkluze dle typu omezení funkčního vidění 135 // 5.5 Analýza výzkumných šetření postojů managementu základních a středních škol-ověření hypotéz 139 // 5.5.1 Index inkluze studujících se zrakovým postižením 139 // 5.5.2 Ověření hypotéz 142 // 5.5.3 Další výzkumná zjištění 146 // Závěry výzkumných šetření a doporučení pro praxi 149 // 6.1 Rekapitulace výzkumného šetření 149 // 6.2 Interpretace výsledků výzkumného šetření - postoje vedoucích pracovníků základních škol 150 // 6.3 Interpretace výsledků výzkumného šetření - postoje vedoucích pracovníků středních škol 152 // 6.4 Závěr a interpretace analýzy výzkumného šetření 154 // 6.5 Doporučení vyplývající z výzkumného šetření 156 // SUMMARY 159 // LITERATURA 161 // SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ 175 // REJSTŘÍK JMENNÝ 179 // REJSTŘÍK VĚCNÝ 181
(OCoLC)946294627
cnb002776949

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC