Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Druhé aktualizované a doplnené vydanie
Praha : Česká andragogická společnost, 2009
144 stran ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-87306-01-7 (Educa Service ; brožováno)
Česká a slovenská andragogika ; svazek 2
250 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 123-141
001452957
Základné metodologické východiska sociálnej pedagogiky, sociálnej andragogiky a (teorie) sociálnej práce -- Sociálna pedagogika teória a prax sociálno-výchovnej starostlivosti o deti a mládež -- Historický vývoj a súčasné trendy v sociálnej pedagogike -- Základné metodologické a profesijné otázky sociálnej pedagogiky -- Předmět, ciele, obsah a úlohy sociálnej pedagogiky -- Postavenie sociálnej pedagogiky v systéme vědných a studijných odborov -- Inštitucionalizácia, profesionalizácia a špecializácia sociálnej pedagogiky -- Sociálna andragogika teória a prax sociálno-výchovnej starostlivosti o dospělých -- Konštituovanie a rozvoj slovenskej sociálnej andragogiky -- Základné metodologické a profesijné otázky sociálnej andragogiky -- Předmět, ciele, obsah a úlohy sociálnej andragogiky -- Miesto sociálnej andragogiky v sústave vědných a studijných odborov -- Inštitucionalizácia, profesionalizácia a špecializácia sociálnej andragogiky -- Sociálna práca a teória sociálnej práce multidisciplinárna sociohumanitná oblasť -- História a súčasnosť (teorie) sociálnej práce -- Základné metodologické a profesijné otázky (teorie) sociálnej práce -- Předmět, ciele, obsah a úlohy (teorie) sociálnej práce -- Postavenie (teorie) sociálnej práce v sústave vědných a studijných odborov -- Inštitucionalizácia, profesionalizácia a špecializácia (teorie) sociálnej práce -- Vzťah sociálnej pedagogiky,
sociálnej andragogiky a (teorie) sociálnej práce -- Klasifikácia recipročných relácií medzi védami -- a vědnými disciplínami v systéme metodologie vied o výchove -- Deskripcia a analýza teorií riešiacich vzťah medzi sociálnou pedagogikou, sociálnou andragogikou a sociálnou prácou -- Identické a diferencované znaky sociálnej pedagogiky, sociálnej andragogiky a (teorie) sociálnej práce -- Teoretický model transdisciplinárnej a transprofesijnej súčinnosti sociálnej pedagogiky, sociálnej andragogiky a (teorie) sociálnej práce -- Komparácia profesijných kompetencií sociálneho pedagoga, sociálneho andragóga a sociálneho pracovníka -- Všeobecné úvahy o profesijnej kompetencii v sociálnej pedagogike, sociálnej andragogike a sociálnej práci -- Vymedzenie profesijných kompetencií sociálneho pedagoga, sociálneho andragóga a sociálneho pracovníka na komparatívnej báze
(OCoLC)428366556
cnb001867626

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC