Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Publikace z konference
Vydání první
Dolní Břežany : Scriptorium, 2007
271 stran : ilustrace ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-86197-89-0 (vázáno)
"Druhý sjezd českých historiků umění uspořádala Uměleckohistorická společnost v českých zemích ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze 21.-22. září 2006"--Úvod
400 výtisků
Obsahuje bibliografické odkazy
Anglická resumé
001453171
Obsah // Slovo úvodem...7 // I. DĚJINY UMĚNÍ MIMO KÁNON // Úvod / Milena Bartlová ...11 // Prehistorie vizuálních studií / Marta Filipová...15 // Vizuální kultura: mezi lokálním a globálním // pohledem / Milan Kreuzzieger...23 // Serlio v rukách indiánů. Syntéza a Synkretismus aztéckých // a evropských uměleckých forem / Pavel Štěpánek ...29 // Meteor v tmavé noci. Karikatura a dějiny // českého výtvarného umění / Tomáš Winter...41 // Rodové aspekty „odporného" / Zuzana Štefkové ...51 // Kyberfeminismus mezi uměním // a globální technokulturou / Denisa Kera...61 // Aspekty čerstvého videoartu: Steina a Woody Vasulkovi / Lenka Dolanová...71 // II. UMĚNÍ, PAMÁTKA A TRH // Úvod / Roman Prahl ...81 // Umělecké dražby mezi komercí a prestiží / Lubomír Slavíček...83 // Masové publikum, hromadné podívané // a skrytý trh umění / Roman Prahl...97 // Hrady a zámky v Čechách: ? prehistorii // turistického průmyslu / Marek Krejčí ...107 // Autenticita památky, architekti a podnikatelé: modernizace // a asanace v Praze / Kateřina Bečková ...113 // Fillologie: falzum a dějiny umění dnes / Vojtěch Lahoda...119 // III. TRADICE A SOUČASNOST SOCHAŘSTVÍ // Úvod/Petr Wittlich...127 // Způsoby organizace sochařské práce v rámci hutě, cechu // a mimo ně v průběhu gotiky/Aleš Mudra - Michaela Ottové...129 // Poznámky ? charakteru sochařství vrcholného baroka - // na Moravě / Helena Zápalková...141
// Kulturní podmínky novodobého sochařství / Petr Wittlich...153 // Soukromé poselství veřejnosti: sochařství na průčelí // pražského domu v pozdním historismu / Petr Šámal ...161 // Figurální socha a modernistický objekt / Iva Mladičová ...169 // Sochařská sympozia šedesátých let / Marcel Fišer...177 // Přesahy sochařství v českém výtvarném umění 1950-2000 /Jiří Zemánek...185 // IV. VE STÍNU IDEOLOGIÍ: DĚJINY UMĚNÍ A VÝTVARNÁ KRITIKA V ČESKÝCH ZEMÍCH 1918-1970 // Úvod / Marie Klimešová - Lubomír Slavíček...199 // Od Šestky ? trojkám / Vít Vlnas ...201 // Popelčiny bílé ruce / Milena Bartlová ...209 // Meze možností: dějepis umění a výtvarná kritika // ve Slezsku a na Ostravsku v letech 1918-1938 / Pavel Šopák.217 // Od křesťanského chrámu ? pěticípé hvězdě - Od Fillova Čtenáře // Dostojeuského ? Foltýnovu Dostojevskému / Marie Rakušanová.223 // Pierre Restany a české umění v letech 1960-1970: hledání alternativy nového realismu / Lada Hubatová-Vacková ...233 // Abstracts // 247
(OCoLC)228606411
cnb001787269

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC