Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2014
384 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-5134-4 (brožováno)
ISBN 978-80-247-8988-0 (online ; pdf)
angličtina
Přeloženo z angličtiny (překlad 8. vydání)
Obsahuje rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001452730
Obsah // Předmluva...15 // Poznámky...I7 // Seznam použitých zkratek...18 // 1 Sinusový rytmus...20 // 1.1 Popis EKG křivky ...20 // 1.1.1 Pvlna ...20 // 1.1.2 PQ interval...21 // 1.1.3 Komplex QRS ...22 // 1.1.4 Vlna T...23 // 1.1.5 Relativní rychlost převodu vzruchu...23 // 1.2 Sinusová bradykardie...24 // 1.3 Sinusová tachykardie ...24 // 1.4 Sinusová arytmie...25 // 2 Extrasystolie ...26 // 2.1 Předčasnost ...26 // 2.2 Síňová extrasystolie...28 // 2.2.1 Vlna P...28 // 2.2.2 Atrioventrikulární a intraventrikulární vedení...29 // 2.2.3 Klinický význam...30 // 2.3 Atrioventrikulární junkční extrasystolie ...30 // 2.3.1 EKG obraz ...30 // 2.4 Komorová extrasystolie ...31 // 2.4.1 EKG obraz ...31 // 2.5 Příčiny a klinický význam komorových extrasystol...35 // 3 Uniklé stahy ...37 // 3.1 Načasování...37 // 3.2 Původ ...37 // Srdeční arytmie // 4 Raménkové blokády ...39 // 4.1 Blokáda pravého raménka Tawarova ...39 // 4.1.1 EKG obraz ...39 // 4.1.2 Příčiny a klinický význam ...40 // 4.2 Blokáda levého raménka Tawarova ...41 // 4.2.1 EKG obraz ...41 // 4.2.2 Příčiny a klinický význam ...42 // 4.3 Levá přední a levá zadní hemiblokáda...42 // 4.3.1 Hexaaxiální referenční systém ...42 // 4.3.2 Levá přední hemiblokáda ...45 // 4.3.3 Levá zadní hemiblokáda ...46 // 4.3.4 Abnormální sklon elektrické osy srdeční a arytmie...47 // 5 Supraventrikulární tachykardie ...48 // 5.1 Hlavní typy...48 // 5.2 Síňový
původ versus atrioventrikulární reentry...49 // 5.2.1 AV junkční reentry tachykardie...49 // 5.2.2 Síňové tachyarytmie...50 // 5.3 Klinické projevy supraventrikulárních tachykardií ...50 // 6 Fibrilace síní ...54 // 6.1 EKG obraz ...54 // 6.1.1 Sinová aktivita...55 // 6.1.2 Atrioventrikulární převod...55 // 6.1.3 Vedení vzruchu v komorách...57 // 6.1.4 Vyvolávající faktory ...57 // 6.2 Příčiny...58 // 6.3 Prevalence ...59 // 6.4 Prognóza...60 // 6.5 Klasifikace ...60 // 6.5.1 Idiopatická - „lone“ fibrilace síní...60 // 6.5.2 Paroxyzmální „lone“ fibrilace síní ...60 // 6.6 Léčba...61 // 6.7 Systémová embolizace ...61 // 6.7.1 Riziko ...62 // 6.7.2 Perorální antikoagulancia ...63 // 6.8 Léčba arytmie ...64 // 6.8.1 Kontrola srdeční frekvence...65 // 6.9 Kontrola rytmu ...68 // 7 Flutter síní...72 // 7.1 Typický flutter síní ...72 // 7.1.1 EKG obraz ...72 // 7.1.2 Fibrilace síní ...77 // 7.2 Příčiny...77 // 7.3 Prevalence ...78 // 7.4 Léčba...78 // 7.4.1 Katétrová ablace ...78 // 7.4.2 Kardioverze ...78 // 6 // Obsah // 7.4.3 Antiarytmická léčba...78 // 7.4.4 Rychlá stimulace síní ...ВО // 7.5 Systémová embolizace ...80 // 8 Sinová tachykardie...81 // 8.1 EKG obraz ...81 // 8.2 Příčiny...84 // 8.3 Léčba...85 // 8.4 Multifokální sinová tachykardie...85 // 9 Atrioventrikulární junkční reentry tachykardie...86 // 9.1 Mechanismus vzniku ...86 // 9.1.1 Přídatná atrioventrikulární dráha ...87
// 9.1.2 Duální atrioventrikulární dráha...87 // 9.2 EKG obraz ...87 // 9.2.1 Načasování síňové aktivity během tachykardie ...92 // 9.3 Klinické projevy ...94 // 9.4 Léčba...94 // 9.4.1 Vagová stimulace...95 // 9.4.2 Intravenózni léky...95 // 9.4.3 „Elektrické“ metody...97 // 9.4.4 Prevence...98 // 10 Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom...99 // 10.1 Preexcitace...99 // 10.2 EKG obraz ...100 // 10.2.1 Lokalizace přídatné dráhy...101 // 10.3 Arytmie...102 // 10.3.1 Fibrilace síní ...102 // 10.3.2 Atrioventrikulární reentry tachykardie...104 // 10.4 Léčba...Ю8 // 10.4.1 Radiofrekvenční ablace ...108 // 10.4.2 Atrioventrikulární reentry tachykardie...108 // 10.4.3 Fibrilace síní ...108 // 10.4.4 Paměť vlny T ...108 // 11 Komorové tachyarytmie...4° // 11.1 Komorová tachykardie...П0 // 11.1.1 Monomorfní a polymorfní komorová tachykardie ...111 // 11.2 Fibrilace komor...112 // 11.3 Supraventrikulární versus komorová tachykardie ...112 // 12 Monomorfní komorová tachykardie...113 // 12.1 EKG obraz ...113 // 12.1.1 Síňová aktivita při komorové tachykardii ...113 // 12.2 Příčiny...116 // 12.3 Mechanismy vzniku komorových tachykardií ...116 // 12.3.1 Reentry...116 // 12.3.2 Zvýšená automacie...117 // 7 // Srdeční arytmie // 12.4 Vyšetření...117 // 12.4.1 12-svodové EKG ...117 // 12.4.2 Zobrazovací metody...118 // 12.4.3 Ambulantní monitorování EKG...119 // 12.4.4 Zátěžový test ...119 // 12.4.5 Programovaná
stimulace komor...119 // 12.4.6 Signálově průměrované EKG ...119 // 12.5 Léčba...121 // 12.5.1 Ukončení tachykardie ...121 // 12.5.2 Prevence recidiv komorové tachykardie ...122 // 12.6 Ischemická choroba srdeční ...123 // 12.7 Hypertrofická kardiomyopatie ...124 // 12.8 Arytmogenní dysplazie pravé komory...124 // 12.9 Dilatační kardiomyopatie...128 // 12.10 Komorové tachykardie při absenci strukturálního srdečního // onemocnění...128 // 12.10.1 Tachykardie z výtokového traktu pravé komory ...129 // 12.10.2 Fascikulární tachykardie ...132 // 12.11 Nesetrvalá komorová tachykardie ...133 // 12.12 Akcelerovaný idioventrikulární rytmus...134 // 13 Polymorfní komorová tachykardie a fibrilace komor ...135 // 13.1 Polymorfní komorová tachykardie...135 // 13.1.1 QT interval...136 // 13.2 Tachykardie „torsade de pointes“...136 // 13.3 Antipsychotika...138 // 13.3.1 Léčba tachykardie torsade de pointes...139 // 13.4 Vrozené syndromy dlouhého QT...140 // 13.4.1 Diagnostika ...142 // 13.4.2 Arytmie ...143 // 13.4.3 Léčba...143 // 13.4.4 Vrozený syndrom krátkého QT ...144 // 13.5 Fibrilace komor...144 // 13.5.1 EKG obraz ...144 // 13.5.2 Příčiny...144 // 13.5.3 Léčba...145 // 13.5.4 Syndrom Brugadových...146 // 13.5.5 Syndrom časné repolarizace ...152 // 13.5.6 „Obousměrná" komorová tachykardie...152 // 14 Tachykardie se širokými komorovými komplexy... 155 // 14.1 Příčiny širokokomplexové tachykardie ...155 // 14.2 Nepoužitelná
doporučení...156 // 14.3 Užitečná doporučení...156 // 14.3.1 Nezávislá sinová aktivita ...156 // 14.3.2 Masáž karotického sinu ...159 // 14.3.3 Konfigurace QRS komplexu ...159 // 14.3.4 Extrasystoly ...162 // Obsah // 14.3.5 Adenosin ...162 // 14.3.6 Klinické faktory...163 // 14.3.7 Předchozí EKG křivky ...163 // 15 Atrioventrikulární převodní poruchy... 164 // 15.1 Rozdělení ...164 // 15.1.1 Atrioventrikulární blokáda 1. stupně...164 // 15.1.2 Atrioventrikulární blokáda II. stupně ...165 // 15.1.3 Atrioventrikulární blokáda III. stupně...167 // 15.2 Příčiny AV blokád...169 // 15.3 Atrioventrikulární disociace...170 // 15.4 Blokáda obou Tawarových ramének...170 // 15.4.1 Bifascikulární blokáda ...171 // 15.5 Klinické projevy atrioventrikulárních převodních poruch...172 // 15.5.1 Adamsovy-Stokesovy záchvaty...173 // 15.5.2 Vrozená AV blokáda...174 // 15.5.3 Získané atrioventrikulární převodní poruchy ...174 // 15.6 Léčba...174 // 16 Sick sinus syndrom ... 175 // 16.1 Příčiny...175 // 16.2 EKG obraz ...176 // 16.2.1 Sinusová bradykardie...176 // 16.2.2 Sinus arrest...176 // 16.2.3 Sinoatriální blokáda...177 // 16.2.4 Uniklé stahy a náhradní rytmy...177 // 16.2.5 Sinové extrasystoly...177 // 16.2.6 Bradykardicko-tachykardický syndrom ...178 // 16.2.7 Atrioventrikulární blokáda ...178 // 16.3 Klinické projevy ...179 // 16.3.1 Chronotropní inkompetence...179 // 16.4 Diagnostika ...179 // 16.5 Léčba...180
// 17 Neurogenní synkopa...181 // 17.1 Maligní vazovagální syndrom...181 // 17.1.1 Head-up tilt test (test na nakloněné rovině)...182 // 17.1.2 Léčba vazovagálního syndromu...184 // 17.1.3 Prostý kolaps...185 // 17.2 Syndrom karotického sinu...185 // 17.3 Syndrom posturální ortostatické tachykardie...186 // 17.4 Příčiny synkopy...186 // 18 Arytmie při infarktu myokardu... 188 // 18.1 Fibrilace komor...189 // 18.1.1 Léčba...189 // 18.1.2 Flutter komor...190 // 18.1.3 Prevence fibrilace komor při akutním infarktu ...190 // 18.2 Komorová tachykardie...191 // 9 // Srdeční arytmie // 18.3 Reperfuzní arytmie...192 // 18.4 Arytmie následující po nedávném infarktu myokardu ...192 // 18.5 Dlouhodobý význam komorových arytmií...192 // 18.6 Akcelerovaný idioventrikulární rytmus...193 // 18.7 Supraventrikulární tachykardie...194 // 18.7.1 Fibrilace síní ...194 // 18.8 Sinusová a junkční bradykardie ...194 // 18.9 Atrioventrikulární blokády ...195 // 18.9.1 Spodní infarkt ...195 // 18.9.2 Infarkt přední stěny...196 // 18.9.3 Atrioventrikulární disociace...198 // 19 Antiarytmika ... 199 // 19.1 Limitace ...199 // 19.1.1 Proarytmogenní efekt...200 // 19.2 Výběr druhu léčby...200 // 19.3 Mechanismy účinku...200 // 19.3.1 Klinická klasifikace...200 // 19.3.2 Klasifikace antiarytmik podie účinku na akční potenciál ... 201 // 19.4 Poznámky k jednotlivým antiarytmikúm ...202 // 19.4.1 Flekainid...202 // 19.4.2 Propafenon...204
// 19.4.3 Amiodaron...204 // 19.4.4 Dronedaron ...207 // 19.4.5 Dofetilid...208 // 19.4.6 Vernakalant ...208 // 19.4.7 Adenosin ...208 // 19.4.8 Verapamil...211 // 19.4.9 Diltiazem ...211 // 19.4.10 Antagonisté beta-adrenergních receptom...211 // 19.4.11 Sotalol...212 // 19.4.12 Digoxin...212 // 19.4.13 Lidokain...214 // 19.4.14 Chinidin...215 // 19.4.15 Disopyramid ...215 // 19.4.16 Prokainamid ...216 // 19.4.17 Ranalozin...216 // 19.5 Grapefruit...216 // 19.6 Antiarytmika během těhotenství ...216 // 20 Náhlá srdeční smrt ...217 // 20.1 Definice...217 // 20.2 Příčiny náhlé arytmické smrti...218 // 20.2.1 Geneticky podmíněné příčiny...219 // 20.3 Odvrácená náhlá srdeční smrt ...219 // 20.3.1 Porucha funkce levé komory...220 // 20.4 Sportovní aktivity ...220 // 20.4.1 Komoce srdce ...220 // 10 // Obsah // 21 Kardioverze...221 // 21.1 Transtorakální kardioverze ...222 // 21.1.1 Postup...222 // 21.1.2 Indikace ...223 // 21.2 Transvenózní kardioverze ...225 // 22 Ambulantní monitorování EKG...226 // 22.1 Kontinuální záznam EKG ...226 // 22.1.1 Artefakty...228 // 22.1.2 Klinické použití...229 // 22.1.3 Normální nálezy...233 // 22.2 Intermitentní záznam EKG...235 // 22.2.1 Záznamníky událostí (event recorders)...235 // 22.2.2 Implantabilní „loop“ rekordéry...235 // 23 Kardiostimulace...238 // 23.1 Trvalá kardiostimulace...238 // 23.2 Béžné indikace trvalé kardiostimulace...239 // 23.2.1 Úplná atrioventrikulární blokáda...239
// 23.2.2 Atrioventrikulární blokáda II. stupně ...240 // 23.2.3 Atrioventrikulární blokáda I. stupně...240 // 23.2.4 Blokády Tawarových ramének a fascikulární blokády...240 // 23.2.5 Sick sinus syndrom...242 // 23.2.6 Hypertrofická kardiomyopatie ...242 // 23.2.7 Resynchronizační terapie...242 // 23.3 Stimulační režimy...243 // 23.3.1 Stimulační kódovací systém ...244 // 23.3.2 Jednodutinová stimulace...245 // 23.3.3 Dvoudutinová kardiostimulace...246 // 23.3.4 „Fyziologická stimulace“...249 // 23.4 Hardware kardiostimulátoru...256 // 23.4.1 Generátor impulzů...256 // 23.4.2 Kardiostimulační elektrody...256 // 23.5 Implantace kardiostimulátoru...257 // 23.5.1 Přístup přes vena subclavia...257 // 23.5.2 Přístup přes vena cephalica...259 // 23.5.3 Umístění komorové elektrody...259 // 23.5.4 Umístění síňové elektrody...260 // 23.5.5 Měření prahů stimulace a sensingu ...261 // 23.5.6 Vytvoření kapsy pro kardiostimulátor...264 // 23.5.7 Komplikace implantace kardiostimulátoru...265 // 23.5.8 Komplikace spojené s kardiostimulátorem...266 // 23.5.9 Komplikace spojené se stimulační elektrodou...267 // 23.5.10 Automatické řízení účinnosti stimulu...269 // 23.5.11 Telemetrická data ...269 // 23.6 Kardiostimulační centrum...271 // 23.6.1 Follow-up...271 // 23.6.2 Vyčerpání baterie ...271 // 11 // Srdeční arytmie // 23.7 Elektromagnetická interference ...273 // 23.7.1 Elektronické systémy sledování zboží
(EAS) // a detektory kovů ...273 // 23.7.2 Transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS) ...274 // 23.7.3 Mobilní telefony ...274 // 23.7.4 Magnety ...274 // 23.7.5 Diatermie...274 // 23.7.6 Radioterapie...275 // 23.7.7 Magnetická rezonance ...275 // 23.7.8 Obloukové svařování ...275 // 23.7.9 Neurostimulátory...275 // 23.7.10 Přístroje, které jsou bezpečné ...276 // 23.8 Ostatní opatření...276 // 23.8.1 Kardioverze a defibrilace ...276 // 23.8.2 Litotrypse...276 // 23.8.3 Řízení vozidel ...276 // 23.8.4 Potápění...276 // 23.8.5 Kremace...276 // 23.9 Dočasná kardiostimulace...277 // 23.9.1 Indikace ...277 // 23.9.2 Metodika ...277 // 23.9.3 Dočasná transkutánní a jícnová stimulace ...279 // 24 Implantabilní kardiovertery-defibrilátory...281 // 24.1 Implantace defibrilátoru...283 // 24.1.1 Defibrilační práh...283 // 24.1.2 Subkutánní ICD ...284 // 24.2 Indikace к implantaci ICD ...284 // 24.2.1 Doporučení National Institute for Health and Clinical // Excellence, Velká Británie ...284 // 24.2.2 Doporučení American College of Cardiology // a American Heart Association ...286 // 24.2.3 Výhrady týkající se implantace defibrilátoru pro primární prevenci ...286 // 24.3 Funkce defibrilátoru...287 // 24.3.1 Záznam arytmie ...287 // 24.3.2 Stupňovaná terapie...288 // 24.3.3 Stimulační režim...290 // 24.3.4 Centrum pro implantaci kardioverterů-defibrilátorů ...291 // 24.3.5 Limitace ...291 // 24.3.6 Medikamentózni léčba
u pacientů // s kardiovertery-defibrilátory...292 // 24.3.7 Arytmická bouře...293 // 24.3.8 Minimalizace počtu výbojů...294 // 24.3.9 Výměna ICD ...294 // 24.3.10 Deaktivace ICD...295 // 24.3.11 Nákladnost ICD ...295 // 12 // Obsah // 24.4 Upozornění ...295 // 24.4.1 Řízení motorových vozidel ...296 // 25 Katetrizační abiace ...297 // 25.1 Postup...297 // 25.1.1 Normální sinusový rytmus ...299 // 25.2 Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom ...300 // 25.2.1 Skryté přídatné dráhy...302 // 25.3 Typická atrioventrikulární nodální reentry tachykardie...305 // 25.3.1 Atypická atrioventrikulární nodální reentry tachykardie 307 // 25.4 Sinová tachykardie ...308 // 25.5 Flutter síní ...309 // 25.6 Fibrilace síní...309 // 25.7 Abiace AV uzlu ...310 // 25.7.1 Kardiostimulace ...311 // 25.8 Tachykardie z výtokového traktu pravé komory...313 // 25.9 Fascikulární komorová tachykardie...314 // 25.10 Komorové tachykardie v důsledku strukturálního // onemocnění srdce...315 // 25.10.1 Komorová tachykardie při reentry // v Tawarových raménkách ...315 // 25.11 Katetrizační abiace: Co by měl pacient očekávat? ...316 // 26 Arytmie к interpretaci ...317 // Popisy EKG a správné odpovědi ...368 // Rejstřík...380 // 13
(OCoLC)880869088
cnb002583073

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC