Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016
362 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-427-0 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 336-348, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001453326
Obsah // ÚVOD 9 // KAPITOLA 1 // Alternativní veřejné sféry během komunistického panství v Československu: paralelní (mezi)prostor pro zavržené a vyloučené 18 // KAPITOLA 2 // Zakladatelé neboli „Život ve vzduchoprázdném prostoru“ v prvním dvacetiletí po únoru 1948 34 // 2.1 Exilová média jako základní stavební kámen exilové veřejné sféry 34 // 2.2 Vznik Rádia Svobodná Evropa - „Vysílat vzduchem časopis pro domov“ 43 // 2.3 Svědectví - Od konfrontace k dialogu aneb ze stavu obležení do světa skutečnosti 49 // KAPITOLA 3 // Intermezzo: Vzestup a pád domácí autentické veřejné sféry 59 // 3.1 Čekání na „jaro, jež se nerozrostlo do léta“ 59 // 3.2 Konformita, opozice, nebo exil? - Začátek normalizace // a obnovení mocenské kontroly veřejné sféry 61 // KAPITOLA 4 // „Jak dál?“ - Exilová média a redefinice exilové veřejné sféry // po srpnu 1968 65 // 4.1 „Co je to za zvíře - nová emigrace?“ 65 // 4.2 Poúnorová exilová média v novém kontextu 75 // 4.2.1 Rádio Svobodná Evropa a nově příchozí exulanti 75 // 4.2.2 Svědectví - Jak „svědčit“ proti režimu v čase „Husákizácie“ 77 // 4.3 Posrpnoví exulanti a nová „ideodiverzní“ centra 80 // 4.3.1 Informační bulletiny i obsahově náročnější tituly 80 // 4.3.2 Servis a informace - Exilové „okresní“ noviny 81 // 4.3.3 Text - „Netříštit síly“ 85 // 4.3.4 Listy - „Proč nesmíme mlčet?“ 90 // 4.3.5 Proletář a Informační materiály - Za „Zrazenou revoluci“, proti režimu i „skladatelům z CIA“ 96 // 4.3.6 Mluvit na ně jejich jazyky I. - Cizojazyčné mediální působení v exilu 100 //
KAPITOLA 5 // „Je to vaše hobby“ - Determinanty exilových vydavatelských aktivit v posrpnovém období 113 // 5.1 Podmínky vydávání a financování na režimem „neobsaditelném území“ 113 // 5.2 Kudy a jak do Československa? - Distribuce přes železnou oponu 133 // 5.3 „Jiný podnik stejného charakteru je prostě konkurence“ - Exiloví vydavatelé versus západní trh 147 // 5.4 „Prominentní renegáti, revizionisté a antisovětčíď - // Exil versus domácí režim po roce 1968 154 // 5.5 „Bariéry ideologických ker“ - Poúnoroví versus posrpnoví (nejen) na stránkách exilových periodik 177 // KAPITOLA 6 // Exilová veřejná sféra na cestě ke svému naplnění 189 // 6.1 „Osud, to jsme my“ - Charta 77 jako mocný impuls // pro exil a jeho média 189 // 6.2 „Probourávání hranic pokračuje“ - Nové exilové mediální projekty, nové exilové „mocenské centrum“ (osmdesátá léta v exilu) 201 // 6.3 „Komunismus versus computer“ - Role nových technologií při destabilizaci sovětského impéria 216 // 6.4 Mluvit na ně jejich jazyky II. - Na cestě k celoevropské veřejné sféře 224 // KAPITOLA 7 // „Chuť být znovu občanem“ aneb Terminálni stadium režimní kvazi-veřejné sféry i exilových médií 237 // ZÁVĚR 244 // Poznámky 252 // Prameny a literatura 336 // Summary 349 // Rejstřík 354
(OCoLC)960190474
cnb002826932

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC