Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2., aktualizované a doplněné vydání
Praha : Grada, 2016
205 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-5870-1 (brožováno)
Manažer
Přehled souvisejících právních předpisů
Obsahuje bibliografii na stranách 183-189, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001452711
O autorovi 7 // Úvod 8 // 1. Význam personalistiky 13 // 1.1 Pojetí personalistiky 14 // 1.1.1 Lidské zdroje, lidský kapitál a úspěch organizace 14 // 1.1.2 Zaměstnávání lidí, pracovněprávní vztahy a trh práce 16 // 1.2 Úkol personalistiky 26 // 1.2.1 Schopní a motivovaní lidé 26 // 1.2.2 Systém personálních činností 27 // 1.2.3 Personální strategie a politika 29 // 1.2.4 Hodnocení úrovně personální práce r ?2 // 1.3 Zabezpečení personalistiky 34 // 1.3.1 Manažeři (vedoucí zaměstnanci) 34 // 1.3.2 Personalisté (personální útvar) 37 // 1.3.3 Poskytovatelé personálních služeb (outsourcing) 39 // 2. Vývoj personalistiky 41 // 2.1 Koncepce a vývojové etapy personální práce 42 // 2.2 Personální administrativa 43 // 2.3 Personální řízení 43 // 2.4 Řízení lidských zdrojů 44 // 2.4.1 Modely řízení lidských zdrojů 45 // 2.4.2 Strategické řízení lidských zdrojů 51 // 2.4.3 Mezinárodní řízení lidských zdrojů 69 // 3. Vytváření a analýza pracovních míst 71 // 3.1 Pojetí pracovního místa 72 // 3.1.1 Obsah práce 72 // 3.1.2 Dělba práce 73 // 3.2 Vytváření pracovních míst 74 // 3.2.1 Mechanistický přístup 75 // 3.2.2 Motivační přístup 76 // 3.3 Analýza pracovních míst 80 // 3.3.1 Výstup analýzy pracovních míst 80 // 3.3.2 Metody analýzy pracovních míst 82 // 4. Plánování lidských zdrojů 85 // 4.1 Oblasti plánování lidských zdrojů 86 // 4.1.1 Plánování potřeby zaměstnanců 86 // 4.1.2 Plánování pokrytí potřeby zaměstnanců 86 // 4.1.3 Plánování personálního rozvoje zaměstnanců 87 // 4.2 Postup plánování lidských zdrojů 88 // 4.2.1 Řešení nedostatku zaměstnanců 90 // 4.2.2 Řešení nadbytku zaměstnanců 90 //
5. Obsazování volných pracovních míst 93 // 5.1 Postup obsazování volných pracovních míst 94 // 5.2 Získávání zaměstnanců 95 // 5.2.1 Alternativy obsazení uvolněného pracovního místa 95 // 5.2.2 Požadavky na zaměstnance 96 // 5.2.3 Zdroje získávání zaměstnanců 97 // 5.2.4 Metody získávání zaměstnanců 97 // 5.2.5 Dokumenty požadované od uchazečů o zaměstnání 98 // 5.2.6 Formulace a uveřejnění nabídky zaměstnání 100 // 5.2.7 Předběžný výběr vhodných uchazečů o zaměstnání 103 // 5.3 Výběr zaměstnanců 104 // 5.3.1 Kritéria výběru zaměstnanců 104 // 5.3.2 Metody výběru zaměstnanců 105 // 5.3.3 Výběr nejvhodnějšího uchazeče o zaměstnání 109 // 5.4 Přijímání zaměstnanců 110 // 5.4.1 Pracovní poměr a pracovní smlouva 111 // 5.4.2 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 113 // 5.5 Adaptace zaměstnanců 115 // 5.5.1 Formy adaptace zaměstnanců 115 // 5.5.2 Realizace adaptačního programu 115 // 6. Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců 117 // 6.1 Pojetí pracovního výkonu 118 // 6.2 Řízení pracovního výkonu 118 // 6.2.1 Principy řízení pracovního výkonu 119 // 6.2.2 Proces řízení pracovního výkonu 119 // 6.3 Fiodnocení zaměstnanců 122 // 6.3.1 Formy hodnocení zaměstnanců 122 // 6.3.2 Kritéria a metody hodnocení zaměstnanců 123 // 6.3.3 Příprava a vedení hodnotícího rozhovoru 124 // 7. Odměňování zaměstnanců 127 // 7.1 Účel odměňování zaměstnanců 128 // 7.2 Mzdový systém zaměstnavatele 128 // 7.2.1 Pojetí mzdy 128 // 722 Mzdové formy 130 // 7.2.3 Mzdotvorné faktory 132 // 7.2.4 Složky mzdy 134 // 7.3 Zaměstnanecké výhody 135 //
8. Vzdělávání zaměstnanců 137 // 8.1 Účel vzdělávání zaměstnanců 138 // 8.2 Oblasti odborného vzdělávání zaměstnanců 138 // 8.3 Cyklus systematického vzdělávání zaměstnanců 139 // 8.3.1 Identifikace potřeby vzdělávání 140 // 8.3.2 Plánování vzdělávání 140 // 8.3.3 Realizace vzdělávání 141 // 8.3.4 Vyhodnocování výsledků vzdělávání 141 // 8.4 Metody vzdělávání zaměstnanců 141 // 8.4.1 Vzdělávání na pracovišti 142 // 8.4.2 Vzdělávání mimo pracoviště 143 // 8.4.3 E-learning 143 // 9. Péče o zaměstnance 145 // 9.1 Účel péče o zaměstnance 146 // 9.2 Východiska motivace zaměstnanců 147 // 9.2.1 Teorie motivace zaměstnanců 147 // 9.2.2 Principy stimulace zaměstnanců 150 // 9.3 Pracovní doba a doba odpočinku 151 // 9.3.1 Délka pracovní doby 152 // 9.3.2 Rozvržení pracovní doby 152 // 9.3.3 Flexibilní pracovní režimy 153 // 9.4 Pracovní prostředí 156 // 9.4.1 Prostorové řešení a barevná úprava pracoviště 156 // 9.4.2 Mikroklimatické podmínky na pracovišti 157 // 9.4.3 Osvětlení pracoviště 157 // 9.4.4 Hluk na pracovišti 157 // 9.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 158 // 9.5.1 Pracovní úrazy a nemoci z povolání 158 // 9.5.2 Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 159 // 9.5.3 Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance 161 // 9.6 Pracovní vztahy 162 //
10. Personální informační systém 165 // 10.1 Pojetí personálního informačního systému 166 // 10.2 Přednosti a problémy personálního informačního systému 167 // 10.3 Výběr a zavádění personálního informačního systému 167 // 10.3.1 Postup výběru personálního informačního systému 168 // 10.3.2 Kritéria výběru personálního informačního systému 169 // 10.3.3 Projekt zavádění personálního informačního systému 170 // 10.4 Personální portál a personální samoobsluha 172 // 10.5 Poskytování aplikačních služeb 172 // Závěr 174 // Summary 179 // Literatura 183 // Příloha 190 // Rejstřík 200
cnb002840692

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC