Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci pro katedru geoinformatiky, 2015
144 stran : barevné ilustrace, mapy ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-244-4056-9 (brožováno)
Terra notitia
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, katedra geoinformatiky
Obsahuje bibliografii na stranách 116-123 a bibliografické odkazy
České a anglické resumé
001452912
1. FENOLOGIE A FENOLOGICKÝ VÝZKUM // 1.1 Historie fenologického výzkumu v českých zemích 10 // 1.2 Fenologické mapování 12 // 1.3 Fenologie a geoinformační technologie 14 // 1.4 Metody zpracování fenologických dat 15 // 1.4.1 Neprostorové metody 15 // 1.4.2 Prostorové metody 17 // 1.5 Tematická kartografie a fenologie 18 // 1.5.1 Fenologické mapy 19 // 2. KONCEPT FENOLOGICKÉHO MAPOVÁNÍ S PODPOROU GIT 22 // 2.1 Obecné schéma fenologického výzkumu 23 // 2.2 Východiska konceptu a struktura konceptu 24 // 2.3 Hodnocení konceptu 29 // 3. MAPOVÁNÍ FENOLOGICKÉHO VÝVOJE EXPERIMENTÁLNÍHO ÚZEMÍ 31 // 3.1 Charakteristika experimentálního území 32 // 3.1.1 Geologické a geomorfologické poměry 33 // 3.1.2 Půdy 34 // 3.1.3 Hydrologické a klimatické poměry 34 // 3.1.4 Fytogeografické poměry 34 // 3.2 Fenologické projevy vybraných druhů rostlin 35 // 3.2.1 Popis fenologického pozorování 36 // 3.2.2 Dlouhodobé pozorování 40 // 3.2.3 Krátkodobé pozorování 41 // 3.3 Výsledky pozorování 42 // 3.3.1 Měření teploty vzduchu 48 // 3.4 Statistické a prostorové zpracování fenologických dat 51 // 3.4.1 Modely lokálního fenologického vývoje 52 // 3.4.2 Prostorové rozložení nástupů vybraných fenofází 59 // 3.4.3 Potenciál území pro fenologický vývoj vegetace 63 // 3.4.4 Syntéza fenologického potenciálu a reálného pozorování 64 // 3.5 Shrnutí výsledků fenologického mapování 65 // 3.6 Vyhodnocení využití GIT v případové studii 66 //
4. KARTOGRAFICKÉ VYJÁDŘENÍ FENOLOGICKÝCH DAT 68 // 4.1 Atlas fenologických poměrů Česka 69 // 4.1.1 Časová realizace tvorby Atlasu 71 // 4.1.2 Kapitoly Atlasu 73 // 4.2 Testování uživatelské percepce fenologických map 75 // 4.2.1 Eye-tracking a kartografie 75 // 4.2.2 Popis experimentu 76 // 4.2.3 Vyhodnocení experimentu 79 // 4.3 Shrnutí testování percepce fenologických map 85 // 5. FENOLOGICKÁ TYPIZACE ČR 90 // 5.1 Typizace prostorových dat 90 // 5.1.1 Fenologická typizace 92 // 5.2 Realizace fenologické typizace ČR 93 // 5.2.1 Postup vypracování 94 // 5.3 Výsledky fenologické typizace ČR 98 // 5.4 Vizualizace typů nástupu fenofází 101 // 6. VÝSLEDKY VĚDECKÉ STUDIE 102 // 7. DISKUZE 107 // 8. ZÁVĚR 112 // 9. SUMMARY 114 // 10. POUŽITÁ LITERATURA 116 // Seznam zkratek 124 // PŘÍLOHY 126
(OCoLC)908822401
cnb002690316

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC