Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Brno : Paido, 2014
217 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7315-254-3 (brožováno)
400 výtisků
Obsahuje bibliografie
001452879
Úvod 7 // OBECNÁ ČÁST 11 // 1 Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy poskytovatelů sociálních služeb k osobám s těžkým postižením 13 - Marie Vítková // 1.1 Okruh osob s těžkým postižením 14 // 1.2 Profesní kompetence sociálních pracovníků 17 // 1.3 Pojetí ucelené rehabilitace 20 // 1.4 Ambulantní služby - příklady 30 // 2 Systém sociálních služeb 37 - Kateřina Sayoud Solárová // 2.1 Vývoj sociálních služeb 38 // 2.2 Kategorizace sociálních služeb 44 // 2.3 Příspěvek na péči 49 // 2.4 Podmínky poskytování sociálních služeb 51 // 3 Práce a pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením 59 - Lucie Procházková // 3.1 Práce a člověk s postižením 59 // 3.2 Překážky a možnosti uplatnění (nejen) na trhu práce 65 // 3.3 Podpora pracovního začlenění osob se zdravotním postižením 73 // 3.4 Specifika pracovního uplatnění u vybraných skupin 78 // SPECIÁLNÍ ČÁST 87 // 4 Dospělý člověk s mentálním postižením 89 - Lucie Procházková // 4.1 Mentální postižení a dospělý věk 90 // 4.2 Základní principy přístupu к lidem s (mentálním) postižením 94 // 4.3 Proces osamostatňování - bydlení, práce 100 // 4.4 Sociální aspekty podpory 110 // 5 Zrakové postižení u dospělých a seniorů 117 - Martin Vrubel // 5.1 Zrakové vady 118 // 5.2 Nejčastější patologie způsobující ztrátu zraku 123 // 5.3 Odstraňování bariér 127 // 5.4 Rehabilitace osob se zrakovým postižením 133 // 6 Logopedická intervence u dospělých osob se zdravotním postižením 137 - Petr Kopečný // 6.1 Komunikace a komunikační schopnost jako klíčové termíny logopedické intervence 138 // 6.2 Symptomatické poruchy řeči u dospělých osob se zdravotním postižením 143 // 6.3 Aktuální pojetí logopedické intervence 149 // 6.4 Logopedická intervence v zařízeních sociálních služeb 153 //
7 Sluchové postižení v období dospělosti a stáří 159 - Lenka Doležalová // 7.1 Lidé se sluchovým postižením v dospělosti a stáří 160 // 7.2 Vymezení skupiny osob se sluchovým postižením v dospělosti a stáří 164 // 7.3 Kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením 170 // 7.4 Komunikace osob se sluchovým postižením - příklad 173 // 8 Adolescenti a dospělé osoby s dyslexií a dyskalkulií 177 - Miroslava Bartoňová // 8.1 Problematika dospívajících a dospělých osob s dyslexií a dyskalkulií 178 // 8.2 Povaha obtíží dospívajících a dospělých osob s dyslexií 182 // 8.3 Dopad dyslexie na život rodiny 187 // 8.4 Zaměstnání a pracovní uplatnění osob s dyslexií a dyskalkulií 191 // 9 Aktivizace seniorů a charakteristika základních přístupů k osobám s demencí v seniorském věku 195 - Kateřina Sayoud Solárová, Lucie Procházková // 9.1 Stárnutí populace a změny ve stáří 195 // 9.2 Aktivní stárnutí 198 // 9.3 Aktivizační a stimulační programy a techniky, vybrané přístupy 202 // 9.4 Specifika přístupů využívaných u osob s demencí 208 // Seznam obrázků, tabulek a grafů 217 // Seznam autorů 217
(OCoLC)920662514
cnb002705538

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC