Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:4x 
BK
Vydání první
Praha : Portál, 2016
142 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-1092-4 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na straně 142
001452815
Seznámení s našimi dětmi // Dítě a jeho dosavadní vývoj // Shrnutí a otázky nejen k zamyšlení vzhledem k dosavadnímu vývoji // Dědičnost // Věk dítěte // Pár slov k zamyšlení // Naše děti a jejich věk // Shrnutí a otázky k zamyšlení // Rodina // Nejdůležitější osoby v životě dítěte a rodinné prostředí // Trávení společného času // Výchovné styly // Permisivní styl výchovy // Autoritářský styl výchovy // Zanedbávající styl výchovy // Demokratický styl výchovy // Naše děti a jejich rodiny // Shrnutí // Spolupráce a komunikace mezi rodinou a školkou // Forma a obsah informací pro rodiče předškoláků // Co všechno rodiče může zajímat? // Organizačně-legislativní informace // Co je dobré o škole zjistit? // Nejčastější typy škol // Zápis do školy // Informace k odkladu školní docházky // Rodiče, školní zralost a jejich dítě // Uspořádejte ve školce přednášku o školní zralosti // Seznamte rodiče s potřebou přípravy na školu i s načasováním // Metody přípravy předškoláka // Metoda dobrého startu // Metodika rozvoje grafomotohky a počátečního psaní // Grafomotorika pro děti předškolního věku // Nebojte se psaní 37 // Maxik 37 // HYPO - Prevence specifických poruch učení v předškolním a raném školní věku 38 // KUPREV 38 // Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina 38 // Metody instrumentálního obohacování profesora R. Feuersteina ...39 // Co dělat, když mají rodiče pochybnosti, zdaje jejich dítě na školu zralé? ...39 // Co obchází diagnostika školní zralosti? ...39 // Shrnutí a otázky k zamyšlení ...40 // Mateřská škola a příprava na 1. třídu ...40 // Sociální, citová a pracovní zralost ...45 // Naše děti a sociální zralost ...48 // Shrnutí a otázky nejen k zamyšlení ...50 // Fyzická zralost a zdraví dítěte ...51 //
Co pediatr sleduje během pětileté preventivní prohlídky? ...51 // Naše děti a fyzická zralost ...52 // Shrnutí a otázky k k fyzické zralosti ...54 // Školní zralost a připravenost dítěte ...55 // Na co myslet před zahájením přípravy a v jejím průběhu ...55 // Poznat dítě - nezbytný předpoklad ...55 // Znalost problematiky školní zralosti ...56 // Vedení dokumentace a příprava ...56 // Komplexnost ...57 // Vše má svůj čas ...57 // Co dříve a co později ...57 // Podpora a dopomoc při úkolech ...58 // Práce s celou třídou, se skupinkou, s jednotlivcem ...59 // Vztah učitelka a dítě ...60 // Otázky k zamyšlení ...61 // Pozornost ...63 // Co bychom o pozornosti měli vědět? ...63 // Co ovlivňuje pozornost? ...64 // Co patří mezi osobnostní vlivy? ...65 // A jaké vnější vlivy působí nejčastěji? ...65 // Jaké složky pozornosti můžeme sledovat? ...65 // Jak je to se soustředěním u předškoláků? ...66 // Jak upoutat a udržet pozornost dětí ...67 // Jak potíže s koncentraci ovlivní Jkotnl výkon? ...68 // Naše děti a jejich pozornost ...69 // Shrnutí a otázky ...71 // Sluchové vnímáni a sluchová paměť ...73 // Naslouchání ...73 // Sluchové vnímání figury a pozadí ...74 // Sluchové rozlišování ...74 // Sluchová diferenciace hlásky ...75 // Sluchová diferenciace znělých a neznělých hlásek, sykavek ...75 // Sluchová diferenciace délky ...76 // Sluchová diferenciace měkčení ...76 // Sluchová analýza a syntéza ...76 // Vnímání a reprodukce rytmu ...77 // Sluchová paměť ...77 // Sluchové vnímání a sluchová paměť našich dětí na začátku školního roku . . 78 // Shrnutí a otázky ...81 // Zrakové vnímání a zraková paměť ...83 // Zrakové vnímání figury a pozadí ...83 // Zrakové rozlišování detailu ...84 // Zrakové rozlišování otočených tvarů ...84 //
Zraková analýza a syntéza ...85 // Zraková paměť ...86 // Zrakové vnímání a zraková paměť našich dětí na začátku školního roku . . 87 // Shrnutí a otázky nejen k zamyšlení ...90 // Orientace na vlastním těle, prostorová i časová ...91 // Tělesné vnímání - tělesná orientace ...91 // Prostorová orientace ...93 // Časová orientace ...94 // Vliv prostorové a časové orientace na školní úspěšnost ...94 // Tělesné schéma, orientace v prostoru a čase u našich dětí // na začátku školního roku ...95 // Shrnutí a otázky nejen k zamyšlení ...98 // Předčíselné představy ...99 // Co sledujeme a rozvíjíme v rámci předčíselných představ? ...99 // Třídění a seskupování ...100 // Porovnávání ...101 // Řazení ...101 // Množství ...101 // PředčíseLné představy u našich dětí ...102 // Shrnutí a otázky nejen k zamyšlení ...105 // Řeč ...107 // Jak se projeví (ne)zralost řeči u dětí? ...107 // Složky řeči ...108 // Receptivní složka a centrální složka ...108 // Expresívni složka - vyjadřování ...108 // Reč a naše děti ...111 // Shrnutí a otázky ...113 // Motorika ...115 // Koordinace pohybu a hrubá motorika ...115 // Jemná motorika mluvidel ...116 // Jemná motorika okohybných svalů ...117 // Motorika ruky ...117 // Grafomotorika ...118 // Grafomotoňcké cviky ...120 // Vizuomotorika ...121 // Kresba ...121 // Lateralita ...122 // Sezení u stolu ...125 // Úchop tužky ...125 // Úchop tužky k leváků ...126 // Motorika a naše děti ...127 // Shrnutí a otázky nejen k zamyšlení ...130 // Konkrétní ukázky z práce s dětmi - nahlédnutí pod pokličku ...133 // Sluchové rozlišování ...133 // Zrakové rozlišování detailu ...134 //
Jak šel školní rok s našimi dětmi ...137 // Závěr ...141 // Literatura ...142
(OCoLC)965747050
cnb002799603

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC