Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Vydání první
České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta ; Ostrava : Ostravská univerzita, 2016
326 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-88030-15-7 (Veduta ; brožováno)
ISBN 978-80-7464-856-4 (Ostravská univerzita ; brožováno)
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 284-304, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001452900
OBSAH // Úvod 9 // Vymezení tématu a terminologie 12 // Literatura 16 // Tradiční pojetí městské dopravy v českých a zahraničních publikacích 16 // Moderní pojetí městské dopravy jako fenoménu v zahraničních publikacích // v průběhu druhé poloviny 20. století a počátkem 21. století 22 // Prameny ? dějinám městské dopravy: možnosti a limity výzkumu 33 // Fondy dopravních podniků 35 // Tištěné prameny vzniklé činností samospráv 37 // Úřady zemské správy a jejich fondy a tištěné prameny 38 // Další fondy 39 // Periodika 40 // Tištěné prameny železniční provenience, využitelné při studiu // městské kolejové dopravy 41 // Základní dokumenty ke genezi městské kolejové dopravy: přehled a rozbor 44 Modernizující se městská doprava jako historický a společenský fenomén 55 // Vztah industrializace a urbanizace v českých zemích 63 // Nekolejová městská doprava 68 // Omnibusová doprava 68 // Omnibusová doprava v českých zemích 69 // Městská kolejová doprava 74 // Koňská tramvaj 74 // Koňská tramvaj v habsburské monarchii 77 // Koňská tramvaj v Brně v letech 1868-1876 82 // Brůnner Tramway Unternehmung (1876-1881) 102 // Když kůň nestačí... mechanizace městské kolejové dopravy 109 // Počátky mechanizace v USA a v Evropě 109 // Městská kolejová doprava v parní trakci v Rakousku-Uhersku 111 // Na cestě ? pouliční dráze... Elektřina a její využití v městské kolejové dopravě
155 Vývoj v Evropě a v USA na sklonku 19. století 155 // Pouliční dráhy v habsburské monarchii 161 // Brünner Lokaleisenbahn Gesellschaft v Brně v letech 1898-1900 a její odchod 165 Fungování brněnské městské kolejové dopravy do první světové války 169 // Nacionalismus v brněnské městské kolejové dopravě před první světovou válkou a důsledky pro její vývoj 173 // Elektrizace ostravských tratí v majetku Brůnner Lokaleisenbahn Gesellschaft před první světovou válkou 177 // Rozšiřování dopravní sítě Brůnner Lokaleisenbahn Gesellschaft před první světovou válkou 181 // Výstavba tratí v režii obcí v moravské části ostravské aglomerace // před první světovou válkou 198 // Vývoj „městské“ kolejové dopravy ve slezské části ostravsko-karvinského // revíru do první světové války 200 // Městská kolejová doprava v dalších moravských a slezských městech 222 // První světová válka a městská kolejová doprava 239 // Brůnner Lokaleisenbahn Gesellschaft v letech 1914-1918 240 // Místní dráha Moravská Ostrava - Karviná a její fungování 250 // Slezské zemské dráhy a jejich fungování 253 // Závěr 256 // Přílohy 263 // Tabulky 263 // Grafy 272 // Seznam pramenů a literatury 284 // Seznam zkratek 305 // Seznam tabulek a grafů 307 // Rejstříky 310 // Summary 323

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC