Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:7x 
BK
Příručka
1. české vyd.
Praha : Grada, 2013
319 stran : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-247-4193-2 (brožováno)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
"Překlad 6. vydání"--Titulní list
Obsahuje rejstřík
001452721
// Obsah // Předmluva // Začíname / • _ // 1. Základy // 1.1 Elektrická aktivita srdce // 1.1.1 Základní elektrolyziologie L2 Srdeční buňky // 1.2.1 Pacemakerové (vzruchotvorné) buňky // 1.2.2 Převodní srdeční buňky // 1.2.3 Myokardiální buňky // 1.3 Časové a vol tážní údaje // 1.3.1 EKG papír // 1.4 Vlny P, komplexy QRS, vlny T a vodorovné linie // 1.4.1 Depolarizacc síní // 1.4.2 Pauza, oddělující převod vzruchu ze síní do komor // 1.4.3 Depolarizace komor // 1.4.4 Repolarizace // 1.3 Názvy jednotlivých časových úseků // 1.6 Vznik vln a kmitů // 1.7 Dvanáct pohledů na srdce // 1.7.1 Šest končetinových svodů // 1.7.2 Šest hrudních svodů EKG // 1.8 Slovo o vektorech // 1.9 Normální 12-svodový záznam EKG // 1.9.1 Vlna P // 1.9.2 Interval PR // 1.9.3 Segment PR // 1.9.4 Komplex QRS // 1.9.3 Interval QRS // 1.9.6 Segment (úsek) ST // 11 // 13 // 19 // 20 20 22 22 // 25 // 26 27 // 27 // 28 28 // 30 // 31 // 36 // 37 40 45 47 52 54 // 56 // 57 // 59 // 60 61 // 5 I // s s // ?___1 -EKG ajeho klinické využití // 1.9.7 Vlna T // 1.9.8 Interval QT // 1.10 Diagnosticky vhodné obrazy EKG // 2. Hypertrofie a zvětšení srdce // 2.1 Definice // 2.1.1 EKG změny při hypertrofii a dilataci srdce // 2.2 Srdeční osa // 2.2.1 Určování normální srdeční osy podle komplexu QRS // 2.2.2 Přesná definice osy // 2.2.3 Abnormální projekce srdeční osy: podrobnější určování // 2.3 Abnormální srdeční osa u hypertrofie
a dilatace srdce // 2.4 Zvětšení síní // 2.4.1 Zvětšení pravé síně // 2.4.2 Zvětšení levé síně . // 2.5 Hypertrofie komor // 2.5.1 Hypertrofie pravé komory // 2.5.2 Hypetrofic levé komory // 2.5.3 Hypertrofie obou komor // 2.6 Druhotné repolarizační změny u hypertrofie komor // 3. Arytmie // 3.1 Klinické projevy arytmií // 3.2 Příčiny arytmií // 3.3 Dlouhodobý EKG záznam srdečního rytmu („rhythm strips“) // 3.3.1 Holterovské monitorování a epizódni záznamníky // 3.4 Jak určovat srdeční frekvenci podle EKG // 3.4.1 Jednoduchý výpočet srdeční frekvence třístupňovou metodou // 3.5 Pět základních typů arytmií // 3.6 Arytmie sinusového původu // 3.6.1 Sinusová tachykardie a sinusová bradykardic // 3.6.2 Sinusové arytmie // 3.6.3 Sinusová zástava, asystolie a uniklé stahy // 3.6.4 Non-sinusové pacemakerové (vzruchotvorné) buňky // 3.6.5 Sinusová zástava a výstupní sinusová blokáda // 65 // 66 68 // 71 // 72 // 73 // 74 76 // 79 // 80 85 // 87 // 88 // 89 // 90 // 91 93 96 96 // 103 // 105 // 105 // 107 // 107 // 109 // 110 112 113 // 113 // 114 // 114 // 115 // 116 // Obsah L 7 // 3.7 Ektopické rytmy 119 // 3.8 Návratné (reentry) rytmy 120 // 3.9 Čtyři základní otázky při hodnocení EKG 121 // 3.10 Supraventrikulární arytmie 124 // 3.10.1 Sinové a junkční předčasné stahy 124 // 3.10.2 Paroxvz mální supraventrikulární tachykardie 127 // 3.10.3 Masáž karotického sinu 129 // 3.10.4 Provádění
karotické masáže 130 // 3.10.5 Flutter síní 131 // 3.10.6 Fibrilace síní 132 // 3.10.7 Multifokální sinová tachykardie a „wanderig atrial pacemaker“ 133 // 3.10.8 Paroxyzmální sinová tachykardie 134 // 3.11 Komorové arytmie 137 // 3.11.1 Předčasné stahy komor 137 // 3.11.2 Komorová tachykardie 139 // 3.11.3 Fibrilace komor 140 // 3.11.4 Urychlený (akcelerovaný) idioventrikulární rytmus 141 // 3.11.5 Torsades de po in tes 142 // 3.12 Supraventrikulární versus komorové tachykardie 144 // 3.12.1 Aberantní vedení 144 // 3.12.2 Klinické projevy 146 // 3.12.3 Elektrokardiografické projevy 148 // 3.12.4 Ashmanův fenomén 149 // 3.13 Programovaná elektrická stimulace srdce 151 // 3.14 Implantabilní kardiovertery-defibrilátory 152 // 3.15 Automatické externí defibrilátory 153 // 4. Blokády převodního systému 161 // 4.1 Co je převodní blokáda? 162 // 4.2 AV blokády 163 // 4.2.1 AV blokáda prvního stupně 163 // 4.2.2 AV blokáda druhého stupně 164 // 4.2.3 AV blokáda třetího stupně 168 // 4.3 Blokády ramének 174 // 8 // 4.3.1 Krátký přehled depolarizacc komor // 4.3.2 Blokáda pravého raménka // 4.3.3 Blokáda levého raménka // 4.3.4 Repolarizace v průběhu blokády ramének // 4.3.5 Klinický význam blokády ramének // 4.4 Hemiblokády // 4.4.1 Hemiblokády mění sklon srdeční osy // 4.4.2 Hemiblokády neovlivňují šíři komplexu QRS // 4.4.3 Kritéria hemiblokády // 4.5 Kombinace blokády pravého raménka s hemiblokádami
// 4.5.1 Kritéria bifascikulární blokády // 4.6 Hraniční blokády // 4.7 Různé typy blokád: kombinované AV blokády, blokáda pravého raménka a hemiblokády // 4.8 Kardiostimulátory // 174 // 175 // 176 // 177 // 178 // 179 // 180 182 184 // 184 // 185 // 187 // 188 190 // 5. Preexcitační syndromy 197 // 5.1 Co je preexcitace? 198 // 5.2 Syndrom WolíFův-Parkinsonův-Whiteův 199 // 5.3 Syndrom Lownův-Ganonguv-Lcvineův 200 // 5.4 Průvodní aty’tmie u preexcitací 201 // 5.4.1 Paroxyzmální supraventrikulární tachykardie u WPW 202 // 5.4.2 Fibrilace síní u WPW " 205 // 6. Ischemie myokardu a infarkt myokardu 209 // 6.1 Podstata infarktu myokardu 210 // 6.2 Diagnostika infarktu myokardu 210 // 6.2.1 Vlna T , 213 // 6.2.2 Úsek ST 214 // 6.2.3 Kmit Q 217 // 6.3 Lokalizace infarktu myokardu 222 // 6.3.1 Spodní infarkty 225 // 6.3.2 Laterální infarkty 226 // 6.3.3 Přední infarkty 227 // 6.3.4 Zadní infarkty 228 // Obsah L 9 // 6.4 Non-Q infarkt myokardu 230 // 6.5 Angina pectoris 232 // 6.5.1 Prinzmetalova angina 233 // 6.6 Hranice diagnostiky infarktu myokardu podie EKG 235 // 6.7 Zátěžový EKG test 236 // 7. Poslední detaily před dokončením EKG 247 // 7.1 Poruchy elektrolytové rovnováhy 248 // 7.1.1 Hyperkalemie 248 // 7.1.2 Hypokalemie 250 // 7.1.3 Abnormálni hodnoty kalcia 251 // 7.2 Hypotermie 251 // 7.3 Léky 253 // 7.3.1 Digitalis 253 // 7.3.2 Léky prodlužující interval QT 255 // 7.4 Interval QT 256 // 7.5 Další srdeční onemocnění 257
// 7.5.1 Perikarditida 257 // 7.5.2 Hypertrofická obštrukční kardiomyopatie (neboli HOCM) 259 // 7.5.3 Myokarditida 260 // 7.6 Plieni choroby 261 // 7.6.1 Chronická obštrukční plieni nemoc (CHOPN) 261 // 7.6.2 Akutní plieni embolie 262 // 7.7 Onemocnění centrálního nervového systému 262 // 7.8 Náhlá srdeční smrt 263 // 7.9 Atletické srdce 265 // 8. Konečná doporučení a detaily EKG 271 // 8.1 Metoda 11 kroků při interpretaci EKG 273 // 8.1.1 Účelné shromaždování údajů 273 // 8.1.2 Diagnózy 273 // 8.2 Přehled tabulek 275 // 12-svodové EKG 27 5 // Výpočet elektrické srdeční osy 277 // Zvětšení síně 277 // 10 EKG a jeho klinické využití // Hypertrofie komor Sinusové rytmy a arytmie Supraventrikulární arytmie Komorové arytmie Pravidla aberace AV blokády Blokády ramének Hemiblokády Preexcitace Infarkt myokardu Úsek ST // Další různé příčiny EKG změn // 278 // 280 // 281 // 282 // 283 // 284 // 285 // 286 // 287 // 288 // 290 // 291 // 9. Jak se stát uspěsným ekektrokardiografistou Rejstřík // 293 // 303
(OCoLC)823821074
cnb002413129

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC