Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2016
192 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0303-4 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9459-9 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001452824
Předmluva 13 // OBECNÁ ČÁST 15 // 1 Úvod (David Kužel) 17 // Literatura 18 // 2 Základní data historie Hysteroskopie (David Kužel) 20 // Literatura 21 // 3 Hysteroskopie (David Kužel, Dušan Tóth, Ladislav Hanousek) 22 // 3.1 Indikace ? diagnostické hysteroskopii 22 // 3.2 Indikace ? operační hysteroskopii 22 // 3.3 Kontraindikace hysteroskopie 23 // 3.4 Principy provedení hysteroskopie 23 // 3.5 Hodnocení intrauterinní patologie před výkonem 23 // 3.6 Redukce rizika při hysteroskopii 23 // 3.7 Vaginální příprava před hysteroskopii 24 // 3.8 Výkony v režimu „office“, „outpatient“, při hospitalizaci 24 // 3.9 Ekonomická poznámka 24 // Literatura 24 // 4 Světlo, optika, pumpa, vysokofrekvenční proud, inštrumentárium // (Vlastimil Blahút, Dušan Tóth, Petr Kovář) 25 // 4.1 Vizualizace dutiny děložní 25 // Literatura 29 // 4.2 Operační léčba v dutině děložní, elektrochirurgie 29 // 4.2.1 Elektrochirurgické generátory 30 // 4.2.2 Účinek vysokofrekvenčního proudu na tkáň 31 // 4.3 Bipolární elektrochirurgie v hysteroskopii 36 // 4.4 Unipolární a bipolární elektrochirurgie v hysteroskopii, vztah // ? distenčnímu médiu 36 // 4.5 Ambulantní hysteroskopie - bipolární elektrochirurgie 36 // 4.6 Inštrumentárium 37 // 4.6.1 Bipolární nástroje 37 // Literatura 40 // 5 distenční média (Eduard Kučera) 41 // 5.1 Intravazace 42 // 5.2 Prevence nadměrné intravazace distenčního média 42 // 5.3 Metody zlepšení vizualizace 42 // 5.4.1 Plynná média 43 // 5.4.2 Tekutá média 43 // 5.5 Distenční média vhodná ? užití pro monopolární elektrochirurgii 44 // 5.6 Prevence hypoosmolární hyponatremie, fluid overload syndromu 45 // Literatura 45 // 7 // 6 Anestezie u hysteroskopie (Josef Koudela) 47 // 6.1 Režim ovlivnění bolesti 47 // 6.2 Predoperační vyšetření 47 // 6.3 Informovaný souhlas 48 // 6.4 Příjem potravy 48 //
6.5 Odložení výkonu 48 // 6.6 Predoperační specifická příprava 48 // 6.7 Předanestetické vyšetření 49 // 6.8 Volba a vedení anestezie 49 // 6.9 Perioperační analgezie 50 // 6.10 Komplikace 50 // Literatura 52 // 7 Paracervikální anestezie (Antonín Parízek) 53 // 7.1 Anatomie 54 // 7.2 Princip metody 54 // 7.3 Indikace 54 // 7.4 Kontraindikace 54 // 7.5 Výhody 55 // 7.6 Podmínky provedení 55 // 7.7 Premedikace 55 // 7.8 Technika podání 55 // 7.9 Farmakologie 56 // 7.10 Toxický účinek lokálních anestetik 57 // 7.10.1 Neurotoxicita 58 // 7.10.2 Kardiotoxicita 58 // 7.11 Léčba toxických účinků lokálních anestetik 58 // 7.11.1 Obecná opatření 59 // 7.11.2 Léčba křečí 59 // 7.11.3 Léčba kardiotoxicity 59 // 7.11.4 Intravenózni podání lipidové emulze 59 // Literatura 60 // 8 „See and Treat" hysteroskopie (David Kužel, Dušan Tóth, Petr Kovář) 62 // 8.1 Předpoklady „See and Treať hysteroskopie 63 // 8.2 Výhody „See and Treat“ hysteroskopie 63 // 8.3 Inštrumentárium 64 // 8.4 Technika „See and Treat“ výkonu 65 // 8.4.1 Morfologie čípku a hrdla děložního 65 // 8.4.2 Komunikace s pacientkou 65 // 8.4.3 Operatér 65 // 8.4.4 Přístrojové vybavení 65 // 8.4.5 Ovlivnění bolesti 65 // 8.5 Operační techniky 66 // 8.5.1 „Punch“ biopsie endometria 66 // 8.5.2 „Grasp“ biopsie endometria 67 // 8.5.3 Resekce endometrálních polypů, submukózních myomů // a intrauterinních adhezí 67 // 8 // 8.5.4 Resekce cervikálních polypů 68 // Literatura 68 // SPECIÁLNÍ ČÁST 71 // 9 Endometrium (Michal Mářa, Dušan Tóth, David Kužel) 73 // 9.1 Atrofie endometria 74 // Literatura 75 // 10 Hyperplazie endometria (David Kužel, Michal Mářa, Dušan Tóth) 76 // 10.1 Definice a klasifikace 76 // 10.2 Klinika 77 // 10.3 Prehysteroskopická diagnostika 77 // 10.4 Hysteroskopická diagnostika 77 // 10.4.1 Nehomogenní výška endometria 78 //
10.4.2 Vaskulární abnormality 78 // 10.4.3 Glandulárně cystická dilatace 79 // 10.4.4 Architektonická distorze vývodů žláz 79 // 10.5 Hysteroskopická kritéria specifická pro atypickou hyperplazii 80 // 10.6 Narrow-Band Imaging (NBI) 80 // 10.7 Diagnostická kritéria pro hodnocení „low-risk“ a „high-risk“ // hyperplazie endometria 80 // 10.8 Biopsie endometria 81 // 10.9 Léčba 81 // 10.9.1 Hyperplazie endometria bez atypie 81 // 10.9.2 Atypická hyperplazie endometria 82 // Literatura 82 // 11 Karcinom endometria (Dušan Tóth, Michal Mářa, David Kužel) 84 // 11.1 Klinické příznaky 84 // 11.2 Prehysteroskopická diagnostika 85 // 11.2.1 Transvaginální sonografie 85 // 11.3 Hysteroskopická diagnostika 85 // 11.4 Mapování sentinelové uzliny a biopsie 87 // 11.5 Rizika ve vztahuk hysteroskopii 87 // 11.6 Léčba 88 // Literatura 88 // 12 Polyp endometria (David Kužel, Dušan Tóth, Jana Neudeckerová) 91 // 12.1 Diagnóza 93 // 12.1.1 Saline Infusion Sonography 93 // 12.1.2 Histologická diagnostika 93 // 12.2 Management 95 // 12.2.1 Konzervativní nechirurgický management 95 // 12.2.2 Konzervativní chirurgická terapie 95 // 12.2.3 Radikálni chirurgické možnosti 96 // 12.3 Klinické výsledky 96 // Literatura 97 // 9 // 13 Submukózní myom (Michal Mára, Dušan Tóth, David Kužel) 102 // 13.1 Predoperační konzultace 103 // 13.2 Chirurgické techniky hysteroskopické myomektomie 103 // 13.3 Výsledky hysteroskopické myomektomie 106 // 13.4 Komplikace hysteroskopické myomektomie 106 // Literatura 109 // 14 Těhotenská rezidua (Lucie Švábíková, Dušan Tóth, David Kužel) 113 // 14.1 Diagnostika 113 // 14.2 Terapie v šestinedělí 114 // 14.3 Hysteroskopie 114 // Literatura 115 //
15 Ablace endometria (Dušan Tóth, David Kužel, Lucie Švábíková) 117 // 15.1 První generace technologií ablace endometria 119 // 15.1.1 Neodymium: yttrium-aluminium-garnet laser 119 // 15.1.2 Transcervikální resekce endometria kličkou 120 // 15.1.3 Transcervikální koagulace endometria koagulační elektrodou 120 // 15.2 Druhá generace technologií ablace endometria 121 // 15.2.1 ThermaChoice systém 122 // 15.2.2 Cavaterm systém 123 // 15.2.3 Thermablate Endometrial Ablation System (EAS) 124 // 15.2.4 HydroTherm Ablator 125 // 15.2.5 Kryoablace endometria 126 // 15.2.6 Odporem kontrolovaná elektrokoagulace (NovaSure) 127 // 15.2.7 Ablace endometria mikrovlnami 128 // 15.2.8 ELITT (Endometrial Laser Intrauterine Thermal Therapy) 129 // Literatura 129 // 16 Intrauterinní adheze (David Kužel, Michal Mára, Lucie Švábíková) 133 // 16.1 Prevalence 133 // 16.2 Etiologie 133- // 16.3 Patologie 134 // 16.4 Klasifikace podle patologické lokalizace 134 // 16.5 Diagnóza 134 // 16.6 Klasifikace intrauterinních adhezí 135 // 16.7 Prevence 136 // 16.8 Terapie 137 // Literatura 138 // 17 Kongenitální děložní malformace (VVV dělohy) (Dušan Tóth, Petr Kovář, Michal Mára) 141 // 17.1 Incidence 141 // 17.2 Genetické faktory 141 // 17.3 Klasifikace děložních anomálií 141 // 17.4 Vaskularizace a muskulární komponenty děložního septa 143 // 17.5 Diagnóza a evaluace 143 // 17.6 Reprodukční problémy způsobené děložním septem 143 // 10 // 17.7 Indikace ? metroplastice 144 // 17.8 Diagnostika 145 // 17.8.1 Ultrazvuk 145 // 17.8.2 Sonohysterografie 145 // 17.8.3 Magnetická rezonance 146 // 17.9 Léčba děložního septa 146 // 17.9.1 Abdominální metroplastika 146 // 17.9.2 Hysteroskopická metroplastika 146 // 17.10 Perioperační opatření 147 // 17.10.1 Stenty 147 // 17.10.2 Antiadhezivní přípravky 147 // 17.11 Hojení dělohy po hysteroskopické metroplastice 147 //
17.12 Endoskopická léčba uterus bicornuatus nebo Strassmanova metroplastika 148 // 17.13 Časné a pozdní komplikace hysteroskopické metroplastiky 148 // 17.13.1 Krvácení 148 // 17.13.2 Fluid overload syndrom 148 // 17.13.3 Děložní perforace 148 // 17.13.4 Pooperační intrauterinní adheze 149 // 17.13.5 Ruptura dělohy v následné graviditě 149 // 17.14 Výsledky 149 // Literatura 149 // 18 IUD, IUS, „cizí těleso" (David Kužel Michal Mára, Dita Kašparová) 154 // 18.1 Zavedení IUD/S, role hysteroskopie 154 // 18.2 Hysteroskopie a IUD/S 154 // 18.3 Hysteroskopie a odstranění IUD/S 155 // 18.4 IUD/S a tubární sterilizace 156 // Literatura 156 // 19 Hysteroskopická sterilizace (Dušan Tóth, Martin Charvát, David Kužel) 157 // 19.1 Essure systém, Essure Micro-Insert 158 // Literatura 160 // 20 Adenomyóza (Michael Fanta, Hana Hrušková, Peter Koliba) 163 // 20.1 Klinika 163 // 20.2 Prehysteroskopická diagnostika 164 // 20.3 Hysteroskopická diagnostika 164 // 20.4 Léčba 164 // 20.4.1 Office hysteroskopie 164 // 20.4.2 Resektoskopická léčba 165 // 20.5 Fokální adenomyóza 165 // 20.6 Difúzni adenomyóza 165 // Literatura 166 // 21 Komplikace hysteroskopie (David Kužel, Eduard Kučera, Ladislav Hanousek, // Kristýna Hlinecká, Zdeňka Lisá, Dušan Tóth, Michal Mára) 167 // 21.1 Kauzální rozdělení komplikací hysteroskopie 167 //21.2 Klinické rozdělení komplikací hysteroskopie 167 // 21.3 Obecné příčiny komplikací hysteroskopie 168 // 21.4 Děložní perforace 168 // 21.4.1 Rizikové faktory děložní perforace 168 // 21.4.2 Prevence perforace 168 // 21.5 Lacerace hrdla děložního 169 // 21.6 Infekce 169 // 21.7 Děložní ruptura 169 // 21.8 Bolest po hysteroskopické resekci 169 // 21.9 Komplikace v souvislosti s užitím distenčního média 169 // 21.9.1 Vzduchová a plynová embolie 169 // 21.9.2 Symptomatická hyponatremie, fluid overload syndrom 170 //
21.9.3 Prevence symptomatické hyponatremie/fluid overload // syndromu 172 // 21.9.4 Terapie symptomatické hyponatremie/fluid overload // syndromu 174 // Literatura 175 // Seznam zkratek 179 // Seznam ilustrací 183 // Seznam tabulek 184 // Rejstřík jmenný 185 // Rejstřík věcný 187 // Souhrn 191 // Summary 192
cnb002840706

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC