Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání I.
Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2015
239 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7395-955-5 (brožováno)
Monographica ; XIV
Obsahuje bibliografii na stranách 211-223, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001453223
OBSAH // ÚVOD ... 6 // 1 ZÁKLADNÍ FORMY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE ... 8 // 1.1. Osvojení (adopce) ... 9 // 1.2. Pěstounská péče ... 11 // 2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ... 15 // 2.1 Teórie uspokojovaní potřeb ... 15 // 2.2 Sociálně ekologická teorie ... 21 // 2.3 Sociálně pedagogická dimenze náhradní rodinné péče ... 24 // 2.4 Vývojový pohled na řešení problematiky ... 26 // 2.4.1 Historie náhradní rodinné péče ... 26 // 2.4.2 Současnost náhradní rodinné péče ... 32 // 3 INTERDISCIPLINÁRNÍ POHLED NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI ... 37 // 3.1 Dilemata v náhradní rodinné péči pohledem sociálni práce ... 37 // 3.2 Sociologická perspektíva a perspektíva sociálně právni ochrany ... 39 // 3.3 Psychologická perspektíva ... 41 // 4 RODINA A JEJÍ POSTAVENÍ V SOUČASNOSTI ... 43 // 4.1 Charakteristika současné rodiny ... 43 // 4.2 Základní příčiny existence náhradní rodinné péče ... 45 // 4.3 Děti v náhradní rodinné péči ... 47 // 4.3.1 Děti v osvojení ... 48 // 4.3.2 Děti v pěstounské péči ... 50 // 4.3.3 Shrnující statistické údaje ... 51 // 5 MOTIVACE К NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ... 54 // 5.1 Hodnota dítěte pro rodinu ... 54 // 5.2 Druhy motivů ... 55 // 5.3 Výběr náhradních rodičů ... 58 // 6 VZDĚLÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH RODIČŮ ... 61 // 6.1 Povinná odborná připrava před přijetím dítěte ... 61 // 6.2 Vzdělávání po příchodu dítěte ... 64 // 6.3 Zkušenosti ze zahraničí ... 66 // 7 KONCEPT NÁHRADNÍHO RODIČOVSTVÍ A JEHO DIMENZE ... 67 // 7.1 Biologické, právní a psychosociální rodičovství ... 67 // 7.2 Profesionální rodičovství ... 71 // 8 SOCIALIZACE DÍTĚTE V RODINĚ ... 75 // 8.1 Rodina jako nejdůležitější socializační činitel ... 76 // 8.2 Výchova jako součást socializace ... 78 // 8.3 Cíle a průběh socializace v náhradní rodině ... 81 //
8.3.1 Adaptace dítěte v náhradní rodině ... 82 // 8.3.2 Adaptace náhradních rodičů a dalších členů rodiny ... 84 // 8.3.3 Rozvoj identity dítěte ... 86 // 8.3.4 Výzkumná zjištění o vlivu náhradní rodinné péče na psychický vývoj dítěte ... 89 // 8.4 Kontexty socializace v náhradní rodině ... 92 // 8.4.1 Genetické faktory ... 92 // 8.4.2 Biologická rodina dítěte ... 93 // 8.4.3 Romské dítě v rodině ... 97 // 8.4.4 Dítě zdravotně znevýhodněné ... 99 // 8.4.5 Úspěšnost náhradní rodinné péče ... 100 // 9 SOCIALIZACE DÍTĚTE V PROSTŘEDÍ ŠKOLY ... 102 // 9.1 Úloha školy v socializaci dítěte ... 102 // 9.2 Vzdělávání děti v náhradní rodinně péči ... 104 // 9.2.1 Psychosociální handicap ... 107 // 9.2.2 Sociokultumí handicap ... 110 // 9.2.3 Zdravotní handicap ... 111 // 9.3 Vztahy náhradní rodiny a školy ... 112 // 10 SOCIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ SÍŤ PRO NÁHRADNÍ RODINY ... 115 // 10.1 Specifická podpůrná síť pro náhradní rodiny ... 115 // 10.2 Mechanismy podpory vzdělávání děti ... 117 // 10.3 Podpůrné aktivity v zahraničí ... 118 // 10.4 Shrnutí ... 122 // 11 VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ... 124 // 11.1 Metodologie vý zkumu ... 124 // 11.2 Dítě v náhradní rodině jako žák školy ... 130 // 11.2.1 Příčiny umístění dítěte a motivace náhradních rodičů ... 131 // 11.2.2 Vstup do školy ... 133 // 11.3 Kontext vzdělávání dítěte ... 136 // 11.3.1 Věk dítěte ... 137 // 11.3.2 Handicapy dítěte ... 139 // 11.3.3 Chování dítěte ... 147 // 11.3.4 Adaptační schopnosti a možnosti dítěte ... 149 // 11.3.5 Hodnocení dítěte ve škole ... 152 // 11.3.6 Zpětná vazba ze školy ... 155 // 11.3.7 Změny v systému rodiny ... 161 // 11.4 Orientace rodinného prostředí ... 162 // 11.4.1 Hodnoty vyznávané v rodinách ... 163 // 11.4.2 Rodičovský styl výchovy ... 165 //
11.5 Rodinné kurikulum ... 168 // 11.5.1 Výchovné a vzdělávací priority ... 171 // 11.5.2 Rodinný vzdělávací režim ... 176 // 11.5.3 Strategie vyjednávání se školou ... 185 // 11.5.4 Tvorba podpůrné pedagogické sítě ... 190 // 11.5.5 Výsledky vzdělávání ... 192 // 11.6 Závěr ... 194 // RESUMÉ ... 207 // SUMMARY ... 209 // SEZNAM LITERATURY ... 211 // VĚCNÝ REJSTŘÍK ... 224 // PŘÍLOHY ... 226
(OCoLC)946293593
cnb002766781

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC