Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2016
xii, 212 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 31 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5808-4 (vázáno)
ISBN 978-80-271-9460-5 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001452717
Přehled použitých zkratek XI // Úvod XIII // 1 Stavba a fyziologie nervu (Radek Kaiser) 1 // 2 Poranení nervu (Radek Kaiser) 5 // 2.1 Typy poranení nervu 5 // 2.2 Degenerace nervu 6 // 2.2.1 Distální segment 6 // 2.2.2 Proximální segment 7 // 2.3 Regenerace nervu 7 // 2.4 Změny v cílových orgánech 8 // 2.5 Vliv neurotrofických faktoru 8 // 2.6 Urychlení reinervace při chirurgické léčbě 8 // 2.7 Kolaterální dělení axonu při end-to-side anastomóze 9 // 2.8 Patofyziologie úžinového postižení nervu 9 // 2.9 Double-crush syndrom 9 // 3 N&üory nerxů (Petr Hrabal, Radek Kaiser) 13 // 3.1 Benigní nádory z pochev periferních nervů 13 // 3.1.1 Schwannom 13 // 3.1.2 Neurofibrom 13 // 3.1.3 Perineuriom 14 // 3.1.4 Nádor z granulámích buněk 14 // 3.2 Maligní tumor obalů periferních nervů 14 // 3.3 Neurokutánní syndromy 14 // 3.3.1 Neurofibromatóza typu 1 14 // 3.3.2 Neurofibromatóza typu 2 15 // 3.4 Lipomatóza periferního nervu 15 // 3.5 Nádorům podobné léze 15 // 3.5.1 Ganglion s intraneurální propagací 15 // 3.5.2 Traumatický neurom 15 // 4 Predoperační elektrofyziologické vyšetření (Ilona Skalková) 17 // 4.1 Elektromyografie 17 // 4.2 Neurografie 17 // 4.3 Inching 17 // 4.4 Senzitivní neurografie 17 // 4.5 Vedení smíšeným nervem 18 // 4.6 F-vlna 18 // 4.7 H-reflex 18 // 4.8 Blink reflex 18 // 4.9 Jehlová elektromyografie 19 // 4.10 Single fibre elektromyografie 19 // 4.11 Somatosenzorické evokované potenciály 19 // 4.12 Motorické evokované potenciály 19 // 4.13 Poranění periferních nervů 20 // 4.14 Indikace ? vyšetření EMG 20 // VI Chirurgie hlavových a periferních nervů // 4.14.1 Poranění periferních nervů 20 // 4.14.2 Radikulámí syndromy 20 // 4.14.3 Léze plexus brachialis 20 // 4.14.4 Kompresivní úžinové syndromy 21 // 4.15 Anomální inervace horní končetiny 22 // 4.16 Kontraindikace vyšetření EMG 24 //
5 Intraoperační elektrofyziologie (Filip Kramář) 25 // 5.1 Elektrická stimulace a sumační svalový akční potenciál 25 // 5.2 Neurogram - nervový akční potenciál 26 // 5.3 Kontinuální „free running“ elektromyografie 26 // 6 Zobrazovací metody (Tomáš Belšan) 29 // 6.1 Obecné principy 29 // 6.2 Nádorové léze 29 // 6.3 Poranění pažní pleteně 29 // 6.4 Úžinové syndromy 32 // 6.5 Traktografie 32 // 7 Anestezie u výkonů na periferních nervech (Tomáš Tyll) 35 // 7.1 Predoperační fáze - příprava pacienta k operaci 35 // 7.1.1 Predoperační vyšetření 35 // 7.1.2 Předanestetické vyšetření 35 // 7.2 Peroperační fáze 35 // 7.2.1 Regionální anestezie 36 // 7.2.2 Celková anestezie 37 // 7.2.3 Volba typu anestezie pro výkony na periferních nervech 37 // 7.3 Pooperační fáze 37 // 8 Principy chirurgie nervů (Radek Kaiser, Vladimír Beneš) 39 // 8.1 Historické poznámky 39 // 8.2 Primární ošetření rány 39 // 8.3 Načasování operačního výkonu 40 // 8.4 Neurolýza 40 // 8.5 Rekonstrukční techniky 41 // 8.5.1 Zkrácení defektu 42 // 8.5.2 Překlenutí defektu 42 // 8.6 Pooperační průběh 43 // 8.6.1 Latentní doba 43 // 8.6.2 Indikace revize 44 // 8.6.3 Dosažení definitivního stavu 44 // 9 Ošetření sdružených poranění (Michal Tuček) 47 // 9.1 Poranění cév 47 // 9.2 Poranění šlach 48 // 9.3 Poranění svalů 48 // 10 Rehabilitace po poškození periferního nervu u dospělých (Michal Říha, Milada Kukačková, Petra Dvořáková, Tereza Sádlová) 51 // 10.1 Hodnocení manipulačních a lokomočních funkcí 51 // 10.1.1 Vyšetření funkce horní končetiny 51 // 10.1.2 Vyšetření funkce dolní končetiny 51 // 10.2 Fyzioterapie dle stadia a závažnosti onemocnění 52 // 10.3 Ergoterapie dle stadia onemocnění 52 //
10.4 Komplexní rehabilitační léčba 53 // 10.4.1 Péče o denervovanou kožní oblast 53 // 10.4.2 Léčba bolesti a redukce otoku 53 // 10.4.3 Senzorická reedukace 53 // 10.4.4 Ovlivnění svalové slabosti 53 // 10.4.5 Prevence kontraktur 54 // 10.4.6 Polohování a dlahování při nejčastějších postiženích periferních nervů horní končetiny 54 // 10.4.7 Pomůcky při nejčastějších postiženích periferních nervů dolní končetiny 58 // 10.4.8 Podpůrná psychologická péče 58 // 11 Bolestivé syndromy nervů a neuromodulace (Dana Vondráčková, Václav Masopust) 61 // 11.1 Bolest po přerušení a při regeneraci nervu 61 // 11.2 Komplexní regionální bolestivý syndrom 61 // 11.3 Fantomová a deaferentační bolest 63 // 11.4 Neuromodulace 64 // 11.4.1 Subkutánní stimulace 64 // 11.4.2 Periferní nervová stimulace 64 // 11.4.3 Stimulace okcipitálního nervu 65 // 11.4.4 Míšní stimulace 66 // 11.5 Neurovaskulámí konflikt 66 // 11.5.1 Neuralgie trigeminu 66 // 11.5.2 Faciální hemispazmus 67 // 11.5.3 Neuralgie nervus glossopharyngeus 67 // 12 Hlavové nervy (Jaromír Astl, Radek Kaiser) 69 // 12.1 Nervus olfactorius (n. I) 69 // 12.1.1 Anatomie 69 // 12.1.2 Úrazové léze 69 // 12.1.3 latrogenní postižení 69 // 12.2 Nervus opticus (n. II) 69 // 12.2.1 Anatomie 69 // 12.2.2 Úrazové léze 70 // 12.2.3 Chirurgická léčba 70 // 12.2.4 Konzervativní léčba 70 // 12.3 Okohybné nervy - nervus oculomotorius (n. III), trochlearis (n. IV) a abducens (n. VI) 70 // 12.4 Nervus trigeminus (n. V) - nervus lingualis 70 // 12.4.1 Anatomie 70 // 12.4.2 Úrazové léze 70 // 12.5 Nervus facialis (n. VII) 72 // 12.5.1 Anatomie 72 // 12.5.2 Klinický obraz a diagnostika 72 // 12.5.3 Infekční léze 74 // 12.5.4 Úrazové léze 74 // 12.5.5 latrogenní postižení 74 // 12.5.6 Kongenitální poškození 75 // 12.5.7 Rekonstrukce nervu 75 // 12.5.8 Plastické výkony 76 //
12.6 Nervus vestibulocochlearis (n. VIII) 76 // 12.7 Nervus glossopharyngeus (n. IX) 76 // 12.7.1 Anatomie 76 // 12.7.2 latrogenní léze 77 // 12.8 Nervus vagus (n. X) - nervus laryngeus recurrens 77 // 12.8.1 Anatomie 77 // 12.8.2 Klinický obraz a diagnostika 77 // 12.8.3 latrogenní léze 77 // 12.8.4 Chirurgická léčba 77 // 12.9 Nervus accessorius (n. XI) 78 // 12.9.1 Anatomie 78 // 12.9.2 Klinické příznaky 78 // 12.9.3 Úrazové léze 78 // 12.9.4 Chirurgická léčba 78 // 12.10 Nervus hypoglossus (n. XII) 78 // 12.10.1 Anatomie 78 // 12.10.2 Úrazové léze 78 // 13 Plexus brachialis f/faŕ/ek Xcr/ser) 83 // 13.1 Anatomie 83 // 13.2 Zavřená poranění 85 // 13.2.1 Vysokoenergetická trakční poranění 87 // Vlil Chirurgie hlavových a periferních nervů // 13.2.2 Nízkoenergetická trakční poranění 91 // 13.2.3 Kompresivní poranění 92 // 13.3 Otevřená poranění 92 // 13.3.1 Ostrá poranění 92 // 13.3.2 Střelná poranění 92 // 13.3.3 Tržná poranění 92 // 13.4 Neúrazové příčiny komprese 94 // 13.4.1 Svalové anomálie 94 // 13.4.2 Syndrom horní hrudní apertury 94 // 13.5 Tumory 94 // 13.6 Ostatní příčiny postižení pažní pleteně 95 // 13.6.1 Parsonageův-Tumerův syndrom (neuritis brachialis) 95 // 13.6.2 Postradiační trauma 95 // 13.7 Perinatální léze 95 // 13.7.1 Epidemiologie a rizikové faktory 96 // 13.7.2 Klinický nález 96 // 13.8 Klinický obraz poranění 97 // 13.9 Vyšetřovací metody 98 // 13.10 Načasování rekonstrukčního výkonu 98 // 13.10.1 Načasování výkonu u perinatálního poranění pažní pleteně 99 // 13.11 Operační přístupy 99 // 13.11.1 Supraklavikulámí přístup 99 // 13.11.2 Infraklavikulámí přístup 99 // 13.11.3 Zadní subskapulámí přístup 99 // 13.12 Rekonstrukční metody 100 // 13.12.1 Přímá sutura a rekonstrukce pomocí štěpů 100 // 13.12.2 Neurotizace 100 // 13.12.3 Fascikulámí transfer 102 //
13.12.4 End-to-side anastomóza 102 // 13.12.5 Alternativní metody 103 // 13.13 Cíle operace 103 // 13.14 Specifika chirurgie perinatálního poranění 104 // 13.15 Pooperační období 105 // 13.15.1 Pooperační péče 105 // 13.15.2 Reorganizace mozkové kůry 106 // 13.15.3 Návrat funkce svalů 106 // 14 Nervy horních končetin (Radek Kaiser) 111 // 14.1 Nervus suprascapularis 111 // 14.1.1 Anatomie 111 // 14.1.2 Klinický obraz a diagnostika Ill // 14.1.3 Traumatické léze 111 // 14.1.4 Úžinový syndrom 111 // 14.2 Nervus axillaris 111 // 14.2.1 Anatomie 111 // 14.2.2 Klinický obraz a diagnostika 118 // 14.2.3 Traumatické léze 118 // 14.2.4 Úžinový syndrom 118 // 14.3 Nervus musculocutaneus 118 // 14.3.1 Anatomie 118 // 14.3.2 Klinický obraz 118 // 14.3.3 Traumatické léze 118 // 14.3.4 Úžinové syndromy 118 // 14.4 Nervus medianus 118 // 14.4.1 Anatomie 118 // 14.4.2 Klinický obraz a diagnostika 119 // 14.4.3 Traumatické léze 120 // 14.4.4 Úžinové syndromy 120 // 14.5 Nervus ulnaris 123 // 14.5.1 Anatomie 123 // 14.5.2 Klinický obraz a diagnostika 124 // 14.5.3 Traumatické léze 125 // 14.5.4 Úžinové léze 125 // 14.6 Nervus radialis 128 // 14.6.1 Anatomie 128 // 14.6.2 Klinický obraz a diagnostika 128 // 14.6.3 Traumatické léze 129 // 14.6.4 Úžinové léze 129 // 15 Nervy dolních končetin 133 // 15.1 Plexus lumbo-sacralis 133 // 15.1.1 Anatomie 133 // 15.1.2 Klinický obraz a diagnostika 133 // 15.1.3 Traumatické léze 133 // 15.1.4 Ostatní pánevní nervy 137 // 15.2 Nervus pudendus 137 // 15.2.1 Anatomie 137 // 15.2.2 Úžinový syndrom 137 // 15.3 Nervus cutaneus femoris lateralis 143 // 15.3.1 Anatomie 143 // 15.3.2 Úžinový syndrom 143 // 15.4 Nervus femoralis 143 // 15.4.1 Anatomie 143 // 15.4.2 Klinický obraz a diagnostika 143 // 15.4.3 Traumatické léze 144 // 15.5 Nervus obturatorius 144 // 15.5.1 Anatomie 144 // 15.5.2 Klinický obraz a diagnostika 144 //
15.5.3 Traumatické léze 144 // 15.5.4 Úžinový syndrom 145 // 15.6 Nervi clunium superiores 145 // 15.6.1 Anatomie 145 // 15.6.2 Úžinový syndrom 145 // 15.7 Nervus gluteus superior 145 // 15.7.1 Anatomie 145 // 15.7.2 Klinický obraz a diagnostika 145 // 15.7.3 Traumatické léze 145 // 15.8 Nervus gluteus inferior 146 // 15.8.1 Anatomie 146 // 15.8.2 Klinický obraz a diagnostika 146 // 15.8.3 Traumatické léze 146 // 15.9 Nervus ischiadicus 146 // 15.9.1 Anatomie 146 // 15.9.2 Klinický obraz a diagnostika 146 // 15.9.3 Traumatické léze 147 // 15.9.4 Prevence iatrogenního poranění 147 // 15.9.5 Úžinové léze 148 // 15.10 Nervi peronei 148 // 15.10.1 Anatomie 148 // 15.10.2 Klinický obraz a diagnostika 148 // 15.10.3 Traumatické léze 149 // 15.10.4 Úžinové léze 150 // 15.11 Nervus tibialis 150 // 15.11.1 Anatomie 150 // 15.11.2 Klinický obraz a diagnostika 150 // 15.11.3 Traumatické léze 150 // 15.11.4 Úžinové léze 151 // 16 Chirurgické přístupy (Radek Kaiser, Veronika Němcová) 155 // 16.1 Nervus facialis (n. VII), nervus hypoglossus (n. XII) a nervus lingualis (n. V3) 155 // 16.2 Nervus laryngeus recurrens (n. X) 159 // 16.3 Nervus accessorius (n. XI) 160 // 16.4 Nervus suprascapularis 161 // 16.5 Plexus brachialis 162 // X Chirurgie hlavových a periferních nervů // 16.6 Nervus musculocutaneus 169 // 16.7 Nervus medianus 169 // 16.8 Nervus ulnaris 176 // 16.9 Nervus axillaris 179 // 16.10 Nervus radialis 180 // 16.11 Nervus cutaneus femoris lateralis 185 // 16.12 Nervus femoralis 187 // 16.13 Nervus obturatorius 189 // 16.14 Nervi clunium superiores 191 // 16.15 Nervus ischiadicus, nervi glutei a nervus pudendus 193 // 16.16 Nervus peroneus 196 // 16.17 Nervus tibialis 200 // Podkladové publikace využité v textu 205 // Rejstřík 207 // Souhrn 213 // Summary // 215
cnb002840707

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC