Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2016.
1 online zdroj
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 9788024629711 (ebook) ISBN !9788024628844 (chyb.)
ISBN 8024629712 (ebook)
Práce představuje analýzu diskurzu, její základní postupy a společná metodologická východiska vlastní nejrůznějším disciplínám. Největší pozornost je však věnována lingvistické analýze textu, tomu, co analýza diskurzu přináší pro pochopení některých jevů textu. Analýze jsou podrobeny texty tištěných a televizních médií, a to ve dvou rovinách dané problematiky. V první z nich jde o to ukázat, jak jsou jazyk a žánry dnešních médií ovlivňovány současnými vnějšími podmínkami soudobé společnosti a jak pod tímto tlakem média komunikují s publikem. Druhá část konkrétních rozborů se věnuje tomu, jak jednotlivá média prezentují stejné události a jak odlišné verze skutečnosti předkládají.
Online resource; title from PDF title page (EBSCO, viewed July 18, 2016).
001452615
Úvod // 1. Analýza diskurzu a ejí hlavní směry – konverzační analýza a kritická analýza diskurzu // 2. Diskurz – obtížnost vymezení, šíře užití a definice // 3. Michel Foucault a diskurz // 4. Norman Fairclough a analýza diskurzu // Zobrazit úroveň 4.1 Norman Fairclough a jeho inspirační zdroje // 4.2 Norman Fairclough a kritická analýza diskurzu // 4.3 Faircloughova analýza // 5. Česká analýza diskurzu a její zástupci // 5.1 Jana Hoffmannová // 5.2 Jiří Nekvapil // 5.3 Jiří Homoláč // 5.4 Jiří Kraus // 6. Analýza diskurzu v různých vědních oborech // 6.1 Analýza diskurzu v literární vědě // 6.2 Analýza diskurzu v sociálních vědách – Pierre Bourdieu // 6.3 Analýza diskurzu v psychologii // 6.4 Diskurz ve filozofii – Paul Ricoeur // 6.5 Analýza diskurzu v edukaci // 7. Možné přístupy k analýze diskurzu // 7.1 Členská kategorizační analýza // 7.2 Teorie diskurzu a interpretační repertoár // 7.3 Teorie diskurzu a tzv. uzlové body // 7.4 Kvantitativně-distribuční metody a korpusová diskurzivní lingvistika // 7.5 Norman Fairclough, trojdimenzionální pojetí diskurzivní události a tzv. klasifikační schéma // 7.6 Jürgen Link, interdiskurz a synchronní systém kolektivních symbolů // 7.7 Konverzační analýza // 7. 8 Závěr // 8. Mediální diskurz // 8.1 Východiska a postup při vlastní analýze // 8.2 Charakteristika současného mediálního diskurzu // 8.2.1 Konverzacionalizace a kolokvializace // 8.2.2 Nevhodná prezentace skutečnosti a snížení odpovědnosti za sdělovaný obsah // 8.2.3 Charakter žánrů // 8.2.3.1 Příběh // 8.2.3.2 Zpráva a zábavní funkce // 8.2.4 Bulvarizace // 8.2.5 Reklama ve zpravodajských textech // 8.2.6 Intertextovost // 8.2.7 Rozdílná prezentace událostí a manipulativní evaluace // 8.2.7.1 Srovnání rozdílných prezentací // 8.2.7.2 Interpretace a evaluace //
8.3 Mediální diskurz a mezitextové vztahy: možnosti praktické analýzy // 8.3.1 Citát jako prostředek vyjádření a zkoumání diskurzu // 8.3.2 Kategoriálně vázaný predikát vytvořený kontextem // 8.3.3 Význam slova v kontextu mezitextových vztahů // 8.3.4 Podíl mezitextových vztahů na vytváření identity // 8.3.5 Ukázka analýzy souvislého textu // Závěr // Literatura // Summary
(OCoLC)944186449

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC