Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Eseje
Vydání první
Praha : Academia, 2016
595 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2626-2 (vázáno)
Europa ; sv. 53
němčina
Obsahuje bibliografii na stranách 569-575, bibliografické odkazy a rejstřík
001453227
Obsah // Předmluva ... 21 // Úvod ... 25 // 1. Nová skutková podstata ... 25 // 2. Úkol našeho myslení před touto skutkovou podstatou ... 30 // 3. Záměr tohoto spisu ... 34 // 1. Idea všestrannosti ... 34 // 2. Dva způsoby myslení (rozvažování a rozum) ... 35 // 3. Doplnění a alternativa ... 36 // 4. Myslení v „resortech" ... 37 // 5. Žádné „řešení" ... 41 // 6. Tři části spisu ... 43 // PRVNÍ ČÁST ... 45 // Jak obecné diskuse vedou k hranicím: politika, étos, oběť ... 47 // První kapitola: Počáteční politické myšlení ve vztahu k nové skutkové podstatě ... 47 // 1 ) Odstranění atomové bomby ... 48 // 2) Principy stavu světového míru ... 51 // A) Formulace principů ... 52 // I. Musí platit závazky, aby neprepuklo násilí ... 52 // II. Ke konstituování a rozvíjení vazeb je potřebná neomezená komunikace ... 53 // III. Aby nespravedlnosti stavů, nastupující ve změně věcí, nevedly k násilnosti, musí zůstat otevřená mírová revize všech poměrů ... 54 // ?) Faktické zavržení principů světového míru ... 56 // Výsledek: Požadavek nadpolitického ... 57 // Druhá kapitola: V selhání politiky Nadpolitická moc mravní ideje ... 61 // Třetí kapitola: Nadpolitické v ohěti ... 66 // Oběť národů v boji za svobodu ... 67 // 1. Násilí jako mezní situace ... 70 // 2. Idea nenásilné politiky ... 76 // 3. Oběť ... 85 // 4. Situace násilí v politickém boji ... 88 // 5. Situace násilí ve fyzickém boji ... 94 // Závěr ... 108 // DRUHÁ ČÁST ... 111 // Současná politická situace světa ze stanoviska západního člověka ... 113 // Úvod ... 114 // Vojenská situace ... 114 // a) Atomová válka jako zábrana sama sobě a nespolehlivost toho ... 114 // b) Faktické zbrojení světa ... 116 // c) Světová strategie ... 118 // d) Války ve stínu atomové bomby ... 119 // e) Před možným vypuknutím atomové války ... 122 // f) Labilní stav ... 123 //
Přehled blíže prodiskutovávaných témat ... 126 // První kapitola: Politika vycházející z toho, co je nejbližší, je zaměřena na celek světa ... 128 // a) Reálné lidstvo ... 128 // b) Jednota lidstva ... 128 // c) Žádný racionální plán neuchopí celek lidstva ... 129 // d) Stát v prostoru států ... 130 // e) Napětí sebepotvrzení a světového míru ... 130 // f) Nezbytnost světové politiky ... 132 // 1. Stav světa na základě čtyř set let evropské expanze 133 // a) Jednota lidstva jako jednota styku ... 133 // b) Zpětný ráz roku 1914 ... 134 // c) Koloniální věk ... 135 // d) Konec koloniálního věku ... 137 // e) Možnosti společenství všech národů ... 139 // f) Otázka nové politiky ... 142 // 1 ) Propuštění na svobodu a sebepotvrzení ... 142 // 2) Ke světovému řádu ... 143 // 2. Nová politika I: Propuštění na svobodu // a sebepotvrzení ... 144 // a) Obviňování z kolonialismu ... 144 // b) Velké zřeknutí se ... 146 // c) Nový hospodářský étos ... 148 // d) Zacházení lidí ze Západu s dřívějšími koloniálními národy ... 151 // e) Hospodářský styk a smlouvy ... 152 // f) Pomoc „nerozvinutým národům" ... 154 // g) Propuštění na svobodu jako takové ... 156 // h) Propuštění na svobodu pod vlivem ruské hrozby ... 158 // ch) Jen solidarita sebepotvrzení může dorůst riziku..162 // i) Shrnutí ... 166 // 3. Nová politika II: Ke světovému řádu ... 169 // a) Možné cesty ke světovému řádu svobody ... 170 // Základní omyl zřízení jednoho světového státu ... 170 // Mír ve svobodě konfederace ... 172 // Trojí politika ... 174 // Vzájemné vylučování a koexistence ... 174 // Hegemonní vztahy a poměry podrobování ... 178 // Kolísavý stav ... 180 // b) Protiklady světa odporující řádu ... 182 // Boj protikladů vůbec ... 182 // Totální panství a politická svoboda ... 183 // Typ totálního panství ... 183 //
Lež v principu ... 188 // Srovnání totalitního a svobodného světa ... 188 // Boj obou světů ... 191 // Totální panství a technika ... 193 // Totalitarismus a národy ... 200 // Dva protiklady ... 200 // Rusko ... 200 // Politická situace: Rusko, Evropa, Amerika, ostatní svět ... 201 // Rusko a Amerika ... 201 // Evropa už netrvá z vlastní síly ... 204 // Západní solidarita ... 205 // Rozdělení světa a hranice ... 210 // Tň tendence v politice Západu ... 212 // Evropa ... 212 // Anglie ... 213 // Amerika ... 214 // Ruská politika ... 216 // c) Princip neutrality ... 218 // 1 ) Smýšlení sebepotvrzení bez napadení ... 218 // 2) Historický původ ze sebeomezení ... 219 // 3) Dějinně vzniklá a osvědčená ... 221 // 4) Nebezpečí a síla neutrality ... 222 // 5) Neutralita jako politická obratnost ... 223 // 6) Změna ve smyslu neutrality ... 225 // 4. Oldédnutí a možnosti ... 229 // Druhá kapitola: Pokus zavést světový mír na základě myšlenky práva (OSN) ... 232 // 1 ) Vznešené zásady Charty Spojených národů ... 232 // 2) Zklamánípň studiu Charty ... 232 // 3) Realita OSN dosud ... 234 // a) Exekutivní moc není závislá na OSN, nýbrž jedině na politice suverénních mocností ... 234 // b) Usnesení OSN se neprovádějí ... 235 // c) Státy, které cíle vůbec nechtějí, využívají tuto instituci // jako prostředek své politiky ... 235 // d) Ne právní atmosféra, nýbrž propaganda ... 236 // e) Advokátské myšlení ... 237 // f) OSN ztroskotává na bezpráví ... 238 // g) Instance OSN jako prostředek, jak se vyhnout // odpovědnosti ... 240 // Exkurs ... 241 // 4) Lež v OSN ... 246 // Exkurs o lži a princip lži v politice ... 246 // a) Antinomie v kořeni OSN ... 248 // b) Celkový aspekt OSN ... 249 // 5) Pozitivní šance OSN ... 251 // Třetí kapitola: Možná alternativa: totální panství, nebo atomová bomba ... 255 //
1 ) Základní otázka v nebezpečí války ... 255 // 2) Politická situace ... 256 // a) Totální panství a svoboda ... 256 // b) Situace ve zbrojení ... 256 // c) Politické myšlenky, jak se zachránit před // pumovou katastrofou ... 258 // d) Váhavé a zásadní zřeknutí se bomb ... 261 // 3) Rozbor možností rozhodnutí proti, nebo // pro nasazení bomby ... 262 // 4) Okamžik rozhodnutí ... 266 // 5) Oběť ... 269 // Čtvrtá kapitola: Stálé proměňování materiálních podmínek a situací člověka ... // 1) Vpřípadě, že se atomová bomba dostane do rukou mnoha států ... // 2) Hospodářství a technika ... 3) Nárůst počtu obyvatel ... // 4) Cose stane, když naše budoucí pobývání v míru ponese atomová energie? ... // 5) Význam těchto otázek ... 272 // TŘETÍ ČÁST ... // Prosvětlení situace člověka v objímajícím // Úvod ... // 1. Ohlédnutí za dosavadním výkladem // 2. Současná situace // 3. Z nedostatečnosti ? novému způsobu myšlení // 4. Nadpolitické ve stupních // 5. Přehled následujícího // První kapitola: Co si myslí výzkumníci? // 1. Epos výzkumu atomové energie a konstrukce atomových bomb // 2. Pokrok v dějinách // 3. Jak se výzkumníci vyrovnávají se světovým účinkem svého poznání a techniky // a) Výzkumník a politik // Exkurs: Prohlášení osmnácti německých fyziků v Göttingenu, duben 1957 // 1) Rozšíření vědění // 2) Odpovědnost fyziků // 3) Politický soud projednání Spolkové republiky // 4) Ne prohlášení ... // 5) Etický smysl prohlášení // Rozum může pomoci stále opakovaným obratem, nelze ho však plánovat ... 363 // a) To, co člověk vytvoňl, musí také ovládat ... 363 // b) Vina a úkol ... 364 // c) Co v politickém stavu vyžaduje étos rozumu ... 365 // d) Nezbytný obrat nelze plánovat ... 366 // e) Dva aspekty obratu ... 367 // f) Jednotlivý člověk ... 369 //
Třetí kapitola: Idea rozumného státníka ... 372 // 1. Situace státníka ... 372 // 2. Politik a státník ... 374 // 3. Státník a odborník ... 376 // 4. Státník jako demagog ... 377 // a) Realita a možnost člověka ... 377 // b) Způsob demagogie státníka ... 378 // c) Jednota politiky a étosu ... 380 // d) Důvěra a kritika ... 381 // S.Státníkatotalitarismus ... 383 // a) Způsob myšlení v totalitním a svobodném světě ... 383 // b) Úkol mluvit mezi sebou ... 383 // c) Výchova ... 384 // Čtvrtá kapitola: O čem může být řeč // na místě rozumu ... 387 // 1. Zdravé lidské rozvažování ... 387 // 2. Politický realismus ... 390 // a) Principy realistického myšlení ... 390 // b) Hranice politiky ... 391 // c) Machiavellismus ... 392 // d) Politický realismus a rozum ... 394 // 3. Církevní náboženství ... 395 // a) Argumentace s odvoláním se na Boží vůli ... 397 // b) Nebezpečí a šance církví ... 403 // c) Kázání a filosofování ... 411 // d) Pravda v církevním náboženství ... 413 // Pátá kapitola: Rozum a protivník rozumu v dějinně-politickém vědění světa ... 415 // 1. Problém: Duchovní situace pro náš rozum ... 416 // a) Filosofická víra: věda a filosofie ... 416 // b) Politika a boj víry ... 418 // 2. Výzkum a totální vědění ... 422 // a) Otázka základního postupu ... 422 // b) Interpretační metody vědeckého výzkumu a jeho hranice ... 423 // Kauzální historické vysvětlení ... 424 // Teleologické dějinné myšlení ... 425 // 1. Evropská ztráta světovlády ... 426 // 2. Teleologicky se může totalitarismus jevit // jako nutný, aby se svoboda stala skutečnou ... 427 // Interpretace ideologií ... 431 // 3. V pohledu na budoucnost: Orientace, nebo // totální vědění ... 435 // a) Postupování dál a plánování ... 435 // Marxismus a totální plánování ... 436 // Řízení vědeckým věděním ... 438
// 1 ) Plánování za totálního panství a ve svobodném světě ... 439 // 2) Plánování toho, co člověk nemůže vytvoňt ... 439 // 3) Nepřímé plánování neplánovatelného ... 440 // 4) Totální a vědecké plánování ... 440 // b) Hranice předpovědí a očekávání ... 442 // O budoucnosti a možnostech ... 442 // Předpovídající a pňpravující myšlení ... 444 // Lidé vytvářejí dějiny ... 444 // Očekávání marxistů a svobodných obyvatel Západu ... 445 Předpovědi ohledně atomové bomby ... 447 // c) Totální vědění, nebo otevřenost ve vztahu k budoucnosti ... 448 // 4. Myšlení konce ... // a) Empirické aspekty dějin jako zániku ... 449 // Fakta ve srovnání k dřívějším epochám ... 449 // Epochální vědomí ... 452 // Poslední čtyři staletí ... 452 // Koincidence vývojových linií ... 453 // Dějiny v celku: jisté intermezzo? ... 457 // b) Mytizace procesu ... 458 // Gnostické vědění ... 460 // Příklady gnostického myšlení konce z naší doby ... 461 // Co je v moderní gnózi společné a co si odporuje ... 463 // 1 ) Neexistují žádní dublové ani žádní démoni ... 464 // 2) Neexistuje žádné spekulativní vědění o nadsmyslových předmětech ... 464 // c) Teze konce vůbec ... 465 // 5. Totální vědění jako vyhýbání se lidskému úkolu // a šifry ... 467 // a) Fikce nějakého základního postupu ... 467 // b) Totální vědění, či uskromnení v poznávání ... 468 // c) Na hranicích poznání: myšlení dál ... 469 // d) Myšlení rozumu ... 469 // e) Smysl šifer ... 470 // f) Šifra nutnosti ... 472 // Šestá kapitola: Rozum se zdá utopický ... 475 // Ohlédnutí ... 47 5 // Situace vzhledem ? atomové bombě ... 475 // Projevy beznadějnosti ve vztahu k rozumu ... 476 // 1. Rozum a demokracie ... 477 // a) Idea demokracie ... 478 // Uzly v demokracii ... 480 // Idea a ideál ... 482 // b) Pojmy demokracie ... 483 //
Idea demokracie a její momentální instituce ... 483 // Státní forma a druh vlády ... 484 // Idea demokracie a myšlenka suverenity lidu ... 484 // c) Alternativa k demokracii ... 486 // d) Volby a většiny ... 487 // e) O odhalujících analýzách demokratické cesty ... 492 // Státník a masa ... 494 // Nářek na kvality většiny lidí ... 495 // Neklid jednotlivců ... 495 // Víra v člověka ... 497 // f) Požadavky rozumu v demokracii ... 499 // Lid jako suverén je odpovědný ... 501 // Aristokracie v demokracii ... 502 // Demokracie je výchova ... 503 // 2. Je rozum jako takový ve skutečnosti utopický? ... 508 // a) Uzpůsobení člověka nedává doufat v rozum ... 509 // Průměrný charakter člověka ... 509 // Má být není skutečnost ... 510 // Žádný pokrok étosu a rozumu ... 510 // Proměna lidských mas technickým vývojem ... 511 // Proti množství se jednotliví rozumní, pokud existují, nemohou potvrdit ... 512 // Že by v ohrožení atomovou bombou mohl něco vyřídit rozum, se zdá vyloučeno ... 513 // b) Podstata rozumu ho sama odsuzuje k bezmocnosti ... 514 // Rozum je bezmocný, protože jeho myšlení // je předimenzované ... 514 // Rozum, protože není jednoznačný, se převrací ... 515 // Rozum odpuzuje, protože je pyšný ... 515 // 3.0 argumentech a protiargumentech ... 516 // a) Jelikož existuje rozum, nikdo nemůže předem vědět, čeho je schopen ... 516 // b) Co by bylo jako program utopií, může být šifrou možného probuzení rozumných sil ... 517 // c) Rozdíl naší situace od situace Platónovy ... 517 // d) Smysl filosofie ... 518 // Shrnuji odpovědi na dvě otázky ... 519 // Sedmá kapitola: Kde ještě zůstává důvěra? ... 520 // 1. Projevy beznaděje ... 521 // 2. Falešná důvěra ... 523 // a) Technická východiska ... 524 // b) Politické východisko v dosavadních drahách ... 525 // c) Víra v nemožnost totálního zániku ... 528 //
d) Očekávání vůdců a proroků ... 530 // e) Úkol mimo pesimismus a optimismus ... 531 // 3. Co dělat? ... 533 // a) Otázka jednotlivce, co má dělat ... 533 // b) Předpoklady politického konání: Že všichni vědí, co je v chodu ... 536 // c) Tň selhávající základní postoje k politice ... 540 // d) Základní otázka: Čím je život hoden žití? ... 542 // e) Shrnutí: Od staré politiky ? nové ... 544 // 4. V dnešní situaci: Odvaha rozumu ... 552 // 5. Na hranici: Možnost pozemské katastrofy ... 555 // 6. Nesmrtelnost ... 559 // a) Filosofická myšlenka a řeč šifer ... 560 // b) Představa bytí v konci jako realita a jako šifra ... 562 // c) Budoucnost jako realita a jako šifra ... 563 // d) Nebezpečí myšlenky nesmrtelnosti a nebezpečí její absence ... 564 // e) Přítomnost ... 565 // Bibliografie ... 569 // Doslov - Milan Sobotka ... 577
cnb002798211

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC