Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:15x 
BK
EB
Vydání druhé
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015
459 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-2997-1 (vázáno)
ISBN 978-80-246-3016-8 (ebook) ISBN !9788024629971 (chyb.)
Obsahuje rejstřík
Dětské lékařství, stejně jako ostatní medicínské obory, se neustále mění v důsledku nových teoretických poznatků i praktických zkušeností. Navíc se vyznačuje řadou charakteristik, které ho od ostatních klinických oborů zřetelně odlišují. Jako příklad lze uvést růst a vývoj dítěte, které nejenže zřetelně odlišují dítě od dospělého, ale ovlivňují významně vše, co s dítětem souvisí. V průběhu dětství se tak kupříkladu mění „normální“ hodnoty nejen většiny laboratorních testů, ale dokonce i základních vitálních funkcí. To vše činí z pediatrie velice obtížný obor. Druhé vydání Základů dětského lékařství poskytuje jak studentům medicíny, tak i lékařům základní informace o etiologii, patofyziologii, symptomatologii, diagnostice, terapii a prevenci nemocí běžně se vyskytujících u dětí, a to tak, jak to vyžaduje současná pediatrická věda. Za tímto účelem byly některé kapitoly učebnice zcela přepracovány a jiné doplněny o nové informace, aby odpovídaly „evidence based medicine“ – medicíně založené na důkazech.
Popsáno podle tištěné verze
001453172
Obsah // Předmluva ... 21 // Úvod ... 23 // 1. Praktický lékař pro děti a dorost / Alena Šebková ... 27 ... // 2. Růst a vývoj dítětej / František Stožicky ... 31 // 2.1 Fetální vývoj ... 33 // 2.2 Novorozenec ... 33 // 2.3 Kojenecké období ... 36 // 2.3.1 Druhý a třetí měsíc života ... 37 // 2.3.2 Čtvrtý až šestý měsíc života ... 37 // 2.3.3 Sedmý až dvanáctý měsíc života ... 38 // 2.4 Batolivé období (druhý a třetí rok života) ... 39 // 2.5 Předškolní období ... 40 // 2.6 Školní věk ... 41 // 2.6.1 Mladší školní věk ... 41 // 2.6.2 Starší školní věk ... 43 // 3. Výživa dítěte / Josef Sýkora, František Stožicky ... 47 // 3.1 Potřeba tekutin, energie, živin a mikronutrientů ... 47 // 3.1.1 Voda ... 48 // 3.1.2 Energie ... 49 // 3.1.3 Bílkoviny ... 50 // 3.1.4 Tuky ... 51 // 3.1.5 Sacharidy ... 51 // 3.1.6 Vláknina ... 51 // 3.1.7 Minerály ... 52 // 3.1.8 Vitaminy ... 52 // 3.2 Výživa kojence ... 59 // 3.2.1 Přirozená výživa ... 60 // 3.2.2 Náhradní mléčná výživa ... 68 // 3.2.3 Nemléčné příkrmy ... 71 // 3.3 Výživa dětí starších jednoho roku ... 72 // 4. Dědičná onemocnění a vrozené vývojové vady / Ivan Šubrt ... 74 // 4.1 Genetika jako obor medicíny ... 74 // 4.2 Podstata patologických genetických stavů ... 74 // 4.3 Základní typy dědičnosti ... 75 // 4.3.1 Monogenní (mendelovská) dědičnost ... 75 // 4.3.2 Multifaktoriální (polygenní) dědičnost ... 77 // 4.3.3 Chromosomálně podmíněné choroby ... 78 // 4.4 Nedědičné příčiny vrozených vad - teratogenní vlivy v graviditě ... 82 // 5 Základy genetického poradenství ... 84 // 4.5.1 Prekoncepční péče a péče o těhotné ... 84 // 4.5.2 Indikace ke genetickému poradenství ... 86 // 5. Vrozené poruchy látkové přeměny / František Stožicky ... 88 // 5.1 Vrozené poruchy metabolismu aminokyselin ... 89 /
5.1.1 Vrozené metabolické poruchy fenylalaninu ... 89 // 5.1.2 Hereditární metabolické poruchy tyrosinu ... 90 // 5.1.3 Získané formy tyrosinemie ... 92 // 5.1.4 Vrozené poruchy metabolismu metioninu, homocystinu, cystationu, cysteinu a cystinu ... 92 // 5.1.5 Vrozené poruchy metabolismu tryptofanu ... 94 // 5.1.6 Vrozené poruchy metabolismu valinu, kucinu a izoleucinu ... 94 // 5.1.7 Organické acidurie ... 95 // 5.1.8 Vrozené poruchy cyklu močoviny ... 95 // 5.2 Vrozené poruchy metabolismu lipidů ... 96 // 5.2.1 Vrozené poruchy oxidace mastných kyselin ... 96 // 5.2.2 Poruchy metabolismu a transportu plazmatických lipoproteinů ... 97 // 5.2.3 Vrozené poruchy metabolismu tkáňových lipidů ... 100 // 5.3 Vrozené poruchy metabolismu glycidů ... 100 // 5.3.1 Vrozené poruchy metabolismu galaktózy ... 100 // 5.3.2 Vrozené poruchy látkové přeměny fruktózy ... 101 // 5.3.3 Vrozené poruchy látkové přeměny glykogenu - glykogenózy ... 101 // 5.3.4 Vrozené poruchy metabolismu mukopolysacharidů ... 104 // 5.4 Vrozené poruchy metabolismu purinů a pyrimidinů ... 104 // 5.5 Vrozené poruchy metabolismu hernu ... 105 // 5.5.1 Vrozená erytropoetická porfyrie ... 106 // 5.5.2 Tři jaterní porfyrie ... 106 // 5.5.3 Porfyria cutanea tarda ... 106 // 6. Intenzivní péče v pediatrii / Jiří Kobr, Kateňna Pizingerová, Lumír Šašek ...107 // 6.1 Nejčastější příčiny poruch dýchání ... 107 // 6.1.1 Subglotická laryngitida ... 107 // 6.1.2 Akutní epiglotitida (laryngitis supraglottica) ... 108 // 6.1.3 Aspirace cizího tělesa ... 109 // 6.1.4 Akutní bronchiolitida ... 110 // 6.1.5 Bronchiálni astma ... 112 // 6.1.6 Patologické pleurální kolekce ... 112 // 6.1.7 Plieni postižení při tonutí ... 113 // 6.1.8 Syndrom akutní dechové tísně ... 113 // 6.2 Bezvědomí a křeče ... 115 // 6.3 Intoxikace ... 117 // 6.4 Popáleniny ... 118 // 6.5 Šok ... 119 // 6.5.1 Hypovolemický šok ... 120 //
6.5.2 Kardiogenní šok ... 120 // 6.5.3 Distribuční šok ... 120 // 6.6 Terapie tekutinami ... 122 // 6.6.1 Parenterální rehydratace ... 122 // 6.6.2 Objemová rehydratace ... 123 // 6.7 Syndrom multiorgánového poškození či selhání ... 123 // 6.8 Selhání srdce a krevního oběhu ... 124 // 6.9 Základní principy umělé plieni ventilace ... 131 // 6.10 Neodkladná resuscitace ... 133 // 6.11 Smrt mozku a dárcovství orgánů ... 139 // 7. Nemoci dýchacího ústrojí / Helena Honomichlová, Marcela Křeslová, Miloš Šelest ... 142 // 7.1 Onemocnění horních cest dýchacích ... 142 // 7.1.1 Vrozená onemocnění horních cest dýchacích ... 142 // 7.1.2 Získaná onemocnění horních cest dýchacích ... 144 // 7.2 Onemocnění dolních cest dýchacích a plic ... 147 // 7.2.1 Vrozená onemocnění dolních cest dýchacích a plic ... 147 // 7.2.2 Získaná onemocnění dolních cest dýchacích a plic ... 152 // 8. Poruchy imunity a alergická onemocnění / Jana Varvařovská ... 174 // 8.1 Imunodeficitní stavy ... 175 // 8.1.1 Vrozené (primární) defekty imunity ... 175 // 8.1.2 Získané (sekundární) defekty imunity ... 181 // 8.2 Alergická onemocnění ... 183 // 8.2.1 Alergická rýma ... 185 // 8.2.2 Asthma bronchiale ... 187 // 8.2.3 Potravinové alergie ... 187 // 8.2.4 Anafylaktický šok ... 188 // 8.2.5 Kožní alergické projevy ... 189 // 8.2.6 Sérová nemoc ... 190 // 8.2.7 Vaskulární anafylaktoidní purpura, Henochova-Schönleinova nemoc ... 190 // 8.2.8 Hoigného syndrom ... 191 // 8.2.9 Přecitlivělost na léky ... 192 // 9. Gastroenterologie / Josef Sýkora ... 193 // 9.1 Klinické projevy onemocnění gastrointestinálního traktu ... 193 // 9.1.1 Dysfagie ... 193 // 9.1.2 Regurgitace ... 193 // 9.1.3 Zvracení ... 194 // 9.1.4 Bolesti břicha ... 194 // 9.1.5 Anorexie, žloutenka, obstipace a průjem ... 195 // 9.1.6 Krvácení do gastrointestinálního traktu ... 195 //
9.2 Nemoci dutiny ústní ... 196 // 9.2.1 Poruchy vývoje zubů ... 196 // 9.2.2 Odchylky v kvalitě zubů ... 196 // 9.3 Gastroezofageální reflux ... 196 // 9.4 Hypertrofická stenóza pyloru ... 198 // 9.5 Vředová choroba v dětském věku ... 198 // 9.6 Chronická zánětlivá střevní onemocnění ... 200 // 9.6.1 Idiopatická proktokolitida ... 200 // 9.6.2 Crohnova choroba ... 202 // 9.6.3 Akutní infekční kolitida napodobující idiopatickou proktokolitidu ... 204 // 9.7 Obstipace ... 205 // 9.8 Neuronální střevní dysplazie ... 206 // 9.8.1 Klasická Hirschsprungova choroba ... 206 // 9.9 Chronické poruchy výživy ... 207 // 9.9.1 Malnutrice ... 207 // 9.9.2 Marasmus ... 208 // 9.9.3 Kwashiorkor ... 208 // 9.9.4 Mentální anorexie ... 208 // 9.9.5 Obezita ... 209 // 9.9.6 Malasimilační syndrom ... 209 // 9.10 Akutní průjem v kojeneckém věku ... 212 // 9.11 Intolerance kravského mléka ... 215 // 9.11.1 Intolerance laktózy ... 215 // 9.11.2 Alergie na bílkovinu kravského mléka ... 216 // 9.12 Náhlé příhody břišní u novorozenců a kojenců ... 216 // 9.12.1 Vrozené náhlé příhody břišní ... 217 // 9.12.2 Získané náhlé příhody břišní ... 220 // 9.13 Chronická hepatitída ... 223 // 9.13.1 Chronická perzistující hepatitída ... 224 // 9.13.2 Autoimunitní chronická aktivní hepatitída ... 224 // 9.13.3 Chronické virové hepatitídy ... 224 // 9.14 Nealkoholické onemocnění jater se steatózou ... 225 // 9.15 Wilsonova choroba ... 226 // 9.16 Deficit alfa,-antitrypsinu ... 226 // 9.17 Jaterní cirhóza ... 227 // 9.18 Reyův syndrom ... 227 // 9.19 Hyperbilirubinemie ... 228 // 9.19.1 Nekonjugovaná hyperbilirubinemie ... 228 // 9.19.2 Konjugovaná hyperbilirubinemie ... 229 // 9.20 Exokrinní insuficience pankreatu ... 230 // 10. Kardiologie / Petr Jehlička, Jiří Kobr, František Stožicky ... 232 // 10.1 Vrozené srdeční vady ... 232 //
10.1.1 Septální vady ... 234 // 10.1.2 Chlopenní vady ... 235 // 10.1.3 Vady arteriálního systému ... 238 // 10.1.4 Vady venózního systému ... 240 // 10.1.5 Komplexní vady ... 240 // 10.2 Tumory srdce ... 244 // 10.3 Zánětlivá srdeční onemocnění ... 244 // 10.3.1 Infekční endokarditida ... 244 // 10.3.2 Perikarditida ... 245 // 10.3.3 Myokarditida ... 246 // 10.3.4 Revmatická horečka ... 246 // 10.4 Kardiomyopatie ... 247 // 10.4.1 Dilatační kardiomyopatie ... 247 // 10.4.2 Hypertrofická kardiomyopatie ... 247 // 10.4.3 Restriktivní kardiomyopatie ... 248 // 10.4.4 Arytmogenní dysplazie pravé komory ... 248 // 10.5 Poruchy srdečního rytmu ... 248 // 10.5.1 Sinusová arytmie ... 249 // 10.5.2 Wandering pacemaker ... 249 // 10.5.3 Extrasystolie ... 249 // 10.5.4 Bradyarytmie ... 250 // 10.5.5 Tachyarytmie ... 250 // 10.5.6 Raménkové blokády ... 253 // Syndrom dlouhého QT intervalu ... 254 // Kawasakiho nemoc - mukokutánní syndrom ... 255 // Akcidentální šelesty ... 255 // Prenatální kardiológie ... 256 // Prevence nemocí oběhového ústrojí v dětství ... 256 // Hypertenze ... 257 // Endokrinologie / Renata Pomahačová, Jana Varvařovská ... 260 // Poruchy sacharidového metabolismu ... 260 // Hyperglykemie ... 260 // Diabetes mellitus ... 261 // Diabetes mellitus 1. typu ... 262 // Diabetes mellitus 2. typu ... 268 // MODY diabetes (diabetes transkripčních faktorů) ... 268 // Hypoglykemie ... 268 // Poruchy růstu ... 271 // Faktory ovlivňující růst ... 271 // Periodizace růstu dítěte ... 272 // Hodnocení růstu a vývoje dítěte ... 273 // Rozdělení poruch růstu ... 274 // Poruchy štítné žlázy ... 277 // Vrozené poruchy štítné žlázy ... 278 // Kongenitální hypotyreóza endemická ... 278 // Kongenitální hypotyreóza sporadická ... 278 // Vrozené poruchy nosičových bílkovin pro tyroidální hormony ... 280 // Získané poruchy štítné ... 280 //
Difúzni struma ... 281 // Autoimunitní tyreopatie ... 282 // Akutní tyroiditida ... 284 // Nádory štítné žlázy ... 284 // Poruchy nadledvin ... 285 // Vrozená primární adrenální insuficience ... 286 // Získaná primární adrenální insuficience ... 289 // Poruchy vodního hospodářství ... 290 // Diabetes insipidus centralis (neurohumoralis) ... 290 // Diabetes insipidus renalis ... 293 // Poruchy puberty ... 294 // Poruchy puberty u chlapců ... 294 // Pubertas praecox ... 294 // Pubertas tarda ... 295 // Poruchy puberty u dívek ... 295 // Pubertas praecox ... 295 // 11.6.2.2 Pubertas tarda ... 296 // 11.7 Porucha sestupu varlat ... 297 // 11.7.1 Kryptorchismus ... 297 // 11.7.2 Retentio testis inguinalis ... 297 // 11.8 Gynekomastie ... 297 // 11.9 Poruchy příštítných tělísek ... 298 // 11.9.1 Primární hyperparatyreóza ... 298 // 11.9.2 Hypoparatyreóza ... 298 // 11.10 Obezita v dětském věku ... 299 // 12. Nemoci krve a nádory / Zdeňka Černá, Tomáš Votava ... 302 // 12.1 Nemoci červené krevní řady Difúzni struma ... 281 // Autoimunitní tyreopatie ... 282 // Akutní tyroiditida ... 284 // Nádory štítné žlázy ... 284 // Poruchy nadledvin ... 285 // Vrozená primární adrenální insuficience ... 286 // Získaná primární adrenální insuficience ... 289 // Poruchy vodního hospodářství ... 290 // Diabetes insipidus centralis (neurohumoralis) ... 290 // Diabetes insipidus renalis ... 293 // Poruchy puberty ... 294 // Poruchy puberty u chlapců ... 294 // Pubertas praecox ... 294 // Pubertas tarda ... 295 // Poruchy puberty u dívek ... 295 // Pubertas praecox ... 295 // 11.6.2.2 Pubertas tarda ... 296 // 11.7 Porucha sestupu varlat ... 297 // 11.7.1 Kryptorchismus ... 297 // 11.7.2 Retentio testis inguinalis ... 297 // 11.8 Gynekomastie ... 297 // 11.9 Poruchy příštítných tělísek ... 298 // 11.9.1 Primární hyperparatyreóza ... 298 //
11.9.2 Hypoparatyreóza ... 298 // 11.10 Obezita v dětském věku ... 299 // 12. Nemoci krve a nádory / Zdeňka Černá, Tomáš Votava ... 302 // 12.1 Nemoci červené krevní řady ... 303 // 12.1.1 Anémie ... 303 // 12.1.1.1 Aplastické anémie ... 304 // 12.1.1.2 Dyserytropoetické anémie ... 307 // 12.1.1.3 Anémie z nedostatečné tvorby erytrocytu ... 308 // 12.1.1.4 Anémie ze zvýšené destrukce erytrocytu - hemolytické anémie ... 312 // 12.2 Nemoci bílých krvinek ... 317 // 12.2.1 Poruchy počtu leukocytu ... 317 // 12.2.1.1 Leukemic ... 317 // 12.2.1.2 Myelodysplastický syndrom ... 322 // 12.2.1.3 Juvenilní myelomonocytární leukemie ... 322 // 12.2.2 Leukopenie a granulocytopenie ... 323 // 12.3 Poruchy hemostázy ... 324 // 12.3.1 Poruchy trombocytů ... 325 // 12.3.1.1 Poruchy počtu trombocytů ... 326 // 12.3.1.2 Poruchy funkce trombocytů - trombocytopatie ... 328 // 12.3.2 Koagulopatie ... 329 // 12.3.2.1 Vrozené koagulopatie ... 329 // 12.3.2.2 Získané koagulopatie ... 331 // 12.3.3 Vaskulopatie ... 332 // 12.3.4 Trombotické stavy ... 332 // 12.4 Dětská onkologie ... 333 // 12.4.1 Nádory centrální nervové soustavy ... 336 // 12.4.2 Lymfomy ... 338 // 12.4.3 Histiocytózy ... 340 // 12.4.4 Neuroblastom ... 342 // 12.4.5 Nádory mékkých tkání ... 343 // 12.4.6 Hemangiomy ... 343 // 12.4.7 Nádory kostí ... 344 // 12.4.8 Ewingův sarkom a periferní primitivní neuroektodermální nádor ... 345 // 12.4.9 Nefroblastom ... 345 // 12.4.10 Retinoblastom ... 346 // 12.4.11 Nádory jater ... 346 // 13. Nefrologie / Jana Zůnová, Eva Sládkova ... 348 // 13.1 Hematurie ... 348 // 13.2 Onemocnění spojená s hematurií ... 348 // 13.2.1 Akutní glomerulonefritida ... 348 // 13.2.2 Rychle progredující glomerulonefritidy ... 350 // 13.2.3 Chronická glomerulonefritida ... 351 // 13.2.4 Familiární a hereditární glomerulopatie ... 352 //
13.2.5 Hemolyticko-uremický syndrom ... 353 // 13.3 Proteinurie ... 354 // 13.3.1 Nepatologická proteinuric ... 354 // 13.3.2 Patologická proteinuric ... 354 // 13.3.3 Onemocnění spojená s proteinurií ... 355 // 13.4 Tubulární poruchy ... 359 // 13.4.1 Komplexní tubulární dysfunkce ... 359 // 13.4.2 Izolované tubulární defekty ... 360 // 13.5 Akutní renální insuficience ... 363 // 13.6 Chronická renální insuficience ... 365 // 13.7 Infekce močových cest ... 368 // 13.7.1 Asymptomatická bakteriurie ... 371 // 13.8 Vrozené vývojové vady ... 371 // 13.8.1 Polycystická choroba ledvin ... 372 // 13.8.2 Juvenilní Fanconiho nefronoftiza ... 372 // 13.8.3 Obštrukční uropatie ... 373 // 13.8.4 Vezikoureterální reflux ... 374 // 13.9 Enuréza a poruchy mikce ... 375 // 13.9.1 Monosymptomatická noční enuréza ... 375 // 13.9.2 Inkontinence, dysfunkce mikce ... 376 // 13.10 Hypertenze u pacientů s onemocněním ledvin ... 377 // 13.10.1 Renální hypertenze ... 377 // 13.10.2 Renovaskulární hypertenze ... 378 // 14. Zánětlivá onemocnění pojivá / Václav Lád, Eva Skalická ... 379 // 14.1 Juvenilní idiopatická artritida ... 379 // 14.2 Jiná revmatologická (autoimunitní) onemocnění ... 384 // 14.2.1 Juvenilní sklerodermie - progresivní systémová skleróza ... 384 // 14.2.2 Juvenilní systémový lupus erythematodes ... 384 // 14.2.3 Sjógrenův syndrom ... 385 // 14.2.4 Juvenilní dermatomyozitida - polymyozitida ... 386 // 14.2.5 Artritidy při idiopatických střevních zánětech ... 387 // 14.2.6 Smíšená choroba pojivá a překryvné syndromy ... 387 // 14.3 Vaskulitidy dětského věku ... 387 // 14.3.1 Henochova-Schönleinova purpura ... 387 // 14.3.2 Kawasakiho choroba ... 388 // 14.4 Infekce kloubů ... 388 // 14.4.1 Septická artritida ... 388 // 14.4.2 Osteomyelitida ... 389 // 14.4.3 Tuberkulózni artritida ... 389 // 14.4.4 Reaktivní artritidy ... 389 //
14.4.5 Virové infekce s artritidou ... 390 // 14.4.6 Lymeská borrelióza ... 390 // 14.5 Maligní procesy pohybového aparátu ... 391 // 14.6 Poúrazové stavy pohybového aparátu ... 391 // 14.7 Jiné zánětlivé a nezánětlivé kloubní afekce ... 391 // 14.7.1 Alergické artropatie ... 391 // 14.7.2 Hemofilické artropatie ... 391 // 14.7.3 Juvenilní osteonekrózy ... 391 // 15. Dermatologie /Karel Pizinger ... 392 ... / 15.1 Kožní choroby neznámého nebo převážně vnitřního původu ... 394 // 15.1.1 Skupina ekzému ... 394 // 15.1.2 Kopřivka, lékové exantémy a prurigo ... 395 // 15.2 Choroby s poruchou rohovění ... 396 // 15.2.1 Pityriasis rosea Gibert ... 396 // 15.2.2 Psoriasis vulgaris ... 396 // 15.3 Erytémy ... 397 // 15.3.1 Multiformní erytém ... 397 // 15.4 Nemoci vlasú ... 397 // 15.4.1 Alopecia areata ... 397 // 15.5 Nemoci mazových žláz ... 397 // 15.5.1 Acne vulgaris ... 397 // 15.6 Dědičně podmíněné nemoci ... 398 // 15.6.1 Vývojové poruchy epidermis ... 398 // 15.6.2 Genodermatózy s tvorbou puchýřů ... 398 // 15.6.3 Genodermatózy s poruchami vaziva a tvorbou nádorů ... 399 // 15.7 Névy ... 399 // 15.7.1 Névy z cév krevních, hemangiomy ... 399 // 15.7.2 Melanocytové projevy ... 400 // 15.8 Kožní nemoci ze zevních příčin ... 400 // 15.8.1 Choroby vyvolané parazity ... 400 // 15.8.2 Choroby způsobené viry ... 401 //15.8.3 Choroby způsobené koky /402 // 15.8.4 Pohlavně přenášené nemoci u dětí ... 403 // 16. Exantémová infekční onemocnění / Dalibor Sedláček ... 404 // 16.1 Exantémy makulózní a makulopapulózní ... 405 // 16.1.1 Exantémy skarlatiniformní ... 405 // 16.1.2 Exantémy rubeoliformní ... 408 // 16.1.3 Exantémy morbiliformní ... 410 // 16.1.4 Exantémy velkoskvrnité ... 412 // 16.2 Exantémy vezikulózní ... 413 // 16.2.1 Plané neštovice a pásový opar ... 413 //
16.2.2 Primoinfekce viry Herpes simplex 1 a 2 ... 415 // 16.2.3 Syndrom ruka-noha-ústa ... 415 // 16.3 Exantémy hemoragické ... 416 // 17. Neuroinfekce / Věra Štruncová ... 419 // 17.1 Meningitidy hnisavé bakteriální ... 419 // 17.1.1 Pneumokoková meningitida ... 419 // 17.1.2 Hemofilová meningitida ... 420 // 17.1.3 Invazivní meningokoková onemocnění ... 421 // 17.1.4 Listeriová meningitida ... 422 // 17.1.5 Stafylokoková meningitida ... 422 // 17.1.6 Meningitida novorozenců ... 422 // 17.1.7 Tuberkulózni meningitida ... 423 // 17.1.8 Shuntová meningitida ... 423 // 17.2 Mozkový absces ... 424 // 17.3 Meningitidy, nehnisavé encefalitidy ... 424 // 17.3.1 Herpetická nekrotizující encefalitida ... 424 // 17.3.2 Klíšťová encefalitida ... 425 // 17.3.3 Enterovirová meningitida ... 425 // 17.3.4 Poliomyelitida ... 426 // 17.3.5 Vzteklina ... 426 // 17.3.6 Lymeská borrelióza ... 427 // 18. Nemoci nervové soustavy v dětském věku / Věra Amblerová, Jitka Rokytová ... 428 ... // 18.1 Vrozené anomálie centrální nervové soustavy ... 428 // 18.1.1 Poruchy vývoje neurální trubice ... 428 // 18.1.2 Anencefalie ... 429 // 18.1.3 Porencefalie ... 429 // 18.1.4 Ageneze corpus callosum ... 429 // 18.1.5 Mikrocefalie ... 430 // 18.1.6 Kraniostenóza ... 430 // 18.1.7 Hydrocefalus ... 430 // 18.2 Úrazy hlavy ... 431 // 18.3 Záchvatová onemocnění v dětském věku ... 432 // 18.3.1 Neepileptické záchvaty ... 432 // 18.3.2 Epilepsie /434 // 18.4 Bolesti hlavy ... 438 // 18.5 Neuromuskulární onemocnění ... 439 // 18.5.1 Progresivní degenerace buněk předních rohů míšních ... 442 // 18.5.2 Poruchy periferních motorických nervů ... 439 // 18.5.3 Poruchy nervosvalového spojení ... 440 // 18.5.4 Svalové dystrofie, myopatie a myotonie ... 441 // 18.6 Poruchy funkčního vývoje dětí ... 442 // 18.6.1 Poruchy chování ... 442 // 18.6.2 Dětská mozková obrna ... 443 //
Seznam používaných zkratek ... 445 // Rejstřík ... 451 // Barevná obrazová příloha ... 461
(OCoLC)951554087
cnb002794244

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC