Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
V Praze : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, [2016]
1 online zdroj
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 9788024631042 (ebook) ISBN !9788024630762 (chyb.)
ISBN 8024631040 (ebook)
Obsahuje rejstřík
Učebnice vysvětluje základy geostatistiky, a to se zaměřením na prostorovou interpolaci. Probírají se též interpolační metody, které s geostatistikou a jejími aplikacemi bezprostředně souvisejí. V centru zájmu je případ, kdy jsou data zadána v ploše, v nepravidelné síti bodů. Výklad je ilustrován příklady naprogramovanými v Matlabu. Ukázky programů jsou uvedeny na konci knihy. Text vychází z autorových přednášek na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je určen nejen studentům, ale též uživatelům geostatistiky a prostorové interpolace mimo akademickou obec.
Vendor-supplied metadata
* prostorová interpolace
001452612
Předmluva // 1. Úvod // Trochu historie // Prostorová interpolace // 2. Metoda IDW // Vlastnosti metody IDW // Přesná interpolace vs. shlazení // Omezení okolí a anizotropie // Vliv konfigurace bodů // IDW a jiné metody // Cross-validation // Interpolace plošných dat // Shrnutí metody IDW // 3. Metoda RBF // Interpolace multikvadrikou // Obecný tvar interpolace RBF // Vliv trendu // Základní typy bázových funkcí // Interpolace plošných dat // Aproximační varianta RBF // 4. Polynomický trend // Globální trend // Lokální trend // 5. Variogram a kovariance // Variogram mrak // Empirický variogram // Teoretický variogram // Meze použitelnosti variogramu // Anizotropie // Kovariance // Prostorová kovariance // Vztah kovariance a variogramu // 6. Prostorová proměnná // Náhodná funkce // Stacionarita // Statistická inference // Příklady náhodných funkcí // Splnění předpokladů stacionarity // Koncepční poznámky // 7. Modely variogramu // Základní typy variogramu // Kombinace variogramů // Příklady simulací // Shrnutí vztahu variogram - prostorová proměnná // Geometrická anizotropie // Proložení teoretického variogramu // 8. Kriging // Základní kriging // Chyba krigingu // Počítačová implementace // Vlastnosti krigingu // Mikrovariabilita vs. chyby měření // 9. Vypracovaný příklad // Analýza dat // Strukturní analýza // Kriging // Analýza trendu // Anizotropie // Hustší síť // 10. Duální formulace krigingu // 11. Kriging střední hodnoty // 12. Jednoduchý kriging // 13. Univerzální kriging // Určení trendu a jeho koeficientů // Určení variogramu stacionární složky // Kriging trendu plus jednoduchý kriging // Souvislost s metodou zobecněných nejmenších čtverců // 14. Kriging agregovaných dat // 15. Porovnání použitých metod // 16. Náhodné simulace // Bibliografie // Programy // Rejstřík
(OCoLC)944186389

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC