Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.07.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Smíšené literární formy
1. vydání
České Budějovice : vydala autorka vlastním nákladem v nakladatelství a vydavatelství Bohumír Němec - Veduta, [2016]
169 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-88030-16-4 (Bohumír Němec - Veduta ; vázáno)
500 výtisků
Rozložená titulní strana
Obsahuje bibliografii na stranách 160
001453044
OBSAH // Poděkování 11 // Několik slov úvodem 13 // A. SLOVNÍ HRÁTKY 19 // B. VĚTNÉ HRÁTKY 23 // C. LITERÁRNÍ HRÁTKY 31 // 1. SAMOHLÁSKY 33 // Psané z lásky k jazyku českému - stejnosamohláskové (univokální) pohádky a povídky (1997-2002) // A, Á Blaťácká bajka 33 // (stejnosamohláskový text obsahuje 4 850 A, Á, čte se 3/4 hodiny) // Pastva 33 // Svatba žab 34 // Pár strak 37 // Hastrman 39 // Čáp 41 // E, É, Ě Jezevec Ješek 43 // (stejnosamohláskový text obsahuje 3 535 E, É, É, čte se1/2 hodiny) // Ježek je ženěn 43 // Heleně je pěkně, jen kvete 44 // Ježek neželel, že dřel 45 // Pelech je přeplněn 46 // Pelech je herberk 48 // Pět letenek 48 // I, í Tři řidiči (stejnosamohláskový text obsahuje 1 7111, í) 50 // O, Ó Horoskop (stejnosamohláskový text obsahuje 1 491 O, Ó) 54 // U, Ú, Ú Můj dům (stejnosamohláskový text obsahuje 1 371 U, Ú, Ů) 57 // Y, Ý Strýc Týny z Mlynk (stejnosamohláskový text obsahuje 986 Y, Ý) 61 // OU Bavíme se hrou s dvojhláskou OU (316 dvojhlásek na 41 řádcích) 64 // 2. SOUHLÁSKOVÝ HOKUS - POKUS (2000) 67 // Z Brd (222 souhlásek) 68 // Šmrnc frnkl (109 souhlásek) 68 // Šprt zblbl (64 souhlásek) 69 // Krt (240 souhlásek) 69 // Tvrz (482 souhlásek) 70 // Smršť (322 souhlásek) 71 // 3. JMENUJI SE HEZKY ČESKY 73 // Literární hrátky s textotvorností českých příjmení (2003) // Kurážný Krtek (242 příjmení) 74 // Grunt (341 příjmení) 75 // Malý Čipera (131 příjmení) 77 // Pole Vysoudil (41 příjmení) 78 // Bašta (110 příjmení) 78 // Straškraba Strašil (143 příjmení) 78 // Kantor Kule Vymazal (362 příjmení) 79 // Vida, Voda! (44 příjmení) 81 // Krásný Kraj (253 příjmení) 82 // Věty a souvětí z českých příjmení 83 // 4. „NESNESE SE SE SESTROU“ 91 // Opakování stejných slabik za sebou v textu - hry s kakofonií. //
(58 vět a souvětí, v nichž se stejné slabiky opakují za sebou 3-10 x) // 5. STEJNÉ ZAČÁTKY SLOV V TEXTU 95 //Hry s aliterací (2000) // 1 stejné začáteční písmeno - Vánoční vyprávění (124 „v“) 95 // 2 stejná začáteční písmena - Zatoulaný zajíček (221 „za“) 97 // 3 stejná začáteční písmena - Pracka (66 „pra“) 98 // 4 a 6 stejných začátečních písmen - Sestřelený střechýl // (19 „stře“, 11 „sestře“) // 98 // 6. PAR POVÍDEK Z PRŮPOVÍDEK // 99 // Literární žertování s textotvorností ustálených slovních spojení - idiomů, frazémů, pořekadel, pranostík a přísloví (2004) // Čáp nosí kluky (325 ustálených slovních spojení) 99 // Po kom ten kluk asi je? (130 ustálených slovních spojení) 104 // Treperenda (171 ustálených slovních spojení) 106 // Má srdce na správném místě (96 ustálených slovních spojení) 109 Rodičák budoucího mistra sportu (62 ustálených slovních spojení) 111 // Bože, Božíčku (73 ustálených slovních spojení) 114 // Ustálená dvousloví typu „krása krásoucí“ 115 // 7. CHVÁLA ČEŠTINY-VE STOPĚ JANA WERICHA 117 // Texty z jedno-, dvoj-, troj-, čtyř- a víceslabičných slov (2005) // Flirt (1 249 jednoslabičných slov) 117 // Štika (898 dvouslabičných slov) 120 // Kopaná (864 trojslabičných slov) 123 // Náhrdelník (238 čtyřslabičných slov) 128 // Milostslečinka (244 pětislabičných slov) 129 // 8. MALÉ LITERÁRNÍ HRÁTKY S DIAKRITICKÝMI ZNAMÉNKY 132 // Ryngle (172 slov, krátká povídka „nahoře bez“) 132 // Malotraktor (165 slov, krátká povídka „nahoře bez“) 133 // Křeček Čeněk (háčkovaná pohádka, 428 diakritických háčků) 133 // Stehlíkovy rybníky (čarování s čárkou, 530 diakritických čárek) 135 Jilm (tečkované vyprávění, 565 diakritických teček) 137 //
Kopřiva dvoudomá („nahoře vše“, 629 diakritických znamének) 139 // 9. LITERÁRNÍ hrátky se stylistikou A ŽÁNROVÝMI VARIACEMI TÉHOŽ PŘÍBĚHU 142 // Styl prostě sdělovací 142 // Novinová zpráva 143 // Vyprávění 143 // Idiomaticky 143 // Astrologicky 144 // Modlitba 145 // Botanicky 145 // Rétoricky 146 // Nemohoucně 147 // Naštvané 147 // Aliteračně 148 // 10. LITERÁRNÍ HRÁTKY S MLUVNICKÝM RODEM SLOV V TEXTU 149 // Masopust (hrátky s mužským rodem slov) 149 // Pouť (hrátky se ženským rodem slov) 152 // Posvícení (hrátky se středním rodem slov) 155 // 11. NĚKTERÉ DALŠÍ MOŽNÉ LITERÁRNÍ HRÁTKY 158 // E. LITERATURA 160 // F. PŘÍLOHY // 161
cnb002850784

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC