Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody SR, [2014]
200 stran : barevné ilustrace, mapy, portréty ; 31 cm + 1 složená mapa

objednat
ISBN 978-80-89310-72-2 (vázáno)
Speleologia Slovaca ; 4
Nad názvem: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš
Obsahuje bibliografii na stranách 181-190
Anglické resumé
001452982
Predhovor ...5 // Úvod ...7 // 1 Geografická poloha ...9 // 2 Základná fyzickogeografická charakteristika Demänovskej doliny ...11 // Geologické pomery ...11 // Geomorfologické pomery ...14 // Klimatické pomery ...20 // Hydrologické pomery ...21 // Pedogeografické pomery ...23 // Biogeografické pomery ...23 // 3 Podmienky vývoja, morfológia a genéza jaskýň ...25 // Základné údaje o jaskyniach ...25 // Geologické a hydrografické podmienky vývoja jaskýň ...27 // Hlavné morfogenetické časti jaskynného systému ...32 // Morfologické tvary indikujúce vznik a vývoj jaskýň ...40 // Rekonštrukcia hlavných vývojových fáz jaskynného systému ...47 // Pavel Bella, Helena Hercman, Michal Cradziňski, Petr Pruner, Jaroslav Kadlec, Pavel Bosák, Jerzy Gtazekf, // Michal Gqsiorowski, Tomasz Nowicki, Stanislav Šlechta ...47 // Osobitosti speleogenézy vo vrcholovej časti Krakovej hole ...53 // Genetické typy jaskýň v Demänovskej doline ...53 // 4 Prúdenie a chemické zloženie vôd v krase ...55 // Povrchové vody ...55 // Podzemné vody ...59 // Vzťah povrchových a podzemných vôd ...68 // Chemické zloženie vôd ...73 // 5 Jaskynné sedimenty a chemogénne výplne ...81 // Autochtónne výplne ...81 // Alochtónne výplne ...89 // Emanácia prirodzenej radiácie z alochtónnych fluviálnych sedimentov ...92 // 6 Mikroklíma a zalädnenie jaskynných priestorov ...93 // Vplyv vonkajšej klímy na mikroklímu jaskýň ...93 // Základná mikroklimatická charakteristika jaskýň ...94 // Zalädnenie Demänovskej ľadovej jaskyne ...97 //
7 Fauna jaskýň ...107 // Bezstavovce (Evertebrata) ...107 // Stavovce (Vertebrata) ...121 // 8 Paleontologické nálezy ...129 // Pleistocénna fauna cicavcov z Demänovských jaskýň ...129 // 9 Praveké a protohistorické osídlenie Demänovskej doliny a priľahlej časti Nízkych Tatier ...135 // História bádania ...135 // Počiatky osídlenia v dobe kamennej a prví metalurgovia ...135 // Vzostup osídlenia v dobe bronzovej ...137 // Vrchol horskej civilizácie a budovanie hradísk v dobe železnej ...141 // Púchovská kultúra a Kelti v Nízkych Tatrách ...143 // Cudzie etniká a poslední Germáni ...145 // 10 Z histórie jaskýň Demänovskej doliny ...147 // Prvotný záujem o Demänovské jaskyne ...147 // Začiatky odborného záujmu ...148 // Demänovské jaskyne ako objekt širšieho záujmu ...150 // Prvé sprístupnenie Demänovskej ľadovej jaskyne ...152 // Záujem o Demänovské jaskyne do roku 1918 ...154 // Po roku 1918 ...155 // Jaskyňa Okno ...156 // Objav novej jaskyne a jej sprístupnenie ...157 // Iné jaskyne Demänovskej doliny ...160 // Vývoj od roku 1945 ...162 // Demänovská ľadová jaskyňa ...162 // Demänovská jaskyňa mieru ...163 // Po poštátnení jaskýň ...164 // Centralizácia jaskyniarstva od roku 1970 ...166 // Po roku 1990 ...169 // 11 Ochrana a využívanie jaskýň ...171 // Environmentálne problémy ochrany alogénneho krasu a jaskýň v Demänovskej doline ...171 // Legislatívna ochrana Demänovských jaskýň ...173 // Jaskyne Demänovskej doliny v zozname mokradí medzinárodného významu ...174 // Jaskyne ako náučné lokality, prevádzka a rozvoj sprístupnených jaskýň ...175 // Praktická starostlivosť o nesprístupnené jaskyne ...176 // Záver ...177 // Poďakovanie ...179 // Literatúra ...181 // Caves of the Demänová Valley ...191

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC