Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
První vydání
Brno : Barrister & Principal ; Masarykova univerzita, 2016
158 stran : barevné ilustrace ; 19 x 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7485-111-7 (Barrister & Principal ; brožováno)
ISBN 978-80-210-8354-7 (Masarykova univerzita ; brožováno)
Životopisná data
Obsahuje bibliografii na stranách 148-150, bibliografické odkazy a rejstříky
České a anglické resumé
001452513
I. Umění a arteterapie 9 // I.I Arteterapie a umelecká tvorba 11 // I.II Arteterapie - definice, techniky, cíle 15 // I.III Vztah umění a arteterapie 17 // I.IV Arteterapie výtvarná 20 // I.V Muzikoterapie v kontextu současnosti 21 // I.VI Dramaterapie 24 // I.VII Tanečně-pohybová a psychomotorická terapie - tělo jako specifické médium vyjádření a tvorby 26 // I.VIII Intermediální terapie 28 // I.IX Tvůrčí akt a terapeutický proces 31 // I.X Specifické role arteterapie 33 // II. Exprese v terapii uměním 35 // II.I Exprese jako výraz stavu duše 37 // II.II Expresionismus jako směr ve výtvarném umění, v hudbě, dramatu a v tanci 40 // II.III Expresivní terapeutické techniky v kontextu současné arteterapie 42 // II.IV Mezioborový model expresivní terapie ve vztahu k umění moderny a postmoderny 44 // II.V Modelování expresivních motivačních vyjádření v arteterapeutické praxi 45 // III. „Art brut" a arteterapeutické činnost 47 // III.I „Art brut" z pohledu druhé dekády třetího tisíciletí 49 // III.II Historie sběratelství umění „art brut" a modernisté 50 // III.III „Art brut" a arteterapie 54 // IV. Výtvarné myšlení v terapii uměním 57 // IV.I Rozdíly mezi uměleckým dílem a arteterapeutickým produktem 59 // IV.II Možnosti výkladu „výtvarného myšlení" v kontextu arteterapeutické práce 60 // IV.III Hodnocení a výklad výtvarného myšlení u vybraných výtvarných prací autorů ze skupiny mentálně hendikepovaných osob 62 // IV. IV Kazuistika výtvarné práce v kontextu současné arteterapie 67 // V. Synkretická etuda jako prostředek arteterapeutické práce 73 // V.I „Synkretická etuda" v mezioborové umělecké tvorbě 75 // V.II Synkretismus v umění jako inspirační zdroj arteterapie 77 // V.III Synkretická etuda jako forma arteterapeutické praxe 79 //
VI. Skupinové výtvarné činnosti v arteterapii z pohledu sociálního klimatu současnosti 85 // VI.I Aktuální psychologické a umělecké kontexty arteterapeutické skupinové práce 87 // VI.II Charakter výtvarné arteterapie ve skupině 88 // VI.III Aktuální metodologie skupinových činností v arteterapii 90 // VI.IV Realizace skupinových činností jako prostředek socializace 92 // VII. Výtvarná tvorba - kazuistiky, analýzy a interpretace z pohledu arteterapie 97 // VII.I Výtvarná tvorba a umění - významy a výklady v kontextu psychoterapie 99 // VII.II Interpretace uměleckého díla s psychoterapeutickým vyústěním 100 // VIII. Intermediální tvorba v současné arteterapii 103 // VI II.I Principy intermediálního vyjadřování a možnosti jejich uplatnění v arteterapii 105 // VIII.II Slovo a obraz ve vztahu ke sdělování 107 // VIII.III Účel vytváření obrazu, intermediální kontexty obrazové produkce a specifické role obrazu v arteterapii 108 // VIII.IV Spojení mluveného a psaného slova, slovo jako obraz v umění a v arteterapii 109 // VIII.V Hudba, obraz a text 110 // VIII.VI Intermediální aktivity s arteterapeutickým zaměřením - intermediální projekty jako forma terapie duše 111 // IX. Projekt v arteterapii 115 // IX. I Kořeny výtvarného projektu 117 // IX.II Psychologicky a sociologicky zaměřená projektová práce výtvarných umělců 118 // IX.III Nalezení vhodného tématu projektu s arteterapeutickým zaměřením 119 // IX.IV Specifika arteterapeutického projektu 120 // IX.V Arteterapeutické projekty 121 // X. Objekt a asambláž v arteterapii 123 // X.I Svět předmětů a léčba uměním 126 // X.II Objekt ve výtvarném umění 128 // X.III Fáze přípravy k tvorbě objektu - prohledávání skříní, půdy, sklepů a smetišť a také vlastní paměti 130 // X.IV Fáze nalézání nebo tvorby objektu 131 // X.V Reflexe výsledného tvaru objektu 133 //
XI. Rituál jako prostředek arteterapeutické práce 135 // XI.I Rituál jako projev „lidské existence" 137 // XI.II Cíle arteterapie realizované skrze vybrané druhy rituálů 139 // Slovo závěrem — Resumé — Abstract 141 // Literatura — Internetové zdroje — Seznam vyobrazení 147 // Jmenný a věcný rejstřík 153
cnb002855197

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC