Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.1) Půjčeno:33x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2015-2016
2 svazky : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-5680-6 (1. díl ; vázáno)
ISBN 978-80-271-0268-6 (2. díl ; vázáno)
ISBN 978-80-247-9952-0 (1. díl ; online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9468-1 (2. díl ; online ; pdf)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a rejstřík
I. díl. 2015. 240 stran, xxxii stran obrazových příloh -- II. díl / Miroslav Hirt, František Vorel a kolektiv. 2016. 232 stran, viii stran obrazových příloh
Česká a anglická resumé
Popsáno podle tištěné verze
001452827
OBSAH I. DÍLU :   Předmluva 13 // 1 HISTORIE SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE (Miroslav Hirt, Tomáš Adámek, Michal Beran, Igor Dvořáček, Miroslav Dvořák, Jiří Fialka, Petr Hejna, Jiří Hladík, Přemysl Klír, Jan Krajsa, Pavel Kubišta, Rudolf Macháček, Peter Ondra, Alexander Pilin, Miloš Sokol, Přemysl Strejc, Pavel Toupalík, František Vorel) 15 // 1.1 Prvopočátky soudního lékařství 15 // 1.2 Ústav soudního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praxe 16 // 1.3 Ústav soudního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně 17 // 1.4 Ústav soudního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové 18 // 1.5 Ústav soudního lékařství a medicínského práva Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci 19 // 1.6 Ústav soudního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni 20 // 1.7 Ústav soudního lékařství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze 20 // 1.8 Vojenský ústav soudního lékařství Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice v Praze 20 // 1.9 Soudnělékařská laboratoř. Ústav leteckého zdravotnictví Praha 20 // 1.10 Subkatcdra soudního lékařství Institutu pro další vzděláváni lékařů a pracovníků ve zdravotnictví v Praze 21 // 1.11 Ústav soudního lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze 21 // 1.12 Odděleni soudního lékařství a toxikologie, Regionální nemocnice v Ústi nad Labem 21 // 1.13 Soudnělékařské odděleni Nemocnice České Budějovice 22 // 1.14 Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava 22 // 1.15 Oddělení soudního lékařství Nemocnice Sokolov 22 //
1.16 Oddělení soudního lékařství Pardubické krajské nemocnice 22 // 1.17 Soudní lékařství v Libereckém kraji 22 // Literatura 23 // 2 KONCEPCE OBORU SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ, KOMPETENCE SOUDNÍHO LÉKAŘE (Tomáš Vojtíšek) 25 // 2.1 Význam a náplň oboru soudního lékařství 25 // 2.2 Organizace soudnělékařského pracoviště // 2.3 Financování poskytovatelů zdravotních služeb v obom soudního lékařství — 28 // 2.4 Vzděláváni soudních lékařů 29 // 2.5 Kompetence a kvalifikace soudního lékaře se specializovanou způsobilostí 30 // 2.6 Vztahy k jiným oborům 31 // Literatura 32 // 3 SMRT - OBECNÉ PŘÍČINY (Alexander Pilin) 33 // Literatura 34 // 4 POSMRTNÉ ZMĚNY (Alexander Pilin, Petr Hejna) 35 // 4.1 Druhy posmrtných změn 35 // 4.1.1 Časné posmrtné změny 35 // 4.1.2 Pozdní posmrtné změny 39 // 4.2 Určování doby smrti 41 // 4.2.1 Chladnutí těla 41 // 4.2.2 Posmrtná ztuhlost 42 // 4.2.3 Posmrtné skvrny 42 // 4.2.4 Supravitální reakce 42 // 4.2.5 Změny na očích 42 // 4.2.6 Rozvoj hniloby 43 // 4.2.7 Pasáž potravy 44 // 4.2.8 Laboratorní metody 45 // 4.2.9 Forenzní entomologie 45 // 4.2.10 Místo nálezu 45 // 4.3 Vitální reakce 46 // 4.3.1 Systémové známky vitální reakce 46 // 4.3.2 Místní známky vitální reakce 46 // 4.4 Určení stáří poranění 48 // Literatura 51 // 5 DRUHY PITEV, JEJICH PROVEDENÍ A ÚČEL (Miroslav Hirl) 55 // 6 IDENTIFIKACE OSOB (Miloš Sokol, Miroslav Dvořák, Ivan Mazura, Markéta Šaňková) 57 // 6.1 Obecná část (Miloš Sokol) 57 // 6.1.1 Identifikace živých osob 57 // 6.1.2 Identifikace zemřelých osob 58 // 6.2 Forenzni antropologie (Markéta Šaňková) 62 // 6.3 Forenzni stomatologie (Miroslav Dvořák) 65 // 6.3.1 Identifikace neznámé osoby podle chrupu 65 // 6.3.2 Stanovení věku neznámé mrtvé osoby podle chrupu 66 // 6.4 Forenzní genetika identifikace jedince pomocí nukleových kyselin 67 // Literatura 68 //
7 PŘIROZENÁ SMRT (František Vorel, František Toušek) 71 // 7.1 Onemocnění srdce a cév 72 // 7.1.1 Koronární ateroskleróza (kornatění věnčitých tepen) 72 // 7.1.2 Nestabilní plát 72 // 7.1.3 Infarkt myokardu 73 // 7.1.4 Hypertenzní choroba 78 // 7.1.5 Vada aortální chlopně 79 // 7.1.6 Kardiomyopatie 79 // 7.1.7 Myokarditidy 80 // 7.1.8 Ruptura výdutě 80 // 7.1.9 Srdeční smrt ve vysokém věku 80 // 7.2 Subarachnoidální krvácení 81 // 7.3 Tromboembolie plicnice 81 // 7.4 Náhlé úmrtí při epilepsii 82 // 7.5 Smrt při bronchiálním astmatu 82 // 7.6 Obstrukce dýchacích cest 82 // 7.7 Krváceni do zažívacího traktu 82 // 7.8 Jiná onemocnění zažívacího traktu 83 // 7.9 Onemocnění urogenitálního systému 83 // 7.10 Diabetes mellitus 83 // 7.11 Vztah mezi nemocí a traumatem 84 // 7.11.1 Trauma a koronární ateroskleróza 84 // 7.11.2 Subarachnoidální krváceni 84 // 7.11.3 Embolie plicnice 85 // Literatura 86 // 8 FORENZNÍ PEDOPATOLOGIE (Lubomir Straka, František Vorel, Jozef Krajčovič) 87 // 8.1 Specifika pitvy dítěte 92 // 8.1.1 Pitva lebeční dutiny 92 // 8.1.2 Otevření hrudní a břišní dutiny 92 // 8.1.3 Pitva placenty 93 // 8.2 Náhlé a neočekávané úmrtí v dětském věku 93 // 8.2.1 Infekční nemoci 94 // 8.2.2 Myokarditida 94 // 8.2.3 Arteritida 95 // 8.2.4 Gastroenteritida 95 // 8.2.5 Septický stav 95 // 8.2.6 Vývojové vady 95 // 8.2.7 Metabolické choroby 95 // 8.2.8 Násilná smrt 95 // 8.2.9 Náhlá smrt kojence 96 // Literatura 97 // 9 PORANĚNÍ OSTRÝM PŘEDMĚTEM (Michal Beran, Jan Krajsa, Petr Tomášek) 99 // 9.1 Rány řezné (vulnera scissa) 99 // 9.1.1 Obecná část 99 // 9.1.2 Speciální část 102 // 9.2 Rány sečné (vulnera secta) 104 // 9.2.1 Obecná část 104 // 9.2.2 Speciální část 105 // 9.3 Rány bodné (vulnera puncta) 106 // 9.3.1 Obecná část 106 // 9.3.2 Speciální část 112 // 9.4 Rány způsobené nůžkami 114 //
9.5 Prohlídka ostrého nástroje 114 // 9.6 Rány vzniklé kousnutím 114 // Literatura H6 // 10 STŘELNÁ PORANĚNÍ (Miroslav Hirt, Petr Hejna, Jan Krajsa) II7 // 10.1 Obecná část 117 // 10.1.1 Střelné zbraně - rozdělení a charakteristika 117 // 10.1.1.1 Mechanické ruční střelné zbraně 117 // 10.1.1.2 Ruční palné zbraně 117 // 10.1.2 Poškození organizmu po zásahu střelou 121 // 10.1.3 Poranění jednotnou střelou 122 // 10.1.4 Poraněni mnohotnou střelou 130 // 10.1.5 Poraněni historickou palnou zbraní 130 // 10.1.6 Poranění zvláštními druhy palných zbraní 131 // 10.1.7 Poranění výbuchem 132 // 10.1.8 Poškození vzdálených struktur 134 // 10.1.9 Poraněni mechanickou střelnou zbraní 134 // 10.2 Speciální část 135 // 10.2.1 Poranění hlavy 135 // 10.2.2 Poranění krku 138 // 10.2.3 Poraněni hrudníku 139 // 10.2.4 Poranění břicha 140 // 10.2.5 Poranění končetin 141 // 10.2.6 Specifika pitvy střelného poraněni 142 // 10.2.7 Vražda - sebevražda - náhoda 144 // 10.2.8 Nejčastější chyby při posuzování střelného poraněni 145 // Literatura 146 // 11 DUŠENÍ (Petr Hejna, Lenka Zátopková, Miroslav Hirt) 147 // 11.1 Klinický obraz 148 // 11.2 Obecné známky dušení 149 // 11.2.1 Zevní nálezy 149 // 11.2.2 Vnitřní nálezy 150 // 11.3 Klasifikace dušení 150 // 11.3.1 Zadušení při deficitu kyslíku ve vdechovaném vzduchu 150 // 11.3.2 Zadušení znemožněním dýchacích pohybů 151 // 11.3.3 Zadušení při neadekvátní poloze těla 152 // 11.3.4 Zadušení obstrukcí dýchacích otvorů 153 // 11.3.5 Burking 154 // 11.3.6 Zadušení ucpáním dutiny ústní (zadušení roubíkem) 154 // 11.3.7 Udávení - zadušení uzávěrem hrtanu 155 // 11.3.8 Zadušeni vdechnutím - aspirace 156 // 11.3.9 Strangulace 157 // 11.3.9.1 Oběšení 160 // 11.3.9.2 Uškrceni 166 // 11.3.9.3 Zardoušení 169 // Literatura 172 //
12 UTONUTÍ (Petr Hejna, Lenka Zátopková) 175 // 12.1 Klasifikace utonuti 175 // 12.2 Patofyziologie tonutí 176 // 12.2.1 Hypoxie 176 // 12.2.2 Systémové účinky 177 // 12.2.3 Reflexní reakce 177 // 12.2.4 Hypotermie 178 // 12.3 Diagnostika utonuti 178 // 12.3.1 Nález těla ve vodě 178 // 12.3.2 Pitevní nálezy 178 // 12.3.3 Laboratorní vyšetřeni 182 // 12.3.4 Zobrazovací metody 184 // 12.4 Kriminalistické kontexty 184 // Literatura 185 // 13 NEHODY A CHOROBNÉ STAVY PŘI POTÁPĚNÍ S DÝCHACÍM PŘÍSTROJEM (František Novomeský) 189 // 13.1 Přímé působení tlaku 189 // 13.1.1 Barotraumata z podtlaku 189 // 13.1.2 Barotraumata z přetlaku 190 // 13.2 Nepřímé působeni tlaku 191 // 13.2.1 Dusíková narkóza potápěčů 191 // 13.2.2 Intoxikace kyslíkem při potápění 192 // 13.2.3 Dekompresní nemoc potápěčů 192 // Literatura 196 // 14 POŠKOZENÍ ORGANIZMU SNÍŽENÝM ATMOSFÉRICKÝM TLAKEM (Lubomir Straka, Martin Janík) 197 // Literatura 199 // 15 HLADOVĚNÍ (Miroslav Hirt) 201 // Literatura 202 // 16 PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM (Hynek Řehulka) 203 // 16.1 Poranění technickou elektřinou 203 // 16.2 Poranění bleskem 206 // Literatura 208 // 17 POŠKOZENÍ ZDRAVÍ ZÁŘENÍM (Hynek Řehulka) 209 // 17.1 Úpal, úžeh 209 // 17.2 Ionizující zářeni 210 // Literatura 211 // 18 TERMICKÉ ZMĚNY (Alexander Pilin) 213 // 18.1 Porušení zdraví zvýšenou teplotou 213 // 18.1.1 Popáleniny 213 // 18.2 Porušeni zdraví nízkou teplotou 215 // 18.2.1 Oznobeniny 215 // 18.2.2 Omrzliny 215 // 18.2.3 Podchlazení 217 // Literatura 218 // Slovník odborných a méně častých výrazů 221 // Přehled použitých zkratek 229 // Rejstřík 231 // Souhrn 239 // Summary 240 //
OBSAH II. DÍLU :   Předmluva 13 // 1 TOXIKOLOGIE (Vladimír Antonín, Andrea Brzobohatá, Ivana Černá, Miroslav Hirt, Peter Ondra, Marie Staňková, Ľubomír Straka, Jana Tomková) 15 // 1.1 Forenzní a klinická toxikologie 15 // 1.1.1 Dělení toxikologie, základní pojmy, definice, klasifikace otrav a jedů 15 // 1.1.2 Cesty vstupu jedu do organizmu 16 // 1.1.3 Biotransformace xenobiotik 17 // 1.1.4 Farmakokinetika 17 // 1.1.5 Toxikokinetika 18 // 1.1.6 Obecná pravidla pro léčbu akutních otrav 18 // 1.1.7 Diagnostika otrav v toxikologii 19 // 1.1.7.1 Biologický materiál a jeho odběr k toxikologické analýze 20 // 1.1.7.2 Izolace toxikologický významných látek z biologického materiálu 23 // 1.2 Toxikologický významné látky 24 // 1.2.1 Látky zachytitelné v biologickém materiálu imunochemickými metodami 24 // 1.2.1.1 Omamné a psychotropní látky 24 // 1.2.1.2 Medikamenty 31 // 1.2.2 Látky prokazatelné v biologickém materiálu v rámci systematické toxikologické analýzy 35 // 1.2.2.1 Návykové látky 36 // 1.2.2.2 Medikamenty 36 // 1.2.2.3 Ostatní látky 42 // 1.2.3 Látky zjistitelné cíleně zaměřenou toxikologickou analýzou 43 // 1.2.4 Kovy a jejich sloučeniny 48 // 1.2.5 Kyseliny a zásady 50 // 1.3 Nové psychoaktivní látky 51 // 1.3.1 Deriváty katinonu a stimulační látky 53 // 1.3.2 Substituované tryptaminy, piperaziny a látky s halucinogenním účinkem 56 // 1.3.3 Syntetické kanabinoidy 57 // 1.4 Toxikologie makromycetů - velkých kloboukatých hub 59 // 1.4.1 Houby s účinkem na parenchymové orgány 59 // 1.4.2 Houby s působením na centrální nervový systém (halucinogenní) a na vegetativní nervový systém 64 // 1.4.3 Houby dráždící trávicí trakt, zvláštní typy otrav 68 // 1.4.3.1 Houby dráždící trávicí trakt 68 // 1.4.3.2 Nepravé otravy - otravy jedlými houbami 69 // 1.4.4 Alergické reakce 70 // 1.5 Rostlinné toxiny 70 //
1.6 Forenzní alkohologie 76 // 1.6.1 Historie a základní údaje o alkoholických nápojích 77 // 1.6.2 Alkoholické nápoje 78 // 1.6.3 Následky intoxikace alkoholem 79 // 1.6.4 Koncentrace alkoholu v krvi, jeho vstřebávání, distribuce // a vylučování 80 // 1.6.4.1 Vstřebávání alkoholu - resorpční fáze 80 // 1.6.4.2 Distribuce alkoholu - distribuční fáze 83 // 1.6.4.3 Vylučování alkoholu - eliminační fáze 83 // 1.6.4.4 Zjišťování koncentrace alkoholu v krvi 84 // 1.6.5 Zásady pro odběr krve k vyšetření na alkohol pro právní účely 87 // 1.6.6 Hodnocení hladiny alkoholu v krvi 89 // 1.6.7 Kocovina 92 // 1.6.8 Propočty pro zjištění hladiny alkoholu v krvi 92 // 1.6.8.1 Zpětné propočty 92 // 1.6.8.2 Bilanční propočty 93 // 1.6.8.3 Doplňující informace pro propočty 95 // 1.6.9 Ostatní alkoholy 96 // 1.6.9.1 Metanol 96 // 1.6.9.2 Vyšší alkoholy 97 // Literatura 98 // 2 PORANĚNÍ TUPÝM PŘEDMĚTEM (Michal Beran, Ivan Bouška, Miroslav Ďatko, Petr Hejna, Miroslav Hirt, Martin Janík, Miroslav Kitka, Ivana Komáreková, Jan Krajsa, Luděk Ryba, Ľubomír Straka, Miroslav Safr, Jozef Šidlo, Petr Tomášek, Tomáš Vojtíšek, František Vorel, Lenka Zátopková, Michal Zelený) 111 // 2.1 Obecná část 111 // 2.1.1 Základní poj my 111 // 2.1.2 Zraňující předmět 112 // 2.1.3 Rozdělení tupých poranění 112 // 2.1.3.1 Poranění bez porušení kožního krytu 112 // 2.1.3.2 Poranění s porušením kožního krytu 115 // 2.2 Speciální část 116 // 2.2.1 Poranění hlavy 116 // 2.2.1.1 Vlasatá část hlavy (neurokranium) 116 // 2.2.1.2 Obličejová část hlavy (splanchnokranium) 122 // 2.2.2 Poranění krku 125 // 2.2.3 Poranení páteře a míchy 126 // 2.2.3.1 Poranění páteře 126 // 2.2.3.2 Poranění míchy 129 // 2.2.4 Poranění hrudníku 130 // 2.2.5 Poranění břicha a genitálu 133 // 2.2.5.1 Poranění břicha 134 //
2.2.5.2 Poranění genitálu 137 // 2.2.6 Poranění horních končetin 138 // 2.2.7 Poranění dolních končetin 141 // 2.2.8 Tupá poranění v dětském věku 144 // 2.2.9 Pád z výše 146 // Literatura 148 // 3 DOPRAVNÍ NEHODY (Miroslav Ďatko, Iva Grossová, Miroslav Hirt, Václav Horák, Alexander Pilin, Miloš Sokol, Aleš Vémola, Michal Zelený) 151 // 3.1 Nehody na pozemních komunikacích 151 // 3.1.1 Základní pojmy 151 // 3.1.2 Základy působení sil a přetížení 152 // 3.1.3 Úrazy chodců 154 // 3.1.3.1 Střet chodce s osobním automobilem 155 // 3.1.3.2 Střet chodce s nákladním automobilem či autobusem 160 // 3.1.3.3 Sedící nebo ležící chodec a dvoustopé vozidlo 161 // 3.1.3.4 Střet chodce s jednostopým vozidlem (jízdním kolem) 161 // 3.1.3.5 Střet chodce s kolejovým vozidlem 161 // 3.1.3.6 Zranění chodců, kteří nej sou kontaktními účastníky dopravní nehody 162 // 3.1.4 Úrazy motocyklistů a cyklistů 162 // 3.1.4.1 Střet jednostopého vozidla s chodcem 163 // 3.1.4.2 Vzájemný střet jednostopých vozidel 164 // 3.1.4.3 Střet jednostopého vozidla s osobním automobilem 164 // 3.1.4.4 Přejetí cyklisty a motocyklisty osobním automobilem 166 // 3.1.4.5 Střet jednostopého vozidla s nákladním automobilem či autobusem 167 // 3.1.4.6 Střet jednostopého vozidla s kolejovým vozidlem 167 // 3.1.4.7 Smyk, zablokování kola a náraz do pevné stacionární překážky 167 // 3.1.4.8 Poranění spolujezdce // 3.1.5 Poranění osádky osobního automobilu // 3.1.5.1 Poranění řidiče // 3.1.5.2 Poranění spolujezdce na předním sedadle // 3.1.5.3 Poranění spoluj ezdců na zadním sedadle // 3.1.5.4 Poranění osádky mimo kabinu vozidla // 3.1.6 Poranění osádky nákladních automobilů, autobusů a traktorů // 3.1.6.1 Poranění osádky kabiny nákladního automobilu // 3.1.6.2 Poranění cestujících v autobusu a trolejbusu //
3.1.6.3 Poranění osádky traktoru // 3.1.7 Nehody kolejových vozidel // 3.1.7.1 Poranění osob mimo kolejové vozidlo // 3.1.7.2 Poranění osob uvnitř kolejových vozidel // 3.2 Letecké nehody // 3.2.1 Nehody vojenských letadel // 3.2.2 Nehody civilních letadel // 3.2.3 Pozemní nehody v letectví // 3.2.4 Nehody při parašutizmu a paraglidingu // 3.3 Zranění jezdců na zvířatech // 3.3.1 Úrazy ošetřovatele // 3.3.2 Úrazy jezdce // 3.3.3 Střet jezdce s ostatními dopravními prostředky // 3.4 Hromadné nehody // Literatura // 4 Agrese a týrání (Martin Dobiáš, Kateřina Hrubá) // 4.1 Domácí násilí mezi dospělými // 4.1.1 Násilí mezi partnery // 4.1.2 Týrání seniorů // 4.2 Sexuální agrese // 4.3 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte // 4.3.1 Epidemiologie CAN // 4.3.2 Rozdělení CAN // 4.3.3 Syndrom CAN z hlediska soudního lékařství // Literatura // 5 ÚMRTÍ V SOUVISLOSTI S TĚHOTENSTVÍM, PORODEM ČI POTRATEM (Martin Dobiáš, Kateřina Hrubá, David Vrána) // Literatura // 6 LABORATORNÍ A JINÉ DIAGNOSTICKÉ METODY V SOUDNÍM LÉKAŘSTVÍ (Petr Hejna, Václav Horák, Lucie Hrušková, Ivan Mazura, Pavel Rejtar, Miloš Sokol, Milan Votava, Michal Zelený) // 6.1 Laboratorní metody v soudním lékařství // 6.1.1 Forenzní séro-hematologie 199 // 6.1.2 Histochemické (enzymatické) vyšetření 200 // 6.1.3 Histologické vyšetření 200 // 6.1.4 Imunohistochemické vyšetření 202 // 6.2 Molekulární biologie v soudním lékařství 202 // 6.3 Zobrazovací metody v soudním lékařství 204 // 6.3.1 Přehled zobrazovacích metod používaných v soudním lékařství 204 // 6.3.2 Zobrazovací vyšetření a soudnělékařská diagnostika 206 // 6.3.3 Příklady aplikace zobrazovacích vyšetření v soudním lékařství 206 // Literatura 208 //
7 ZNALECTVÍ (Miroslav Hirt, Tomáš Vojtíšek, František Vorel) 211 // 7.1 Základy soudního znalectví z oboru zdravotnictví 211 // 7.2 Odškodňování nemajetkové újmy na zdraví 213 // Literatura 214 // 8 KOMUNIKACE S POZŮSTALÝMI (Naděžda Špatenková, Silvia Farkašová, lannaccone) 215 // 8.1 Specifika komunikace soudního lékaře s pozůstalými 215 // 8.2 Základní principy komunikace 215 // 8.3 Nevhodné a vhodné formulace 216 // 8.4 Doporučení pro komunikaci s pozůstalými 217 // 8.5 Specifické otázky komunikace s pozůstalými 217 // Literatura 218 // Slovník odborných a méně častých výrazů 219 // Přehled použitých zkratek 221 // Rejstřík 224 // Souhrn 231 // Summary 232
(OCoLC)932000935
cnb002745047

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC