Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání: první
Ostrava : University of Ostrava, 2016
435 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-854-0 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 414-426, bibliografické odkazy a rejstřík
Souběžný český a polský text, české, polské a anglické resumé
001452737
OBSAH / SPIS TRESCI // ÚVOD ...8 // WSTĘP ...196 // TEORETICKÉ UCHOPENÍ PROBLEMATIKY /TEORETYCZNE UJĘCIE PROBLEMATYKI // Zdeněk Beneš : Socialismus. Jeho idea a jeho realita v českých učebnicích dějepisu ...14 / Socjalizm. Jego idea i rzeczywistosć w czeskich podręcznikach do historii..202 // Józef Brynkus : „Bílá místa" v obraze komunismu v současném historickém vzdělávání v Polsku. Nástin problematiky ...32 / „Biate plamy" w obrazie komunizmu we współczesnej edukacji historycznej w Polsce. Zarys problematyki ...224 // ANALÝZY KURIKULA A UČEBNIC / ANALIZY PODSTAW PROGRAMOWYCH I PODRĘCZNIKÓW // Danuta Konieczka-Śliwińska : Podmínky existence problematiky období socialismu v polských školních učebnicích ...42 / Uwarunkowania obecności problematyki okresu socjalizmu w polskich podręcznikach szkolnych ...236 // Blažena Gracová : Možnosti využití aktivizujících metod ve výuce období socialismu a současné české učebnice dějepisu ...52 // Możliwości wykorzystania metod aktywizujących w nauczaniu okresu socjalizmu i wspólczesne podręczniki do historii ...246 // Maria Stinia : Období komunismu (v Polsku) v ikonografii současných polských učebnic určenýchk výuce dějepisu ...72 / Czasy komunizmu (w Polsce) w ikonografii współczesnych polskich podręczników do nauczania historii ...268 // Martin Tomášek : Moc bezmocných. Obraz normalizace v polistopadových učebnicích literatury. Vzpomínky jako pramen ...80 / Siła bezsilnych. Obraz normalizacji w polistopadowych podręcznikach do literatury. Wspomnienia jako żródło ...276 // Lenka Németh Vítová : Obraz socialismu v polských středoškolských učebnicích literatury ...102 / Obraz socjalizmu w polskich podręcznikach do literatury dia szkół średnich ...300 //
Denisa Labischová : Reflexe období socialismu v českých učebnicích výchovy k občanství a občanského a společenskovědního základu ...112 // Odzwierciedlenie okresu socjalizmu w czeskich podręcznikach do edukacji obywatelskiej oraz podstaw wiedzy obywatelskiej i spoieczno-naukowej ...312 // Małgorzata Machalek : Obraz komunismu v současných polských učebnicích občanské výchovy -vybrané příklady ...132 / Obraz komunizmu w aktualnych polskich podręcznikach do wiedzy o spoleczeństwie - wybrane przyklady ...334 // Roman Matykowski, Tadeusz Siwek : Ideologické prvky ve vybraných českých a polských učebnicích geografie v období totalitního systému ...140 / Występowanie ideologicznie zabarwionych elementów w wybranych polskich i czeskich podręcznikach do geografii okresu komunistycznego ...344 // VYBRANÉ POZNATKY Z EMPIRICKÉHO VÝZKUMU / WYBRANE ZAGADNIENIA Z BADAŃ // Beata Bednářová : Co mladí Češi a Poláci vědí o každodenním životě období tzv. normalizace ...154 / Co młodzi Czesi i Polacy wiedzą o życiu codziennym w okresie lat 70. i 80.XX wieku ...358 //
VÝUKOVÉ MATERIÁLY / MATERIÁLY METODYCZNE // Karina Hoření, Vojtěch Ripka : Nepříliš, téměř vůbec? Pokus o uchopení komunistické zkušenosti pro vzdělávání mimo Českou republiku ...166 / Raczej nie, prawie w ogóle? Próba wykorzystania doświadczeń komunistycznych do celów edukacyjnych poza granicami Republiki Czeskiej ...372 // Petr Šimíček : Období socialismu v Československu a Polsku v prostředí portálu Moderní dějiny.cz, ve výukových materiálech a akcích PANTu ...178 // Sandra Kocjan : Charakterystyka portálu Moderní Dějiny ...386 // ZÁVĚR ...188 // ZAKOŃCZENIE ...390 // SHRNUTÍ/STRESZCZENIE/SUMMARY ...394 // LITERATURA/BIBLIOGRAFIA ...414 // JMENNÝ REJSTŘÍK/INDEX OSOBOWY ...430 // AUTOŘI JEDNOTLIVÝCH KAPITOL/AUTORZY POSZCZEGÓLNYCH // ROZDZIALÓW ...435
cnb002855147

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC