Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Česká andragogická společnost, 2016
169 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-905460-5-9 (brožováno)
Česká a slovenská andragogika ; svazek 13
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
001452941
ÚVOD 9 // 1 Pojem talent a nadání 11 // 1.1 Nadání a talent v psychologickém pojetí 11 // 1.2 Pojem talent a talentovaný v kontextu organizací 11 // 1.3 Talent management 13 // 1.4 Organizace 15 // 1.5 Metoda 17 // 1.6 Efektivita a efektivnost 17 // 1.7 Efektivita metody 17 // 1.8 Ostatní pojmy 18 // 2 Historický kontext talent managementu 18 // 2.1 SouCasné paradigma talent managementu 21 // 3 Charakteristiky nadání a talentu 25 // 3.1 Teoretické modely nadání 25 // 3.1.1 Historie modelů talentu a nadání 25 // 3.1.2 Konkrétní modely talentu a nadání 26 // 3.1.3 Komparace modelů talentu a nadání 33 // 3.1.4 Shrnutí a diskuse 35 // 4 Talent management, přístupy k němu a jeho teoretická východiska 36 // 4.1 Chápání talent managementu na současném vědeckém poli 36 // 4.2 Chápání talent managementu v praxi 38 // 4.3 Různé přístupy k talent managementu a jeho různá pojetí 40 // 4.4 Hlavní trendy v talent managementu 45 // 4.4.1 Zdůraznění talentovaných expertů 46 // 4.4.2 Multiplikace talentu 46 // 4.4.3 Talent mindset 47 // 4.4.4 Strategický talent management 49 // 4.4.5 Talentship 50 // 4.4.6 Smart talent management 52 // 4.4.7 Resource based talent management 52 // 4.4.8 Talent management based on „supply chain“ 55 // 4.4.9 Tailor Made Talent Management (TM2) 56 // 4.4.10 Globální talent management 57 // 4.4.11 Accelerated talent management 57 // 4.4.12 Talent management postavený na ??? bázi 58 // 4.5 Kritický pohled na talent management 58 // 4.6 Změny paradigmatu v managementu a jejich vliv na talent management 62 // 4.6.1 Shrnutí a diskuse 70 // 4.7 Budoucnost talent managementu 70 // 5 Přehled metod talent managementu a jejich rozdělení 73 // 5.1 Současné pohledy na klasifikaci metod talent managementu 73 // 5.2 Hledání nových metod talent managementu 82 // 5.2.1 Nedostatky tradičních metod 82 //
5.2.2 Talent management a využití poznatků ze sociální psychologie // při hledání nových metod 83 // 5.2.3 Faktory ovlivňující rozvoj talentů v organizaci, související // s interakcí s druhými 85 // 5.2.4 Role moderátora a pasivní kreativita 89 // 5.2.5 Shrnutí a diskuse 90 // 5.3 Návrh jednotné klasifikace metod talent managementu 90 // 5.4 Analýza jednotlivých metod z hlediska řízení talentovaných 94 // 6 Efektivita metod talent managementu, její měření a problematika // v dané oblasti 100 // 6.1 Chápání efektivity ve společenských védách 100 // 6.2 Chápání efektivity z hlediska řízení lidských zdrojů v organizacích..102 // 6.3 Efektivita metod a efektivita celého talent managementu v rámci organizací 103 // 6.3.1 Efektivita metod identifikace talentovaných 104 // 6.3.2 Efektivita metod rozvoje talentovaných 106 // 6.3.3 Efektivita metod udržování talentovaných 109 // 6.4 Současné způsoby a návrhy měření efektivity talent managementu a jeho metod 113 // 6.4.1 Předpoklady pro měření efektivity talent managementu 113 // 6.4.2 Možné metriky efektivity metod talent managementu 114 // 6.4.3 Možné metriky pro efektivitu celého talent management programu.119 // 7 Vztah talent managementu k andragogice a k řízení lidských zdrojů 124 // 7.1 Práce s talentovanými détmi a mládeží 124 // 7.2 Práce s talentovanými jedinci v dospělosti 131 // 7.3 Diskontinuita strategie řízení talentovaných 133 // 7.4 Postavení a role andragogiky a řízení lidských zdrojů v systematické péči o talentované 135 // 8 Stav talent managementu v ČR 138 // 9 Doporučený přístup k dospělým talentovaným, zavedení TM2 141 // ZÁVĚR 152 // SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 153 // PŘÍLOHY 167
cnb002830653

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC