Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Ostrava : Ostravská univerzita, 2016
191 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 

objednat
ISBN 978-80-7464-852-6 (brožováno)
Nad názvem: Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 167-186 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001453075
Úvod 7 // Metodologie 12 // TEORETICKÝ RÁMEC MONOGRAFIE 14 // Sociální exkluze jako boj o místo (Jan Keller) 15 // 1. Vývoj konceptu sociální exkluze a bytová otázka 15 // 2. Bydlení z hlediska typů a fází exkluze 22 // 3. Reakce exkludovaných 24 // 4. Problematičnost pojmu exkluze 27 // 5. Postindustriální bezdomovectví 31 // 6. Násilí společnosti 35 // ANALÝZA SITUACE BEZDOMOVECTVÍ A VYLOUČENÍ Z BYDLENÍ VE TŘECH EVROPSKÝCH ZEMÍCH 40 // Bezdomovectví a vyloučení z bydlení ve Francii (Laure Lienard) 41 // Úvod 40 // 1. Krize v oblasti bydlení ve Francii 41 // 1.1 Historický exkurz do vývoje bytové politiky 41 // 1.2 Rozdělení pravomocí v oblasti bytové politiky 45 // 2. Veřejné politiky podpory přístupu k bydlení znevýhodněných osob 48 // 2.1 Zákon „Besson": oblastní akční plány a finanční // pomoc domácnostem 48 // 2.2 Zákon „Dalo": vymahatelné právo na bydlení 51 // 2.3 Prevence ztráty bydlení a bezdomovectví 54 // 3. Sociální bydlení 55 // 3.1 Účel sociálního bydlení a mechanismy jeho přidělování 55 // 3.2 Financování sociálního a soukromého nájemního bydlení: politika podpory nabídky 57 // 3.3 „Sociální" role soukromého bytového fondu? 58 // 4. Sociální práce s lidmi bez domova ve Francii 61 // 4.1 Kdo se ve Francii v dnešní době ocitá bez domova? 61 // 4.2 Aktéři pomoci lidem bez domova a vyloučeným z bydlení 62 // 4.2.1 „SAMU social - sociální pohotovosť’ 63 // 4.2.2 Linka 115 v současnosti 64 // 4.3 Od akčního plánu PARSA ke strategii „Bydlení především" 65 // 4.3.1 Akční plán PARSA 65 // 4.3.2 Národní strategie pro změnu bytové politiky 67 // 5. Kazuistika řešení bezdomovectví a vyloučení // z bydlení ve městě Lilie 69 // 5.1 Úvod 69 // 5.2 Zkušenost s bezdomovectvím 70 // 5.3 Trendy a vývoj: analýza řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení na úrovni obce 72 //
5.4 Skupina obhajující lidi bez domova v Lille (CSL): zkušenosti s "peer" podporou 74 // Závěr 75 // Bezdomovectví a vyloučení z bydlení ve Velké Británii (Eliška Lindovská) 77 // Úvod // 1. Historický exkurz do vývoje legislativy k bydlení a služeb pro lidi bez domova 77 // 2. Bezdomovectví a vyloučení z bydlení v současné Velké Británii 82 // 2.1 Vlastnické bydlení 82 // 2.2 Sociální bydlení 84 // 2.3 Příspěvky na bydlení 87 // 2.4 Výzvy do budoucna 88 // 3. Příčiny bezdomovectví a vyloučení z bydlení a ohrožené skupiny 90 // 3.1 Příčinné mechanismy bezdomovectví 91 // 3.2 Proces ztráty domova 92 // 3.3 Specifické ohrožené skupiny 95 // 4. Způsoby řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení ve Velké Británii 99 // 4.1 Katalyzátory a bariéry odchodu z bezdomovectví na individuální úrovni 99 // 4.2 Systémová rovina návratu do bydlení: „Bydlení především" 100 // 4.3 Faktory udržení stabilního bydlení 101 // 4.4 Komunitní organizování a občanský aktivismus při řešení problematiky bydlení 103 // 5. Kazuistika systému práce s domácnostmi bez domova a vyloučenými z bydlení ve městě Glasgow 104 // 5.1 Postup obce při řešení ztráty bydlení 104 // 5.2 Sociální bydlení 108 // Závěr 112 // Bezdomovectví a vyloučení z bydlení v České republice (Marek Mikulec, Štěpán Ripka, Jan Snopek) 113 // Úvod 113 // 1. Krize bydlení a její geneze 114 // 2. Struktura populace lidí bez domova a vyloučených z bydlení v České republice 119 // 3. Stávající způsoby řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení 122 // 3.1 Podpora dostupnosti nájemního bydlení 122 // 3.2 Tvorba veřejných politik 123 // 3.3 Sociální bydlení ve „Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 - 2015" 127 // 3.4 „Koncepce bydlení ČR do roku 2020" 129 //
4. Sociální práce s lidmi bez domova a vyloučenými z bydlení v českém kontextu 131 // 4.1 „Bydlení až po přípravě" neboli vícestupňové (prostupné) bydlení.131 // 4.2 Bydlení především 134 // 5. Kazuistika řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení na příkladu města Ostravy 135 // 5.1 Bezdomovectví a vyloučení z bydlení ve statutárním městě Ostrava 136 // 5.2 Bytový fond na území Ostravy 139 // 5.3 Sociální služby a bydlení 142 // Závěr 146 // KOMPARACE JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ A JEJÍ IMPLIKACE 148 // Komparace Francie, Velké Británie a České republiky (Eliška Lindovská) 149 // 1. Způsob nastavení legislativního rámce a vymahatelnosti práva na bydlení 149 // 2. Vymezení kategorie obyvatel ohrožených z hlediska přístupu k bydlení 151 // 3. Fungování systému sociálního bydlení jako nástroje řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení 154 // 4. Užití přístupu „Bydlení především" jako podpory v udržení bydlení 157 // Závěr 189 // Implikace pro českou sociální práci (Eliška Lindovská) 159 // SHRNUTÍ 163 // SUMMARY 165 // SEZNAM LITERATURY 167 // SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ 187 // O NÁS 189
cnb002863612

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC