Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016
192 stran : barevná faksimile ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-210-8321-9 (brožováno)
Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; číslo 448
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 181-190 a bibliografické odkazy
České a anglické resumé
001452927
Úvod 7 // Literární komparatistika - dialogičnost - pesimismus: vymezení problému // 1. Genetický a typologický přístup ve vztahu k Dialogu zoufalce a jeho duše 15 // 2. Hypotéza - předpoklad výskytu tvarově příbuzných dialogických existenciálních textů napříč časem a prostorem 17 // Staroegyptská literatura - Dialog zoufalce a jeho dme // 3. Dialog zoufalce a jeho dme v dějinném a kulturním kontextu 25 // 3.1 Datace Dialogu zoufalce a jeho duše do období Střední říše 27 // 3.1.1 Souvislost První přechodné doby se staroegyptskou literaturou 28 // 4. Interpretační rámce Dialogu zoufalce a jeho duše 31 // 5. Analýza Dialogu zoufalce a jeho duše 35 // 5.1 Žánrové vymezení Dialogu zoufalce a jeho duše 36 // 5.2 Vymezení komparativních kritérií na základě stanovení dominantních literárních rysů Dialogu zoufalce a jeho duše 41 // 5.3 Vyvození závěrů z analýzy Dialogu zoufalce a jeho duše pro účely dalších komparací 73 // Znovuvynořování struktur Dialogu zoufalce a jeho duše // 6. Starověk - Kniha Jobova 77 // 6.1 Žánrově vymezení Knihy fobovy 87 // 6.2 Komparace Dialogu zoufalce a jeho dme s Knihou Jobovou v rovině výstavbové, sémantické a stylisticko-poetologické 90 // 7. Starověk. Mezopotámská díla z okruhu tzv. Hiob-Literatur 101 // 7.1 Komparace Člověka a jeho boha (Sumerského Joba) s Dialogem zoufalce a jeho duše 102 7.2 Komparace Babylónské theodicey s Dialogem zoufalce a jeho dme 105 // 7.8 Komparace tzv. Babylónského Joba (Ludlul bél némeqi) s Dialogem zoufalce a jeho duše a s Knihou Jobovou 109 //
8. Středověké literární spory 112 // 8.1 Komparace Dialogi zoufalce a jeho duše s Oráčem z Čech 114 // 8.2 Výběr děl ke komparaci na základě inter textových odkazů na Knihu Jobovu 121 // 8.2? Staročeský spor 123 // 8.2.2 Komenského Truchlivý 131 // 9. „Za hranicemi tvaru“ (vybrané texty) 146 // 9.1 Kochanowského Třeny - otázka spřízněnosti s vymezenou skupinou 147 // 9.2 Anonymní pozdněstředověká moralita Everyman 150 // 9.3 Shakespearův Sonet č. 66 155 // 9.4 Vybrané české texty 157 // 10. Závěrečné shrnutí 164 // Summary 172 // Seznam tabulek a schémat 179 // Bibliografie 181 // Příloha 191
cnb002826442

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC