Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Vydání první
Praha : Grada Publishing, 2013
218 stran : ilustrace (některé barevné) ; 26 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3595-5 (vázáno)
ISBN 978-80-247-8542-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8543-1 (online ; epub)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické a české resumé
Popsáno podle tištěné verze
001452953
// Obsah // Kolektiv autoru ... II // Seznam použitých zkratek ... 13 // Úvod ... 15 // Na cestu ... 15 // 1 Historický exkurz (Tomáš Skřička)... 17 // 2 Anatomie anorekta (DavidKachlík)... 21 // 2.1 Rektum (konečník) ... 21 // 2.2 Vztahy ? okolí ... 22 // 2.2.1 Canalis analis (řitní kanál) ..- 23 // 2.3 Stavba vnitřního povrchu ... 24 // 2.3.1 Anus (řiť) ... 24 // 2.3.2 Svaly ... 25 // 2.3.3 Nervové zásobeni konečníku ... 26 // 2.4 Tepenné zásobeni konečníku ... 26 // 2.5 Žilní odtok ... 27 // 2.5.1 Mizni odtok ... 28 // Literatura ... 29 // 3 Fyziologie anorekta a pánevního dna // (Tomai Skřička) ... 31 // 3.1 Funkce levého tračníku ... 31 // 3.2 Motilitni systém tračníku a anorekta ___ 31 // 3.3 Kolorcktální senzitivita ... 32 // 3.4 Anální kanál ... 32 // 3.5 Senzibilitaanuarektoanálnireflexy ... 32 // 3.6 Defekační reflex ... 32 // Literatura ... 33 // 4 Analgosedace v proktologii (Jiří Málek) ... 35 // Úvod ... 35 // 4.1 Rozdélcni scdacc ... 35 // 4.2 Základni farmaka používaná // pro analgoscdaci ... 36 // 4.2.1 Bcnzodiazcpiny ... 36 // 4.2.2 Opioidy... 37 // 4.2.3 Kombinace benzodiazepinů // a opioidú ... 38 // 4.2.4 Anestetika ... 38 // 4.3 Zásady bezpečnosti, řešeni komplikaci ... 39 // 4.4 Základní monitorace a dokumentace ... 39 // 4.5 Antidota ... 39 // 4.6 Kritéria propuštční pacienta // po analgoscdaci při včdomi ... 39 // Literatura ... 40 // 5 Základy ambulantní anestezie pro // proktologii
(Jiří Málek) ... 43 // Definice ... 43 // 5.1 Personálni vybaveni ... 43 // 5.2 Predoperační’vyšetřeni ... 43 // 5.3 Předancstetická příprava ... // 5.3.1 Lačnční před anestezii . // 5.3.2 Premedikace ... // 5.4 Anesteziologické postupy ___ // 5.5 Bezprostřední pooperační péče // 5.5.1 Pooperační analgczic ... 45 // 5.6 Kritéria propuštční do domácí péče ... 45 // 5.7 Klasifikace celkového fyzického // stavu před anestezií ... 45 // 6 Lokorcgionálni anestezie v ambulantní // proktologii (Jiří Málek) ... 47 // Úvod ... 47 // 6.1 Rizika lokální anestezie ... 47 // 6.2 Látky používané pro lokální // anestezii ... 48 // ttttt // 6 Pnikíickii proktologii’ // 6.3 Melody lokálni anestezie v kolo- // proktologii ... // 6.3.1 Subarachnoidální anestezie... // 6.3.2 Epidurální anestezie ... // 6.3.3 Periférni svodné blokády // v proktologii ... // 6.3.4 Infiltrační anestezie // v oblasti konečníku ... // 6.3.5 Topická anestezie v oblasti // konečníku ... // 6.4 Kryoanestezie ... // Literatura ... // 7 Vyšetřovací metody v proktologii (Tomai Skřička)... // 7.1 Klinické vyšetření ... // 7.1.1 Anamnéza ... // 7.1.2 Vlastni klinické vyšetření ... // 7.1.3 Technické vybavení ... // 7.1.4 Technika vyšetřeni ... // Literatura ... // 7.2 Zobrazovací metody v oblasti anorekta // /Daniel Bartušek. Hana Petrášová. Markéta Vavřiková) ... // Úvod ... // 7.2.1 Nativní snimek břicha ... // 7.2.2 Ultrazvuk
... // 7.2.3 Transanálni endosonogratie --- // 7.2.4 Irigografie ... // 7.2.5 Fistulografic... // 7.2.6 Výpočetní tomografie ... // 7.2.7 Magnetická rezonance ... // 7.2.8 Transit Time ... // 7.2.9 Dcfekografie ... // Literatura ... // 7.3 Anorektálni manometrie (Jiří Dolina)-- // 7.3.1 Příprava ? vyšetřeni ... // 7.3.2 Technika a metodika // vyšetřeni ... // 7.3.3 Potřebné technické parameny // zařízeni pro anorektálni manometrii ... // 7.3.4 Kalibrace systému ... // 7.3.5 Protokol vyšetřeni ... // Literatura ... // 8 Hemeroidy a análni trombóza // /Tomáš Skřička. Ladislav Horák)... // 8.1 Hemeroidy... // 8.1.1 Enologie ... // 8.1.2 Klinický obraz ... // 8.1.3 Diagnostika ... // 8.1.4 Délení hemoroidů ... 68 // 8.1.5 Diferenciální diagnóza ... 69 // 8.1.6 Léčba hemoroidů ... 69 // 8.1.7 Léčba pozdnich komplikaci // po operacích hemoroidů ... 77 // 8.2 Anální trombóza ... 77 // 8.2.1 Etiologie a patogeneze ... // 8.2.2 Diagnostika ... // 8.2.3 Diferenciální diagnostika --- 78 // 8.2.4 Léčba ... 78 // Literatura ... 78 // 9 Anální fisura, análni ragády a eroze // (Tomáš Skřička) ... 79 // 9.1 Anální fisura (řitni trhlina) ... 79 // 9.1.1 Etiologie a patogeneze ... 79 // 9.1.2 Diagnostika ... 80 // 9.1.3 Léčba ... 80 // 9.1.4 Doporučený postup ... 82 // 9.2 Análni ragády a eroze // (Tomáš Skřička) ... 82 // 9.2.1 Etiologie... 83 // 9.2.2 Klinický nález ... 83 // 9.2.3 Diagnóza ... 83 // 9.2.4 Léčba ...
83 // Literatura ... S3 // 10 Anální inkontincnce (Petr Štauf)... 85 // Úvod ... 85 // 10.1 Epidemiologie ... 85 // 10.2 Diagnostika a diferenciální // diagnostika ... 85 // 10.3 Anamnéza ... 86 // 10.4 Fyzikální vyšetření ... 87 // 10.4.1 Anorektálni manometrie a senzorické testy ... 87 // 10.4.2 Elektromyografie ... 88 // 10.4.3 Terminálni motorická latencc // n. pudendalis ... 88 // 10.4.4 Kolonický tranzitní Čas... 88 // 10.4.5 Transalpiniendosonografie ... 89 // 10.4.6 Defekografie ... 89 // 10.4.7 Endoanálni magnetická // rezonance ... 89 // 10.5 Léčba anální inkontincnce ... 90 // 10.5.1 Konzervativní léčba anální // inkontincnce ... 92 // 10.5.2 Chirurgická léčba análni // inkontincnce ... 93 // 10.6 Komplikace ... 99 // 10.7 Prognóza a ůspčšnost léčby... 101 // Literatura ... ?2 // 48 // 48 // 48 // 49 // 49 // 49 // 49 // 49 // 51 // 51 // 51 // 52 // 54 // 54 // 54 // 54 // 54 // 54 // 55 // 55 // 57 // 57 // 58 // 59 // 61 // 61 // 63 // 63 // 63 // 63 // 63 // 63 // 63 // 65 // 67 // 67 // 67 // 67 // 67 // Obsah 7 // 11 Poruchy statiky a dynamiky malé pánve 12.2.6 Ostatní nenádorové polypy ... 119 // (syndrom pscudoobturované defekacc) 12.3 Submukózni léze 119 // (Ladislav Horák, Julius Or ha!mi) 103 12.3.1 Cystická hluboká kolitida ... 119 // Úvod 103 12.3.2 Pneumatosis cystoides // 11.1 Prolaps rekta, rektální intususccpce 103 coli 119 // 11.1.1 Etiologie a patogeneze 104 12.3.3 Lipom 119 // 11.1.2 Délení
104 12.3.4 Další submukózni léze 119 // 11.1.3 Diagnostika 104 // II.1.4 Léčba 105 13 Poly pó/ni syndromy (Stepám Suchánek. // II.1.5 Abdominální postupy 105 Gabriela Vepřeková) 121 // 11.2 Rektokcla 106 13.1 Familiární adenomatózní // 11.2.1 Patogeneze a etiologie 106 střevní polypózy 121 // 11.2.2 Symptomatologie 106 13.1.1 Atcnuovaná FAP 121 // 11.2.3 Diagnostika 106 13.1.2 MYH asociovaná polypóza ... 122 // 11.2.4 Léčba 107 13.2 Familiární hamartomatózni poly- // 11.3 Ulcus simplex recti 108 pózní syndromy 122 // 11.3.1 Morfologie a patologie ... 108 13.2.1 Pcutzův-Jeghersův syn- // 11.3.2 Etiopatogeneze 108 drom 122 // 11.3.3 Symptomatologie 108 13.2.2 Juvenilní polypóza 122 // 11.3.4 Diagnostika 108 13.2.3 Cowdenúv syndrom 122 // 11.3.5 Léčba 108 13.3 Polypózní syndromy neznámé // 11.3.6 Entcrokéla, sigmo. etiologie 122 // tdcokéla 109 13.3.1 Cronkhite-Canada syndrom ... 122 // Literatura 109 13.3.2 Hyperplastická polypóza ... 123 // Literatura 123 // 12 Anorektálni poly py (Štěpán Suchánek. // Gabriela Vepřeková) 111 14 Zhoubné nádory konečníku anu // Úvod III a perianálni oblasti (LadislavHorák) 125 // 12.1 Nádorové polypy III Úvod . 125 // 12.1.1 Adenomy III 14.1 Adenokarcinom konečníku 125 // 12.1.2 Epidemiologie 111 14.1.1 Riziko vzniku onemoenční ... 125 // 12.1.3 Klasifikace III 14.1.2 Etiologie 126 // 12.1.4 DalSi typy adenomú 112 14.1.3 Patognczc 126
// 12.1.5 Adenokarcinom 112 14.1.4 Prevence vzniku adenokar- // 12.1.6 Rizikové faktory 112 cinomu konečníku 126 // 12.1.7 Klinický obraz 113 14.1.5 Příznaky 127 // 12.1.8 Diagnostika 113 14.1.6 Diagnostika 127 // 12.1.9 Malé polypy 115 14.1.7 Morfologie rektálního kar- // 12.1.10 Stopkatc polypy 115 cinonui . 128 // 12.1.11 Objemné přisedlé rektální 14.1.8 Histologická kvalifikace // polypy 115 nádoru konečníku 128 // 12.1.12 Časný karcinom rekta 116 14.2 Prognostické a prediktivni faktory. // 12.1.13 Komplikace terapeutic- markéry malignity 128 // kého výkonu a jejich 14.2.1 Prognostické faktory 128 // řešení 116 14.2.2 Prediktivni faktory * 129 // 12.2 Nenádorové polypy 118 14.2.3 Onkomarkery 129 // 12.2.1 Ilyperplaslický polyp 118 14.2.4 Zatím nepoužívané prog- // 12.2.2 Scsilní pilovitá léze (Sessile nostické faktory 129 // Serrated Lesion - SSL) 118 14.3 Klinická klasifikace rakoviny koneč- // 12.2.3 Zánčtlivý polyp 118 níku 129 // 12.2.4 Slizniční polyp 118 14.3.1 Histologická klasifikace // 12.2.5 Juvenilní polyp 119 nádoru 129 // 8 Praktická proktologie // 14.3.2 UICC klasifikace ... // 14.4 Chirurgická Iččba ... // 14.4.1 Laparoskopické a robotické // výkony ... // 14.4.2 Lokální výkony ... // 14.4.3 Paliativní léčba ... // 14.4.4 Onkologická léčba ... // 14.5 Lokáni nxidi\y rakoviny konečníku ... // 14.6 Karcinoid rekta ... // 14.6.1 Diagnostika ... // 14.6.2 Léčba
... // 14.7 Análni karcinom ... // 14.7.1 Příznaky ... // 14.7.2 Etiologie ... // 14.7.3 Diagnostika ... // 14.7.4 Staging ... // 14.7.5 Histologická klasifikace ... // 14.7.6 Léčba ... // 14.7.7 Melanoblastom ... // 14.7.8 Bazaliom ... // 14.7.9 Bowenova choroba ... // 14.7.10 Extramamámi Pagetova // choroba ... // 14.7.11 Ostatní vzácné se vyskytující // malignity ... // Literatura ... // 15 Condylomata acuminata perianalia // (Jaroslav Sankot)... // 15.1 Etiologie ... // 15.2 Diagnostika ... // 15.3 Hislopatologic... // 15.4 Diferenciální diagnostika ... // 15.5 Léčba ... // 15.6 Komplikace ... // 15.6.1 Skvamózni karcinom... // 15.6.2 Zánčty, infiltrace... // 15.6.3 Jizvení ... // 15.6.4 Stenóza anu ... // 15.7 Prognó/a ... // Literatura ... // 16 Poranéni konečníku, ci/i téleso // v konečníku (Ladislav Horák) ... // Úvod ... // 16.1 Etiologie ... // 16.2 Patologie ... // 16.3 Komplikace ... // 16.4 Diagnóza ... // 16.5 Léčba ... // 16.6 Poranéni sli/nice a stčny análního // kanálu a konečníku ... // 16.7 Cizí télesa v konečníku ... 147 // Literatura ... 148 // 17 Presakrálni tumory (Igor ???)... 149 // 17.1 Epidemiologie ... 149 // 17.1.1 Vrozené léze ... 149 // 17.1.2 Chordomy ... 150 // 17.1.3 Teratomy ... 150 // 17.1.4 Ncurogenni tumory ... 150 // 17.1.5 Kostní nádory ... 150 // 17.1.6 Ménč obvyklé presakrálni // nádory ... 150 // 17.1.7 Nádory rekta ... 150 // 17.1.8 Metastatické nádory // presakrálni oblasti ...
151 // 17.1.9 Zánčllivé tumory ... 151 // 17.2 Klinická Symptomatologie ... 151 // 17.3 Diagnostika a diferenciální // diagnostika ... 151 // 17.4 Léčba ... 152 // 17.5 Komplikace a řešeni // komplikaci... 153 // 17.6 Prognó/a a ůspčšnost // léčby ... 153 // Literatura ... 154 // 18 Perianálni dyskomfort - perianálni // dermatitída (Pavel Vedra)... 155 // Úvod ... 155 // 18.1 Objektivní příznaky ... 156 // 18.1.1 Dermatitis contacta irritativa // - toxica ... 156 // 18.1.2 Eczema contactum allergicum ... 156 // 18.1.3 Eczema microbiale ... 157 // 18.1.4 Eczema atopicum ... 157 // 18.1.5 Dermatitis seborrhoica --- 158 // 18.1.6 Specificky dermatologické // onemoenční ... 158 // 18.1.7 Molluscum contagiosum ... 158 // 18.1.8 Condylomata accumi- // nata ... 158 // 18.1.9 Psoriasis vulgaris // (lupénka) ... 159 // Literatura ... 159 // 19 Pruritus ani (Pave! Vedra) ... 161 // Úvod ... 161 // 19.1 Dermatologické příčiny ... 161 // 19.2 Proktologické příčiny ... 161 // 19.3 Léčba ... 162 // 130 // 130 // 132 // 133 // 133 // 134 // 135 // 136 // 136 // 136 // 136 // 136 // 137 // 137 // 137 // 137 // 137 // 138 // 138 // 138 // 139 // 139 // 139 // 141 // 141 // 141 // 141 // 142 // 143 // 144 // 144 // 144 // 144 // 144 // 144 // 144 // 145 // 145 // 145 // 145 // 146 // 146 // 146 // 146 // Obsah 9 // Literatura ... 162 // 20 Sinus pilonidalis sacrococcygealis // (Jiří Šalnik)... 163 // Úvod ... 163 // 20.1 Etiologie a patologie... 163
20.2 Diagnostika a diferenciální // diagnostika ... 164 // 20.3 Léčba ... 165 // 20.3.1 Léčba asymptomatické // nemoci ... 165 // 20.3.2 Konzervativní léčba ... 165 // 20.3.3 Operační léčba... 165 // 20.3.4 Pooperační’péče ... 168 // 20.4 Komplikace, recidiva nemoci // a řešeni ... 168 // 20.4.1 Prognóza a ůspčšnost // léčby ... 168 // Literatura ... 169 // 21 Proktitidv (Štěpán Suchánek, // Michal Voška)... 171 // Úvod ... 171 // 21.1 Idiopatická proktokolitida (uleerózni // kolitida) ... 171 // 21.1.1 Etiologie ... 171 // 21.1.2 Epidemiologie ... 171 // 21.1.3 Klinieké příznaky ... 171 // 21.1.4 Diagnóza ... 172 // 21.1.5 Léčba ... 172 // 21.1.6 Komplikace ... 173 // 21.2 Postradiační proktitida ... 173 // 21.2.1 Akutní postradiační // proktitida ... 173 // 21.2.2 Chronická postradiační // proktitida ... 173 // 21.2.3 Infekční proktitida ... 174 // 21.3 Gonorrhoea (kapavka) ... 174 // 21.4 Chlamydiové infekce ... 174 // 21.4.1 Chlamydia trachomatis // (D-K; non-LGV) ... 174 // 21.4.2 Chlamydia trachomatis // (LI, L2, L3: LG V)... 174 // 21.5 Rektální syfilis... 174 // 21.6 Herpes simplex virus ( I IS V) ... 175 // 21.7 Cytomegalovirus... 175 // 21.8 Postantibiotická kolitida... 175 // 21.9 Iritační proktitida... 176 // 21.10 Ischemická proktitida ... 176 // 21.11 Tranzitomi ischemická kolitida... 176 // 21.12 Chronická ischemická proktitida --- 177 // Literatura ... 177 // 22 Hidradenitis suppurativa // (Beata Hemmelová)
... 179 // 22.1 Epidemiologie ... 179 // 22.2 Klinický obraz a diagnostika ... 179 // 22.2.1 ’staging ... 180 // 22.3 Perianálni postižení ... 180 // 22.4 Diferenciální diagnostika seccmujicích // perineálních zánčtlivých sinů... 181 // 22.5 Léčba ... 181 // 22.5.1 Medikamentózni léčba ... 181 // 22.5.2 Úprava životosprávy... 181 // 22.5.3 Chimrgická léčba ... 182 // 22.6 Komplikace ... 182 // 22.7 Prognóza a úspěšnost léčby ... 182 // Literatura ... 182 // 23 Análni abscesy a liegmóny // (Ladislav Horák) ... 185 // Úvod ... 185 // 23.1 Etiologie ... 185 // 23.2 Prúbčh onemoenční ... 185 // 23.2.1 Léčba akutních difuznich // zánětů ... 185 // 23.3 Períproktálni absces ... 186 // 23.3.1 Dčlení pcriproktálních // abscesů ... 186 // 23.4 Klinické projevy a diagnostika // perirektálnich a análních abscesů ... 186 // 23.5 Diferenciální diagnostika ... 187 // 23.6 Léčba ... 187 // Literatura ... 188 // 24 Períproktálni pištčle (Julius Örhalmi) ... 189 // Úvod ... 189 // 24.1 Epidemiologie ... 189 // 24.2 Etiologie ... 189 // 24.3 Příznaky ... 190 // 24.4 Diagnostika a diferenciální // diagnostika... 190 // 24.4.1 Diferenciální diagnostika ... 191 // 24.5 Klasifikace ... 191 // 24.6 Léčba ... 193 // 24.6.1 Fistulotomie. fistulektomic // (lay open) ... 194 // 24.6.2 Seton technika ... 194 // 24.6.3 Slizniční posuvný lalok — 195 // 24.6.4 Bioprostctická anální zátka // (Anal Fistula Plug - AFP)... I %
24.6.5 Fibrinové lepidlo ... 1% // 24.6.6 Nové techniky... 1% // 24.7 Vzácnější druhy fistúl ... 197 // Literatúra ... 198 // 10 Praktická proktohvie // 25 RcktOYďj>inálni pistíle (Julius Örhalmi) .., // Definice // 25.1 Etiologie // 25.2 Incidence // 25.3 Klasifikace // 25.4 Klinické příznaky // 25.5 Diagnostika // 25.6 Komplikace // 25.7 Léčba // 25.8 Infekce // 25.9 Idiopaticke zánčty střeva // 25.10 Nádorové pištčle ...: // 25.11 Postiradiačni pištčle // Literatura // 26 Endomelrióza konečníku // (Ladislav Horák) ... // Úvod ... // 26.1 Příznaky cndomclriózy ... // 26.2 Diagnostika ... // 26.3 Léčba ... // Literatura ... // 27 Crohnova nemoc (Ladislav Horák) // Úvod ... // 27.1 Etiopatogeneze ... 205 // 27.2 Diagnostika ... 205 // 27.3 Role proktologa v diagnostice // a léčbč onemoenční ... 206 // 27.4 Léčba ... 206 // 27.4.1 Konzervativní léčba // Crohnovy nemoci ... 206 // 27.4.2 Chirurgická léčba Crohnovy // nemoci ... 206 // Literatura ... 207 // 28 Transanální cndoskopická mirkro- // chirurgie (TEM) (Petr Vávra) ... 209 // 28.1 Indikace ...>... 209 // 28.2 Technické v>baveni ... 209 // 28.3 Postup práce ... 210 // 28.4 Diskuze ... 211 // 28.5 Paliativní TEM ... 211 // Literatura ... 212 // Rejstřík ... 215 // Souhrn ... 219 // Summary... 221 // 199 // 199 // 199 // 199 // 199 // 199 // 199 // 199 // 200 // 200 // 200 // 200 // 201 // 201 // 203 // 203 // 203 // 203 // 203 // 204 // 205
// 205
(OCoLC)852382992
cnb002456760

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC