Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016
405 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), faksimile, erby ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-409-6 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 374-389, bibliografické odkazy a rejstřík
001453168
Obsah // Nižší šlechta Království českého v předbělohorské době / Václav Bůželt ... 5 // Ideály křesťanského rytířství / Václav Bůžek .. 22 // Dobrý „krýksman" /Miroslav Žitný ... 40 // Organizace, výstroj a výzbroj vojska, financování a zásobování armád, způsoby boje / Petr Mareš ... 53 // „Krýksmanské činy“ Pavla Korky z Korkyně v předbělohorském století / František Koreš ... 63 // Účetnictví nejvyššího polního colmistra Adama Budovce z Budova / Petr Mareš ... 74 // Václav Zajíc z Házmburka a rytin řádu johanitů v protitureckých taženích druhé poloviny 16. století / Miroslav Žitný ... 83 // Odkaz Václava Pětipeského z Chýš / Miroslav Žitný ... 94 // Válečné zážitky rytmistra Jana Markvarta z Hrádku / František Koreš ... 104 // RYTÍŘI RENESANČNÍCH ČECH VE VÁLKÁCH // Kryštof Markvart z Hrádku ve stínu staršího bratra / František Koreš ... 116 // Návraty Viléma Miřkovského z Tropčic jezdeckým praporům / Petr Mareš ... 128 // Válka v úřadování Václava Albína z Helfenburka / František Koreš ... 137 // Vojenský teoretik Zikmund Chotek z Chotkova / Miroslav Žitný ... 147 // Jindřich Myška ze Žlunic v protitureckém tažení roku 1594 / Petr Mareš ... 156 // Osobní tažení Karla Častovce Myšky ze Žlunic na uherské bojiště / Petr Mareš ... 164 // Hrdinství Jindřicha staršího Křineckého z Ronova / Miroslav Žitný ... 171 // Válečné přímluvy Bohuslava Malovce z Malovic František Koreš ... 178 // Šťastný Václav Pětipeský z Chýš v tažení proti Turkům a Bočkajovcům / Miroslav Žitný ... 185 // Albrecht Pfefferkorn z Ottopachu v přípravách krajských vojenských hotovostí / Petr Mareš ... 200 // Johanitský rytíř Vilém Vratislav z Mitrovic na cestě z bitevního pole k hraběcímu stavu / Miroslav Žitný ... 210 //
Strach krajského hejtmana Mikuláše Vratislava z Bubna / Miroslav Žitný ... 218 // Spor Albrechta Hrušovského z Hrušová s rytmistrem valonských rejtaríi / Petr Mareš ... 228 // Válečnická čest Jana Vtelenského ze Vtelna / Miroslav Žitný ... 237 // Válečné trápení bratří Malovců z Malovic / František Koreš ... 247 // Jeroným Hozlaur z Hozlau - strach z války a osamocení / František Koreš ... 256 // Bohuslav Kunáš z Machovic a jeho tvrz za pasovského vpádu / František Koreš ... 262 // Stavovské povstání očima Jana mladšího Varlejcha z Bubna / Miroslav Žitný ... 270 // Posmrtný obraz rytmistra Jiřího Měsíčka z Výšková / František Koreš ... 281 // „Krýksmanský“ svět Jindřicha Michala Hýzrleho z Chodů / František Koreš ... 290 // Místo závěru / Václav Bůieli ... 301 // Poznámky .. 302 Prameny a literatura ... 374 Zdroje vyobrazení ... 390 Rejstřík jmenný a místní ... 393
(OCoLC)960190477
cnb002826935

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC