Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání 1.
Praha : Academia, 2016
910 stran : ilustrace, portréty, plánky ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2635-4 (vázáno)
Šťastné zítřky ; Sv. 24
Obsahuje bibliografii na stranách 788-829, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001453012
Předmluva 11 // Úvod ( Ondřej Ševeček) 15 // K reflexi tématu: dobové diskuse, druhý život a současný stav poznání 17 Tovární města Baťova koncernu v souřadnicích soudobých výzkumů 37 Metodická a redakční poznámka 48 // Geneze modelu továrního města a případ Zlína (Ondřej Ševeček) 54 // Koncern Baťa: charakter růstu, struktura a její proměny 54 Baťovský Zlín 68 // Městský prostor 73 Městská společnost 84 // „Ideální průmyslové město“: k systematizaci koncernové praxe třicátých let 94 // Od Zlína ke Gottwaldovu a zpět 102 // Republika československá (protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika) (Martin Jemelka) 109 Otrokovice-Baťov 111 // Úvodem 111 // Ekonomický vývoj a výstavba závodu 118 Výstavba závodu 118 Výrobní profil a obchodní činnost 123 Sociální poměry 130 Tovární město 133 Společenský vývoj 144 // Trebíč-Borovina 150 // Úvodem 150 // Ekonomický vývoj a výstavba závodu 156 Výstavba závodu 156 Výrobní profil a obchodní činnost 159 Sociální poměry 163 Tovární město 164 Společenský vývoj 171 // Ratíškovice 175 // Úvodem 175 // Ekonomický vývoj a výstavba závodu 180 // Počátky dolování do zprovoznění dolu Tomáš 180 Těžba a hospodářský vývoj do roku 1945 185 // Těžba a hospodářský vývoj po roce 1945 190 // Sociální poměry 192 Firemní sídliště 194 Společenský vývoj 199 // Svit-Batizovce 202 // Úvodem 202 // Ekonomický vývoj
a výstavba závodu 206 Výstavba závodu 206 Výrobní profil a obchodní činn ost 216 Tovární město 221 // Projekt továrního města, bydlení 221 // Městské instalace, doprava, zdravotní péče, zásobování 227 Společenský vývoj 229 // Napajedla 235 // Úvodem 235 // Ekonomický vývoj a výstavba závodu 242 Výstavba závodu 242 Výrobní profil 246 Obchodní činnost a export 254 Sociální poměry 260 Tovární město 263 // Zruč nad Sázavou - Baťov 268 // Úvodem 268 // Ekonomický vývoj a výstavba závodu 272 Výstavba závodu 272 Výrobní profil a obchodní činnost 275 S o dální p ?? ěry 2 78 Tovární město 279 // Projekt továrního města 279 Bydlení 284 // Městská infrastruktura 288 Společenský vývoj 291 // TOVÁRNÍ MĚSTA BAŤOVA KONCERNU // Simonovany-Baťovany 297 // Úvodem 297 // Ekonomický vývoj a výstavba závodu 311 Výstavba závod ? 311 Výrobní profil a obchodní činn ost 314 Sociální poměry 323 Tovární město 325 Společenský vývoj 337 // Sezimovo Ústí 2 (Baťov) 345 // Úvodem 345 // Ekonomický vývoj a výstavba závodu 349 Výstavba závodu 349 Výrobní profil a obchodní činnost 353 Sociální poměry 357 Tovární město 359 Společenský vývoj 374 // II. Království Jugoslávie - Borovo [Martin Jemelka) 379 // Úvodem 381 // Ekonomický vývoj a výstavba závodu 395 Výstavba závodu 395 Výrobní profil a obchodní činnost 397 Sociální poměry 413 Tovární město 416 Společenský vývoj
421 // III. Německá říše - Ottmuth (Otm t) (Martin Jemelka) 429 // Úvodem 431 // Ekonomický vývoj a výstavba závodu 440 Výstavba závodu 440 Výrobní profil a obchodní činnost 444 Sociální poměry 453 Tovární město 457 Společenský vývoj 463 // IV. Republika polská - Chelmek [Martin Jemelka) 469 // Úvodem 471 // Ekonomický vývoj a výstavba závodu 480 Výstavba závodu 480 Výrobní profil a obchodní činnost 484 Pobočný závod v Radomi 497 Vývoj po roce 1945 502 Sociální poměry 506 Tovární město 508 Společenský vývoj 513 // V. Švýcarská konfederace - Möhlin [Martin Jemelka) 519 // Úvodem 521 // Ekonomický vývoj a výstavba závodu 528 Výstavba závodu 528 Výrobní profil 536 Obchodní činnost 541 Sociální poměry 544 Tovární město 545 // Projekt továrního města 545 Bydlení, zásobování 549 Společenský vývoj 551 // VI. Republika francouzská - Hellocourt-Bataville [Martin Jemelka) 555 // Úvodem 557 // Ekonomický vývoj a výstavba závodu 564 Výstavba závodu 564 Výrobní profil a obchodní činnost 567 Sociální poměry 580 Tovární město 583 // Projekt továrníh o m ěsta 583 Bydlení 588 Společenský vývoj 591 // VIL Spojené království Velké Británie a Severního Irska - East Tilbury [Ondřej Ševeček) 597 // Úvodem 599 // Ekonomický vývoj a výstavba závodu 606 Výstavba závodu 606 // Společnost British Bata v letech 1933-1939 607 // TOVÁRNÍ MĚSTA BAŤOVA KONCERNU // Společnost British
Bata v letech druhé světové války 612 Společnost British Bata v poválečných dekádách 616 Sociální poměry 620 Tovární město 624 Společenský vývoj 632 // VIII. Nizozemské království - Best-Batadorp (Ondřej Ševeček) 639 // Úvodem 641 // Ekonomický vývoj a výstavba závodu 648 Výstavba závodu 648 // Společnost N. V. Bata Best v letech 1932-1940 652 Společnost N. V. Bata Best v letech druhé světové války 658 Společnost N. V. Bata Best po druhé světové válce 661 Sociální poměry 663 Tovární město 667 Společenský vývoj 677 // IX. Maďarské království - Martiri (Ondřej Ševeček) 683 // Úvodem 685 // Ekonomický vývoj a výstavba závodu 691 Výstavba závodu 691 Výrobní profil a obchodní činnost 693 Sociální poměry 702 Tovární město 703 Společenský vývoj 710 // Závěr [Ondřej Ševeček, Martin Jemelka) 714 // 1. Východiska a reálné kontury koncernových projektů továrních měst // 2. Specifika vývoje továrních měst koncernu Baťa 741 // 3. Retrospektiva a perspektivy výzkumu 751 // Příloha 756 Literatura 788

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC