Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Příručka
3. vydání
Brno : Barrister & Principal, 2011
151 stran ; 30 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-87474-25-9 (brožováno)
Obsahuje bibliografie
001452966
1. Předmět psychologie -- 2. Historicky významná pojetí psychologie -- 3. Současné definice psychologie -- 4. Zásady systematického přístupu -- 5. Základní, aplikované a speciální psychologické disciplíny -- 6. Historie psychologie od starověku po počátky vědecké psychologie -- 7. Počátky psychologie, atomistická a asocianistická psychologie -- 8. Gestaltismus (celostní a tvarová psychologie) -- 9. Behaviorismus: psychologie jako věda o chování -- 10. Duchovědná a fenomenologická psychologie -- 11. Psychoanalýza -- 12. Existenciální a humanistická psychologie -- 13. Další přístupy v současné psychologii -- 14. Osobnost -- 15. Oblasti studia psychologie osobnosti -- 16. Biologické, sociální a psychologické aspekty osobnosti -- 17. Temperament -- 18. Teorie a typologie temperamentu -- 19. Motivace -- 20. Pocity a emoce -- 21. Předmětná stránka motivace -- 22. Potřeby, postoje, sklony -- 23. Poznání (kognice) -- 24. Vnímání -- 25. Osobnostní činitele a kognitivní procesy -- 26. Výkonový aspekt poznání -- 27. Rozumové poznání, inteligence -- 28. Způsoby měření inteligence -- 29. Druhy a typy inteligence -- 30. Pozornost -- 31. Druhy a typy paměti -- 32. Faktory ovlivňující paměť -- 33. Učení -- 34. Tvořivost -- 35. Integrace osobnosti -- 36. Vědomí „Já" a sebepojetí -- 37. Stabilita sebepojetí, obranné mechanismy -- 38. Vývojová psychologie -- 39. Faktory psychického vývoje -- 40. Vrozené
a dědičné -- 41. Senzitivní a kritická období v ontogenezi -- 42. Periodizace životní dráhy člověka -- 43. Sociální psychologie -- 44. Socializace -- 45. Sociální učení -- 46. Fáze socializace -- 47. Sociální dovednosti -- 48. Sociální skupiny -- 49. Klasifikace sociálních skupin -- 50. Vliv skupiny -- 51. Struktura skupiny, skupinové role -- 52. Styly vedení skupiny -- 53. Sociální percepce -- 54. Chyby posuzování percepční stereotypy -- 55. Komunikace -- 56. Psychopatologie: normalita a abnormalita -- 57. Rozšířené diagnostické jednotky neurózy -- 58. Psychózy -- 59. Poruchy osobnosti -- 60. Další významní psychologové -- TÉMATICKÉ TESTY -- I. Biologický základ psychologie -- II. Obecná psychologie -- III. Vývojová psychologie -- IV. Dějiny psychologie -- V. Psychopatologie -- VI. Psychoterapie -- VII. Metodologie
(OCoLC)757679385
cnb002222692

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC