Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.07.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Academia : Historický ústav, 2016
629 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2591-3 (Academia ; brožováno)
ISBN 978-80-7286-278-8 (Historický ústav AV ČR ; brožováno)
Historie
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické a německé resumé
001453072
OBSAH // Kapitola 1 Úvod 9 // 1.1 Pramenná základna 12 // 1.2 Dosavadní bádání 19 // 1.3 Problémy, otázky, metody 25 // Kapitola 2 Školské fundace 30 // 2.1 Úvod do problematiky 30 // 2.2 Čechy 31 // 2.2.1 Středověké kořeny podpory vzdělávacích institucí 31 // Exkurz i. Studentské koleje pražské univerzity v pozdním středověku a na prahu novověku (Mlada Holá) 32 // 2.2.2 Vzdělávací systém v Čechách v prvním století // novověku 61 // 2.2.3 Školské fundace 16. a raného 17. století 70 // 2.2.4 Nástin systému školství po roce 1620 114 // 2.2.5 Školské fundace pobělohorské doby 118 // 2.3 Morava 130 // 2.3.1 Nástin systému školství v markrabství před // rokem 1620 130 // OBSAH // 2.3.2 Školské fundace na Moravě v předbělohorské době 134 // 2.3.3 Vývoj pobělohorského školství na Moravě // a školské fundace do roku 1700 156 // 2.4 Vedlejší země České koruny (Lužice a Slezsko) 166 // Kapitola 3 Studijní nadace // 3.1 Úvodem // 3.2 Čechy // 3.2.1 Středověké počátky českých nadací // 3.2.2 Předbělohorské studijní nadace // Exkurz 2. Nadace Mikuláše Waltera z Waltersperku (Martin Holý - Mlada Holá) // 3.2.3 Studijní nadace v pobělohorských Čechách // 3.3 Morava // 3.3.1 Studijní nadace na Moravě do Bílé hory // 3.3.2 Studijní nadace na Moravě v pobělohorském období // 3.4 Studijní nadace v Lužici na příkladu hornolužických měst (1500-1620) // 3.5 Slezské studijní nadace na příkladu města Vratislavi v 16. a 17. století // Kapitola 4 Další formy vzdělanostního mecenátu 418 // 4.1 Učitelské nadace trvalého charakteru 419 // 4.2 Jednorázové odkazy pro školy, jejich učitele i žáky 432 // 4.3 Odkazy knihoven či jejich částí 435 // Závěrem // Soupis pramenů // Seznam literatury // Použité zkratky // Seznam obrázků, map a grafů // Summary // Zusammenfassung // Rejstřík místní // Rejstřík jmenný
(OCoLC)956488125
cnb002776413

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC