Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2013
237 stran, xxiv stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-4534-3 (brožováno)
ISBN 978-80-247-8079-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8082-5 (online ; epub)
Na obálce pod názvem: Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické a české resumé
Popsáno podle tištěné verze
001452955
Obsah // Obsah // Kolektiv autorů ... 15 // Předmluva ... 17 // Úvod ... 19 // 1 Výroba transfuzních přípravků (Peŕr Twrefc Wŕ Äe/záčefc,) ... 21 // 1.1 Dárci krve a jejích složek ... 21 // 1.1.1 Propagace dárcovství a oceňování dárců krve ... 22 // 1.1.2 Registry dárců krve a jejích složek... 22 // 1.2 Posouzení způsobilosti dárce krve a předodběrové vyšetření... 22 // 1.2.1 Administrativní a formální předpoklady... 22 // 1.2.2 Poučení dárce před odběrem, dotazník pro dárce krve ... 22 // 1.2.3 Předodběrové vyšetření... 23 // 1.2.4 Posouzení způsobilosti ? odběru ... 23 // 1.2.5 Intervaly mezi odběry a odebrané množství... 25 // 1.3 Odběry a krve a jejích složek ... 26 // 1.3.1 Odběry plné krve ... 26 // 1.3.2 Odběry jednotlivých složek krve, aferéza... 27 // 1.3.3 Komplikace odběru... 27 // 1.3.4 Pozdní a dlouhodobé následky... 28 // 1.4 Zpracování odebrané krve a jejích složek... 28 // 1.4.1 Odběry plné krve ... 28 // 1.4.2 Přípravky z aferézy... 30 // 1.4.3 Dodatečné úpravy transfuzních přípravků ... 30 // 1.4.4 Postupy zvyšující bezpečnost transfuzních přípravků ... 30 // 1.4.5 Označování ... 31 // 1.5 Vyšetření odebrané krve a jejích složek ... 32 // 1.5.1 Imunohematologické vyšetření ... 32 // 1.5.2 Infekční markéry ... 32 // 1.5.3 Kontrola obsahu účinných a nežádoucích složek ... 33 // 1.6 Propuštění transfuzního přípravku a suroviny pro další
zpracování. 33 // 1.7 Skladování, distribuce a výdej ... 33 // Literatura... 34 // 2 Transfúzni přípravky (Vít Řeháček, Petr Turek) ... 35 // 2.1 Plná krev... 35 // 2.2 Erytrocyty... 36 // 2.2.1 Erytrocyty (E) ... 37 // 2.2.2 Erytrocyty bez buířy-coatu (EB) ... 37 // 2.2.3 Erytrocyty resuspendované (ER) ... 38 // 2.2.4 Erytrocyty bez buffy-coatu, resuspendované (EBR) ... 38 // 2.2.5 Erytrocyty deleukotizované (ED) ... 38 // 2.2.6 Erytrocyty resuspendované, deleukotizované (ERD) ... 38 // 5 // Transfúzni lékařství // 2.2.7 Erytrocyty z aferézy (EA, EAR, EAD) ... 38 // 2.2.8 Erytrocyty promyté ... 38 // 2.2.9 Erytrocyty kryokonzervované ... 39 // 2.3 Trombocyty ... 40 // 2.3.1 Trombocyty z plné krve ... 41 // 2.3.2 Trombocyty z plné krve směsné, trombocyty z plné krve směsné // deleukotizované ... 42 // 2.3.3 Trombocyty z plné krve směsné v náhradním roztoku, trombocyty // z plné krve směsné v náhradním roztoku deleukotizované ... 42 // 2.3.4 Trombocyty z aferézy, trombocyty z aferézy deleukotizované.. 42 // 2.3.5 Trombocyty z aferézy resuspendované, trombocyty z aferézy // resuspendované deleukotizované... 42 // 2.3.6 Trombocyty kryokonzervované... 43 // 2.4 Plazma a odvozené prípravky... 44 // 2.4.1 Plazma pro klinické použití... 44 // 2.4.2 Kryoprotein ... 45 // 2.4.3 Plazma bez kryoproteinu (plazma K) ... 46 // 2.5 Granulocyty z aferézy ... 46 // 2.6 Speciální transfúzni přípravky pro příjemce v dětském věku...
47 // 2.6.1 Přípravky pro intrauterinní - intraumbilikální transfuzi (IUT) ... 48 // 2.6.1.1 Erytrocyty deleukotizované pro IUT... 48 // 2.6.1.2 Trombocyty deleukotizované pro IUT... 48 // 2.6.2 Přípravky pro výměnnou transfuzi ... 49 // 2.6.2.1 Plná krev deleukotizované pro výměnnou transfuzi ... 49 // 2.6.2.2 Plná krev deleukotizované se sníženým objemem plazmy // pro výměnnou transfuzi ... 49 // 2.6.2.3 Erytrocyty deleukotizované, resuspendované v plazmě // pro výměnnou transfuzi... 49 // 2.6.2.4 Vedlejší účinky přípravků pro výměnnou transfuzi... 49 // 2.6.3 Přípravky s malým objemem pro transfuzi novorozencům // a dětem ... 50 // Literatura ... 50 // 3 Autotransfuze (Jiří Masopust) ... 51 // 3.1 Definice autologní transfuze ... 51 // 3.2 Obecné výhody a nevýhody autologní transfuze ... 51 // 3.2.1 Výhody... 51 // 3.2.2 Nevýhody... 51 // 3.3 Druhy autotransfuzí ... 52 // 3.4 Indikace autologní transfuze ... 52 // 3.5 Predoperační autologní odběr (???) ... 52 // 3.5.1 Princip metody... 52 // 3.5.2 Autologní transfúzni přípravky ... 52 // 3.5.3 Indikace ??? ... 53 // 3.5.4 Kritéria pro pacienta... 53 // 3.5.5 Výběr pacientů ... 53 // 6 // Obsah // 3.5.6 Postup... 54 // 3.5.7 Výhody ???... 55 // 3.5.8 Nevýhody, komplikace a rizika metody ... 55 // 3.5.9 Speciální postupy a produkty ... 55 // 3.5.9.1 Aferézy ... 55 // 3.5.9.2 Zmrazování celulárních přípravků ... 56 // 3.5.9.3 Autotransfuze v těhotenství
... 56 // 3.5.9.4 Autologní fibrinové lepidlo (fibrinový gel), gel // z autologních trombocytú ... 57 // 3.6 Akutní normovolemická hemodiluce (ANH)... 58 // 3.6.1 Princip metody... 58 // 3.6.2 Stupně hemodiluce ... 58 // 3.6.3 Náhradní roztoky... 58 // 3.6.4 Indikace ... 58 // 3.6.5 Kontraindikace... 58 // 3.6.6 Postup... 59 // 3.6.6.1 Predoperační vyšetření... 59 // 3.6.6.2 Provedení... 59 // 3.6.7 Výhody... 60 // 3.6.8 Nevýhody a rizika metody... 60 // 3.6.9 Varianty akutní normovolemické hemodiluce... 61 // 3.6.9.1 Akutní hypervolemická hemodiluce... 61 // 3.6.9.2 Akutní předoperační trombocytaferéza... 61 // 3.7 Perioperační sběr krve/erytrocytů (PSK) ... 62 // 3.7.1 Princip metody... 62 // 3.7.2 Zásady... 62 // 3.7.3 Indikace ... 62 // 3.7.4 Kontraindikace... 62 // 3.7.5 Výhody... 62 // 3.7.6 Nevýhody a rizika metody... 63 // 3.7.7 Postupy a používaná zařízení ... 63 // 3.7.7.1 Zpracování krve před retransfuzí ... 63 // 3.7.7.2 Manuální retransfuze bez zpracování krve ... 64 // 3.8 Autologní pupečníková krev ... 65 // 3.8.1 Princip... 65 // 3.8.2 Indikace ... 65 // 3.8.3 Kontraindikace... 65 // 3.8.4 Postup ... 65 // 3.8.5 Výhody... 65 // 3.8.6 Nevýhody... 66 // 3.9 Erytropoetin (darbopoetin) u autologní transfuze ... 66 // 3.9.1 Význam ... 66 // 3.9.2 Indikace ... 66 // 3.9.3 Způsob aplikace ... 67 // 3.9.4 Dávkování ... 67 // 3.9.5 Substituce železa a vitaminů při použití erytropoetinu ... 67 // 7 // Transfúzni
lékařství // 3.9.6 Nevýhody podávání erytropoetinu ... 67 // 3.10 Význam substituce železa u autotransfuze... 67 // 3.10.1 Predoperační autologní odběr ... 67 // 3.10.2 Podávání erytropoetinu (EPO) ... 67 // 3.10.3 Akutní normovolemická hemodiluce... 68 // 3.10.4 Perioperační sběr krve ... 68 // 3.11 Svědkové Jehovovi ... 68 // 3.12 Závěr ... 68 // Literatura... 69 // 4 Krevní deriváty (Eva Tesařová, Dana Galuszková)... 71 // 4.1 Krevní deriváty - léčivo z lidské krevní plazmy (Eva Tesařová) ... 71 // 4.2 Krevní deriváty vyrobené řekombinantními technikami ... 71 // (Eva Tesařová) // 4.3 Plazma pro frakcionaci (Eva Tesařová) ... 71 // 4.4 Frakcionace plazmy (Eva Tesařová) ... 73 // 4.5 Inaktivační postupy (Eva Tesařová) ... 73 // 4.6 Koagulační faktory (Dana Galuszková) ... 75 // 4.6.1 Faktor IX... 75 // 4.6.2 Faktor VII... 75 // 4.6.3 Faktor Vili a von Willebrandův faktor... 75 // 4.6.4 Faktor I (fibrinogen) ... 75 // 4.6.5 Koncentrát koagulačních faktorů protrombinového komplexu ... 76 // 4.6.6 FEIBA (Factor Eight Inhibitor Bypassing Activity) ... 76 // 4.6.7 Aktivovaný rekombinantní faktor VII ... 76 // 4.7 Imunoglobuliny (Eva Tesařová) ... 77 // 4.7.1 Indikace IVIG ... 78 // 4.7.2 Imunomodulační mechanismus účinku imunoglobulinů ... 78 // 4.7.3 Nežádoucí účinky imunoglobulinů... 79 // 4.8 Albumin (Dana Galuszková) ... 80 // 4.9 Ostatní krevní deriváty ... 80 // 4.9.1 Antitromhin (Dana Galuszková)...
80 // 4.9.2 Protein C (Eva Tesařová) ... 80 // 4.9.3 Tkáňová lepidla (Dana Ga/wsz/covfl,) ... 81 // 4.10 Nežádoucí účinky krevních derivátů (Dana Galuszková) ... 81 // Literatura ... 82 // 5 Indikace podání transfuzních přípravků (Vít Řeháček) ... 85 // 5.1 Transfúzni přípravky erytrocytů... 85 // 5.1.1 Charakteristika ... 85 // 5.1.2 Indikace podání ... 86 // 5.1.2.1 Akutní ztráty krve ... 86 // 5.1.2.2 Akutní autoimunitní hemolytická anémie ... 87 // 5.1.2.3 Chronická anémie ... 87 // 5.1.2.4 Indikace jednotlivých typů transfuzních přípravků // erytrocytů ... 87 // 8 // Obsah // 5.2 Transfúzni přípravky trombocytú ... 88 // 5.2.1 Charakteristika ... 88 // 5.2.2 Indikace podání ... 89 // 5.2.2.1 Trombocytopenie... 89 // 5.2.2.2 Poruchy funkcí destiček... 90 // 5.3 Plazma pro klinické použití ... 90 // 5.3.1 Charakteristika ... 90 // 5.3.2 Indikace podání ... 91 // 5.4 Transfúzni přípravky granulocytů ... 92 // 5.4.1 Charakteristika ... 92 // 5.4.2 Indikace podání ... 92 // 5.5 Masivní transfuze (Miloš Bohoněk) ... 92 // 5.5.1 Definice... 92 // 5.5.2 Terapeutické cíle při řešení masivní krevní ztráty... 93 // 5.5.3 Rizika a komplikace masivní transfuze... 94 // 5.6 Transfuze - podání transfuzního přípravku (Vít Řeháček) ... 94 // 5.6.1 Definice... 94 // 5.6.2 Kompetence, zodpovědnost ... 94 // 5.6.3 Předtransfuzní vyšetření ... 95 // 5.6.4 Transfuze ... 95 // 5.6.4.1 Příprava transfuze
u lůžka pacienta... 95 // 5.6.4.2 Vlastní transfuze (podání transfuzního přípravku)... 96 // 5.6.4.3 Ukončení transfuze ... 97 // 5.6.4.4 Záznam transfuze... 97 // 5.6.5 Transfuze a krevní skupiny... 97 // 5.6.5.1 ABO systém... 97 // 5.6.5.2 Rh systém... 98 // 5.7 Alternativy transfuze ... 99 // 5.7.1 Posouzení individuální tolerance poklesu hemoglobinu... 99 // 5.7.2 Zvýšení množství hemoglobinu před operací... 99 // 5.7.3 Úprava medikace pacienta... 99 // 5.7.4 Autotransfuze ... 100 // 5.7.5 Odběry krve pro laboratorní vyšetření... 100 // 5.7.6 Operační postupy... 100 // 5.7.7 Řízená hypotenze... 100 // 5.7.8 Normotermie ... 100 // 5.7.9 Podávání léků upravujících srážlivost krve... 100 // 5.7.10 Náhrady krve (umělá krev) ... 100 // 5.7.10.1 Perfluorokarbony (PFC)... 101 // 5.7.10.2 Náhražky na bázi hemoglobinu ... 101 // 5.7.10.3 Další možnosti ... 102 // Literatura ... ?2 // 6 Potransfuzní reakce (Renata Procházková, Petr Turek) ... 105 // 6.1 Klasifikace potransfuzních reakcí (Renata ProcMz/covd,) ... 105 // 6.1.1 Podle příčiny... 105 // 9 // Transfúzni lékařství // 6.1.2 Podie časového průběhu ... 106 // 6.1.3 Podle klinického průběhu ... 107 // 6.2 Přehled potransfuzních reakcí... 107 // 6.2.1 Transfuzí přenosné infekce fPeir TwrefcJ... 107 // 6.2.1.1 Bakteriální potransfuzní infekce ... 107 // 6.2.1.2 Syfilis ... 108 // 6.2.1.3 Virové potransfuzní infekce ... 108 // 6.2.1.4 Parazitární
potransfuzní infekce... 109 // 6.2.1.5 Prionové potransfuzní infekce ... 110 // 6.2.2 Imunitní komphkace transfuze (itenöta Proc/užzfamí,) ... 110 // 6.2.2.1 Hemolytické potransfuzní reakce... 110 // 6.2.2.2 Febrilní nehemolytická potransfuzní reakce (FNHTR), // transfuzí způsobené nepohodlí ... 112 // 6.2.2.3 Poškození plic způsobené transfuzí (Transfusion Related // Acute Lung Injury - TRALI) ... 112 // 6.2.2.4 Transfuzí indukovaná reakce štěpu proti hostiteli // (TA-GvHD) ... 113 // 6.2.2.5 Alergické reakce ... 113 // 6.2.2.6 Anafylaktická reakce, anafylaktický šok... 114 // 6.2.2.7 Potransfuzní trombocytopenická purpura ... 114 // 6.2.2.8 Aloimunizace proti antigenům krevních buněk // či plazmatických bílkovin ... 115 // 6.2.3 Kardiovaskulární a metabolické komplikace transfuze ... 115 // 6.2.4 Dosud neznámé komplikace transfuze ... 116 // 6.3 Postup při podezření na potransfuzní reakci ... 116 // Literatura ... 117 // 7 Terapeutické hemaferézy (Zdentai Gasovd,) ... 119 // 7.1 Terapeutické hemaferézy - terapeutické eliminační techniky // využívající centrifugační princip... 119 // 7.2 Indikace terapeutických hemaferéz ... 120 // 7.2.1 Depleční výkony... 121 // 7.2.1.1 Leukocytaferéza ... 121 // 7.2.1.2 Erytrocytaferéza ... 122 // 7.2.1.3 Trombocytaferéza... 122 // 7.2.2 Výměnné výkony a imunoadsorpce ... 123 // 7.2.2.1 Výměnná plazmaferéza... 123 // 1.2.2.2 Imunoadsorpční postupy... 124 // 7.2.2.3 Výměnná
erytrocytaferéza... 124 // 7.2.3 Separace mononukleárních buněčných frakcí pro léčebné // využití ... 125 // 7.2.3.1 Přípravky pro transplantaci a hemopoetickou // rekonstituci ... 125 // 7.2.3.2 Přípravky pro imunomodulaci a genovou terapii ... 127 // 7.3 Terapeutické hemaferézy u dětských pacientů... 128 // 7.4 Bezpečnost terapeutických hemaferéz ... 129 // 10 // Obsah // ľ.5 Transplantace krvetvorných buněk... 130 // Hemoterapie a transplantace krvetvorných buněk ... 132 // l_:eratura ... 134 // 8 Imunohematologie... 135 // 3.1 Imunohematologie erytrocytů (Marrm PzsackflJ ... 135 // 8.1.1 Obecné pojmy... 135 // 8.1.1.1 Antigény krevních skupin ... 135 // 8.1.1.2 Protilátky proti antigenům krevních skupin (dále jen // „protilátky“)... 140 // 8.1.1.3 Komplementová kaskáda... 141 // 8.1.1.4 Fagocytóza senzibilizováných erytrocytů ... 141 // 8.1.1.5 Protilátkami indukovaná destrukce erytrocytů - // imunitní hemolýza ... 141 // 8.1.1.6 Přímé ovlivnění vlastností membrány působením // vazby protilátek... 142 // 8.1.1.7 Potransfuzní imunohematologické komplikace... 142 // 8.1.1.8 Terminologie krevních skupin ... 143 // 8.1.2 Autoimunitní hemolytické anémie ... 144 // 8.1.2.1 Imunohematologické aspekty autoimunitní // hemolytické anémie... 144 // 8.1.2.2 Mechanismy imunitní destrukce erytrocytů a vztah ? laboratornímu nálezu přímého antiglobulinového // testu ... 144 // 8.1.2.3 Klasifikace AIHA podle laboratorních
a klinických // nálezů... 146 // 8.1.2.4 AIH A s tepelnými protilátkami (WAIH A) ... 146 // 8.1.2.5 AIHA s chladovými protilátkami (syndrom chladových // aglutininů - CAS) ... 148 // 8.1.2.6 Paroxyzmální chladová hemoglobinurie (PCH) ... 149 // 8.1.2.7 Polékové imunitní hemolytické anémie (Drug-induced // Immune Hemolytic Anemia - DIHA) ... 150 // 8.1.3 Principy imunohematologických technik - detekce antigenů // a protilátek... 151 // 8.1.3.1 Aglutinační techniky... 152 // 8.1.3.2 Reakce antigénu a protilátky... 152 // 8.1.3.3 Přímá a nepřímá aglutinace... 154 // 8.1.3.4 Využití aglutinace v diagnostice... 154 // 8.1.3.5 Antiglobulinové testy... 156 // 8.1.4 Základní imunohematologická vyšetření... 157 // 8.1.4.1 ABORhD... 157 // 8.1.4.2 Určení dalších antigenů erytrocytů... 157 // 8.1.4.3 Přímý antiglobulinový test... 157 // 8.1.4.4 Screening protilátek... 157 // 8.1.4.5 Identifikace protilátek... 158 // 8.1.4.6 Titrování protilátek ... 158 // 11 // Transfúzni lékařství // 8.1.4.7 Test kompatibility (synonymum „zkouška slučitelnosti“) ... 158 // 8.1.5 Speciální imunohematologická vyšetření ... 158 // 8.1.6 Systémy krevních skupin ... 159 // 8.1.6.1 ABO systém (ISBT 001) a H systém (ISBT 018) ... 159 // 8.1.6.2 MNS systém (ISBT 002)... 164 // 8.1.6.3 PlPk systém (ISBT 003) ... 165 // 8.1.6.4 Rh systém (ISBT 004) ... 166 // 8.1.6.5 Lutheran systém (ISBT 005) ... 171 // 8.1.6.6 Kell systém (ISBT 006)
a Kx systém (ISBT 019) ... 172 // 8.1.6.7 Lewis systém (ISBT 007) ... 173 // 8.1.6.8 Dufřy systém (ISBT 008) ... 173 // 8.1.6.9 Kidd systém (ISBT 009) ... 174 // 8.1.6.10 Diego systém (ISBT 010) ... 174 // 8.1.6.11 Yt systém (ISBT 011, dříve Cartwright) ... 175 // 8.1.6.12 Xg systém (ISBT 012) ... 175 // 8.1.6.13 Scianna systém (ISBT 013) ... 175 // 8.1.6.14 Dombrock systém (ISBT 014) ... 175 // 8.1.6.15 Colton systém (ISBT 015) ... 175 // 8.1.6.16 Landsteiner-Wiener systém (ISBT 016) ... 175 // 8.1.6.17 Chido/Rodgers systém (ISBT 017) ... 176 // 8.1.6.18 H systém (ISBT 018) ... 176 // 8.1.6.19 Kx systém (ISBT 019) ... 176 // 8.1.6.20 Gerbich systém (ISBT 020) ... 176 // 8.1.6.21 Cromer systém (ISBT 021) ... 176 // 8.1.6.22 Knops systém (ISBT 022) ... 176 // 8.1.6.23 Indian systém (ISBT 023) ... 176 // 8.1.6.24 Ok systém (ISBT 024) ... 177 // 8.1.6.25 Raph systém (ISBT 025) ... 177 // 8.1.6.26 John Milton Hagen systém (ISBT 026) ... 177 // 8.1.6.27 I systém (ISBT 027)... 177 // 8.1.6.28 Globo systém (ISBT 028)... 177 // 8.1.6.29 Gill systém (ISBT 029) ... 177 // 8.1.6.30 RHAG systém (ISBT 030) ... 178 // 8.1.6.31 FORS systém (ISBT 030) ... 178 // 8.1.6.32 JR (ABCG2) systém (ISBT 032) ... 178 // 8.1.6.33 LAN (ABCB6) systém (ISBT 033)... 178 // 8.1.6.34 Cost kolekce (ISBT 205)... 178 // 8.1.6.35 li kolekce (ISBT 207)... 178 // 8.1.6.36 Er kolekce (ISBT 208)... 178 // 8.1.6.37 Globoside kolekce (ISBT 209) ... 179 // 8.1.6.38 „Unnamed“ kolekce (ISBT
210) ... 179 // 8.1.6.39 Vel kolekce (ISBT 211)... 179 // 8.1.6.40 Antigény s nízkou frekvencí výskytu (série 700) ... 179 // 8.1.6.41 Antigény s vysokou frekvencí výskytu (série 901)... 179 // 8.1.6.42 Bg - HLA asociované antigény... 179 // 8.1.6.43 Polyaglutinabilita a kryptantigeny ... 179 // 12 // Obsah // Literatura ... 180 // 8.2 Imunohematologie leukocytů (Zuzana Čermáková) ... 180 // 8.2.1 HLA systém... 180 // 8.2.1.1 HLA antigény L třídy ... 182 // 8.2.1.2 HLA antigény II. třídy ... 183 // 8.2.1.3 Význam HLA antigenů ... 184 // 8.2.1.4 Dědičnost HLA systému ... 184 // 8.2.1.5 Vyšetření HLA antigenú/alel ... 184 // 8.2.1.6 Anti-HLA protilátky ... 187 // 8.2.1.7 Klinický význam HLA znaků a anti-HLA protilátek... 189 // 8.2.1.8 Asociace HLA systému s onemocněními ... 189 // 8.2.2 Systém HNA ... 189 // 8.2.2.1 Protilátky proti granulocytům a jejich klinický význam ... 191 // 5.2.2.2 Genotypování HNA systému ... 193 // Literatura ... 193 // 8.3 Imunohematologie krevních destiček // (Zuzana Čermáková, Petra Kovářová) ... 193 // 8.3.1 Antigény trombocytú ... 193 // 8.3.1.1 Význam ABO, Rh antigenů na povrchu trombocytú... 193 // 8.3.1.2 HLA antigény L třídy... 194 // 8.3.1.3 HPA antigény ... 194 // 8.3.2 Protilátky proti trombocytům ... 196 // 8.3.2.1 Aloprotilátky... 196 // 8.3.2.2 Klinický význam aloimunních protilátek proti // trombocytům ... 197 // 8.3.2.3 Autoprotilátky... 197 // 8.3.2.4 Vyšetření
trombocytových protilátek... 198 // Literatura... 200 // 8.4 Hemolytické onemocnění plodu a novorozence (HON) // (Jiří Masopust) ... 200 // 8.4.1 Definice ... 200 // 8.4.2 Kategorie HON... 200 // 8.4.3 Patofyziologie ... 201 // 8.4.3.1 Rh HON ... 202 // 8.4.3.2 ABO HON... 202 // 8.4.3.3 Kell HON ... 202 // 8.4.4 Klinika... 203 // 8.4.5 Diagnostika ... 203 // 8.4.5.1 Anamnéza ... 203 // 5.4.5.2 Fyzikální vyšetření... 203 // 8.4.5.3 Ultrazvukové vyšetření... 204 // 5.4.5.4 Amniocentéza a spektrofotometrické vyšetření // plodové vody... 204 // 8.4.5.5 Laboratorní vyšetření ... 204 // 8.4.6 Diferenciální diagnostika HON ... 212 // 8.4.7 Terapie ... 212 // 13 // Transfúzni lékařství // 8.4.7.1 Prenatální léčba ... 212 // 5.4.7.2 Postnatální léčba ... 213 // 8.4.8 Profylaxe ... 214 // Literatura ... 215 // 9 Hemovigilance (Renata Procházková, Jitka Kracíková) ... 217 // 9.1 Definice, obecný úvod ... 217 // 9.2 Sledované nežádoucí účinky... 218 // 9.2.1 Komplikace v souvislosti s aplikací transfuze... 218 // 9.2.1.1 Nežádoucí události ... 218 // 9.2.1.2 Nežádoucí reakce ... 219 // 9.2.1.3 Hlášení reakcí a událostí... 220 // 9.2.2 Komplikace při odběru dárců krve ... 222 // Literatura ... 223 // Seznam zkratek ... 225 // Rejstřík ... 229 // Souhrn ... 235 // Summary ... 237 // Společnost pro transfúzni lékařství... 239 // Barevná příloha... za s. 160 // 14
(OCoLC)823821593
cnb002416227

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC