Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Praha] : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2016
1 online zdroj
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 9788024633121 (ebook) ISBN !9788024629544 (chyb.)
ISBN 8024633124 (ebook)
Publikace analyzuje vývoj zásadních procesů transformace národního hospodářství ČR od roku 1989 do roku 2010, a to procesu restitučního, procesu likvidace státních podniků, procesu konkurzního, resp. insolvenčního řízení státních podniků a procesu transformace státního majetku do vlastnictví obcí. Výzkum je rozdělen na analýzu vývoje procesu malé restituce dle zákona č. 403/1990 Sb., restituce mimosoudními rehabilitacemi dle zákona č. 87/1991 Sb., restituce zemědělského a lesního majetku dle zákona č. 229/1991 Sb., restituce církevního majetku dle zákona č. 428/2012 Sb., restituce židovského majetku dle zákona č. 212/2000 Sb. a restituce historického majetku obcí dle zákona č. 172/1991 Sb. U každého ze zkoumaných právních režimů je aplikována totožná systémová struktura výzkumu, přičemž stěžejní část zaujímá právní, institucionální, věcná, makroekonomická a statistická analýza každého z nich (pokud byla vstupní data k dispozici), která ústí v komparaci všech restitučních procesů realizovaných v ČR.
Vendor-supplied metadata
001452629
Předmluva autora // Úvod // 1. Ekonomické teorie vztahující se ke změnám vlastnických práv // 2. Restituční procesy // 2.1 Změny vlastnických práv prostřednictvím restitučních procesů // 2.2 Analýza právních rámců restitučních procesů // 2.2.1 „Malá restituce“ dle zákona č. 403/1990 Sb. // 2.2.2 „Restituce mimosoudními rehabilitacemi“ dle zákona č. 87/1991 Sb. // 2.2.3 „Restituce zemědělského a lesního majetku“ dle zákona č. 229/1991 Sb. // 2.2.4 „Restituce církevního majetku“ podle zákona č. 428/2012 Sb. // 2.2.5 „Restituce židovského majetku“ podle zákona č. 212/2000 Sb. // 2.2.6 „Restituce historického majetku obcí“ podle zákona č. 172/1991 Sb. // 2.3 Analýza institucionálního zajištění restitučních procesů // 2.3.1 Instituce, v jejichž působnosti byla „malá restituce“ // 2.3.2 Instituce, v jejichž působnosti byly „mimosoudní rehabilitace“ // 2.3.3 Instituce, v jejichž působnosti jsou „restituce zemědělského a lesního majetku“ // 2.3.4 Instituce, v jejichž působnosti jsou „církevní restituce“ // 2.3.5 Instituce, v jejichž působnosti byla „restituce židovského majetku“ // 2.3.6 Instituce, v jejichž působnosti byla „restituce historického majetku obcí“ // 2.4 Analýza realizace restitučních procesů // 2.4.1 Analýza realizace „malé restituce“ podle zákona č. 403/1990 Sb. // 2.4.2 Analýza realizace „restitučního procesu mimosoudními rehabilitacemi“ podle zákona č. 87/1991 Sb. // 2.4.3 Analýza realizace „restitučního procesu zemědělského a lesního majetku“ podle zákona č. 229/1991 Sb. // 2.4.4 Analýza realizace „církevních restitucí“ podle zákona č. 428/2012 Sb. // 2.4.5 Analýza realizace „restitučního procesu židovského majetku“ podle zákona č. 212/2000 Sb. //
2.4.6 Analýza realizace „Restitučního procesu historického majetku obcí“ podle zákona č. 172/1991 Sb. // 2.5 Komparace restitučních procesů // 2.6 Závěry analýzy restitučních procesů // 2.6.1 Závěry analýzy procesu „malé restituce“ // 2.6.2 Závěry analýzy procesu restituce mimosoudními rehabilitacemi // 2.6.3 Závěry analýzy procesu restituce zemědělského a lesního majetku // 2.6.4 Závěry analýzy procesu restituce církevního majetku // 2.6.5 Závěry analýzy procesu restituce židovského majetku // 2.6.6 Závěry analýzy procesu restituce historického majetku obcí // 2.6.7 Syntetické závěry všech restitučních procesů // 3. Proces likvidace státních podniků // 3.1 Změny vlastnických práv prostřednictvím procesu likvidace státních podniků // 3.2 Analýza právního rámce procesu likvidace státních podniků // 3.2.1 Zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku // 3.2.2 Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku // 3.2.3 Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby // 3.2.4 Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby // 3.2.5 Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách // 3.2.6 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník // 3.3 Analýza institucionálního zajištění procesu likvidace státních podniků // 3.3.1 Zakladatelé státních podniků // 3.3.2 Státní podnik v likvidaci zastoupený likvidátorem // 3.4 Analýza procesu likvidace státních podniků // 3.5 Závěry analýzy procesu likvidace státních podniků // 4. Proces konkurzního – insolvenčního řízení státních podniků // 4.1 Změny vlastnických práv prostřednictvím procesu konkurzního – insolvenčního řízení státních podniků //
4.2 Analýza právního rámce procesu konkurzního – insolvenčního řízení státních podniků // 4.2.1 Zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání // 4.3 Analýza institucionálního zajištění procesu konkurzního – insolvenčního řízení státních podniků // 4.3.1 Zakladatel státního podniku // 4.3.2 Příslušný soud // 4.3.3 Státní podnik // 4.4 Analýza procesu konkurzního – insolvenčního řízení státních podniků // 4.5 Závěry analýzy procesu konkurzního – insolvenčního řízení státních podniků // 5. Proces transformace státního majetku do vlastnictví obcí // 5.1 Změny vlastnických práv prostřednictvím procesu transformace státního majetku do vlastnictví obcí // 5.2 Analýza právního rámce procesu transformace státního majetku do vlastnictví obcí // 5.2.1 Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí // 5.3 Analýza institucionálního zajištění procesu transformace státního majetku do vlastnictví obcí // 5.3.1 Předávající státní podnik // 5.3.2 Přebírající obecní úřad // 5.4 Analýza procesu transformace státního majetku do vlastnictví obcí // 5.5 Závěry analýzy procesu transformace státního majetku do vlastnictví obcí // Závěr // Summary // Seznam zkratek // Seznam obrázků // Seznam tabulek // Seznam grafů // Literatura // Přílohy // Příloha 1: Příloha k zák. č. 212/2000 Sb. („restituce židovského majetku“) // Příloha 2: Analýza restitučních procesů // Příloha 3: Metodika majetkového vypořádání // Příloha 4: Souhrnná informace o výzvách všech povinných osob – zemědělské nemovitosti // Příloha 5: Podrobná komparace zásadních odlišností zákonů č. 229/1991 Sb. a č. 428/2012 Sb.
(OCoLC)949930486

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC