Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.8) Půjčeno:19x 
BK
Vydání třetí
Praha : Portál, 2015
317 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0976-8 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 291-292 a rejstřík
001452650
Obsah // Úvod... 9 // 1 Obecné otázky... 13 // Psychologie v psychiatrii... 13 // Dějiny psychiatrie... 14 // Sociální psychiatrie... 21 // Transkulturální psychiatrie ... 27 // Pojetí normality... 31 // Etiopatogeneze psychických poruch... 35 // Etické problémy v psychiatrii ... 35 // Psychiatrické vyšetření... 39 // Psychodiagnostika obecně... 47 // Psychiatrické terapie... 57 // Biologická léčba... 57 // Psychoterapie... 74 // Sociální terapie... 79 // Organizace psychiatrické péče... 80 // Klasifikace v psychiatrii (klasifikační systémy)... 82 // 2 Psychopatologie (Obecná psychiatrie)... 85 // Poruchy vnímání... 86 // Nepatické poruchy vnímání... 86 // Patické poruchy vnímání... 87 // Poruchy pozornosti... 92 // Nepatické poruchy pozornosti... 93 // Patické poruchy pozornosti... 94 // 5 // PSYCHOPATOLOGIE A PSYCHIATRIE // Poruchy paměti ... ‘>4 // Kvantitativní poruchy paměti... 95 // Kvalitativní poruchy paměti... 96 // Poruchy myšleni... 97 // Kvantitativní poruchy myšlení... 97 // Kvalitativní poruchy myšlení... 98 // Poruchy řeči... 103 // Poruchy inteligence... 105 // Mentální retardace... 105 // Demence... 107 // Sociální zanedbanost... 107 // Poruchy pudů ...108 // Pudy směřující ? zachování individua... 108 // Pudy směřující ? zachování rodu... 110 // Pud sdružovací (sociální)... 114 // Pud pro zpříjemnění existence... 115 // Poruchy emotivity... 115 // Poruchy afektů... 116 // Poruchy
nálad... 119 // Poruchy citti... 120 // Poruchy vášní... 122 // Poruchy vůle... 122 // Poruchy jednání... 123 // Kvantitativní poruchy jednání... 123 // Kvalitativní poruchy jednání... 123 // Neadaptivní psychické reakce... 126 // Poruchy vědomí... 130 // Kvantitativní poruchy vědomí... 131 // Kvalitativní poruchy vědomí... 131 // Poruchy spánku... 134 // Poruchy osobnosti... 135 // 3 Speciální psychiatrie...139 // Organické duševní poruchy včetně symptomatických (F00-09) . . . 139 // Základní charakteristika... 139 // Epidemiologie... 140 // Etiopatogeneze... 140 // Nejvýznamnější jednotlivé formy a jejich klinický obraz... 141 // Diagnostika a diferenciální diagnostika... 144 // NejČastějšíotázky pro psychologa... 145 // Léčba... 153 // 6 // PSYCHOPATOLOGIE A PSYCHIATRIE // Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkom // psychoaktivních látek F10-19... 159 // Základní charakteristika... 159 // Základní pojmy... 159 // Epidemiologie... 160 // Etiopatogeneze... 161 // Jednotlivé typy závislostí, klinický obraz... 161 // Diagnostika a diferenciální diagnostika... 171 // Nejčastéjšf otázky pro psychologa... 171 // Léčba... 174 // Možnosti prevence a léčby kognitivního deficitu // způsobeného návykovými látkami... 179 // Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20-29) ... 181 // Základní charakteristika... 181 // Epidemiologie... 182 // Etiopatogeneze... 182 // Nejvýznamnější
jednotlivé formy a jejich klinický obraz... 183 // Diagnostika a diferenciální diagnostika... 188 // Nejčastější otázky pro psychologa... 190 // Léčba... 195 // Poruchy nálady (F30-39)... 201 // Základní charakteristika... 201 // Epidemiologie... 201 // Etiopatogeneze... 202 // Jednotlivé formy a jejich klinický obraz... 203 // Diagnostika a diferenciální diagnóza...206 // Úloha psychologa ... 209 // Léčba... 213 // Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem // a somatoformní poruchy (F40-49)... 223 // Základní charakteristika... 223 // Epidemiologie... 224 // Etiopatogeneze... 225 // Nejvýznamnější jednotlivé formy a jejich klinický obraz...226 // Diagnostika a diferenciální diagnóza... 232 // Úloha psychologa ... 234 // Léčba... 237 // Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami // a somatickými faktory (F50-59) ... 244 // Základní charakteristika... 244 // Epidemiologie... 244 // Etiopatogeneze... 245 // 7 // PSYCHOPATOLOGIE A PSYCHIATRIE // Jednotlivé formy a klinický obraz... 246 // Diagnostika a diferenciální diagnostika... 250 // Nejčastéjší otázky pro psychologa... 251 // Léčba syndromů spojených s fyziologickými poruchami // a somatickými faktory... 252 // Poruchy osobnosti a chování u dospelých (F60-69)... 255 // Základní charakteristika... 255 // Epidemiologie... 256 // Etiopatogeneze... 256 // Nejvýznamnější jednotlivé formy a klinický obraz... 257 // Diagnostika a diferenciální
diagnostika... 263 // Nejčastější otázky pro psychologa... 264 // Léčba poruch osobnosti a chování dospělých... 265 // Mentální retardace (F70-79)... 268 // Základní charakteristika... 268 // Epidemiologie... 268 // Etiopatogeneze... 268 // Jednotlivé formy a klinický obraz... 269 // Diagnostika a diferenciální diagnostika... 271 // NejČastější otázky pro psychologa... 271 // Léčba mentální retardace... 272 // Problematika psychiatricko-psychologického přístupu // u vybraných subpopulací...273 // Agresivní a neklidný nemocný... 273 // Nemocný se suicidálními tendencemi... 275 // První psychotické epizody (první epizody schizofrenie)... 277 // Komorbidita deprese a somatických onemocnění... 278 // Menšiny a jejich problematika... 282 // Týrané dítě... 283 // Znásilnění... 285 // Terorismus a jeho psychiatricko-psychologické odezvy...285 // Problematika péče o umírajícího... 288 // Přílohy...291 // Seznam literatury... 291 // Seznam zkratek... 293 // Duševní poruchy a poruchy chování (MKN-10)...296 // Rejstřík...311 // 8
cnb002721394

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC