Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Nadační fond Edity Steinové, 2016
xxiv, 223 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-905351-1-4 (vázáno)
Sebrané spisy Edity Steinové ; 13. Antropologické a pedagogické spisy
němčina
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
001453328
Úvod // Sophie Binggeliová XI // Ediční poznámka k německému vydání XXIII // Seznam zkratek XXIII // Ediční poznámka k českému vydání XXIV // 1. Vlastní hodnota ženy a její význam pro život národa (1928). 1 // 2. Étos ženských povolání (1930) 14 // 3. Základy ženského vzdělávání (1930) 26 // L Idea vzdělávání 27 // II. Přirozenost a určení ženy 29 // III. Vnější vzdělávací práce 31 // IV. Požadavky dneška. Cesty k praktické realizaci 34 // Doplněk [Cesty k vnitřnímu tichu] (1932) 37 // 4. Poslání ženy (1931) 40 // 5. Povolání muže a ženy podle přirozeného řádu a řádu milosti (1931) . 48 // 6. Křesťanský život ženy (1932) 67 // I. Ženská duše 68 // II. Ženské vzdělávání 75 // III. Působení ženy 82 // IV. Život ženy ve světle věčnosti 89 // 7. Mateřské umění vychovávat (1932) 98 // I. V raném dětství 98 // II. Během školního věku 103 // 8. Problémy novějšího vzdělávání dívek (1932) 108 // Přehled 109 // I. Vývoj problematiky z hlediska současné situace ženy . 109 // a) Postoj ženy ? velkým otázkám současnosti 110 // 1. Manželství a mateřství 110 // 2. Povolání 112 // 3. Vztah k národnímu celku a otázkám světové // politiky 114 // 4. Postoj k otázkám věčnosti 115 // b) Postoj k ženě 116 // 1. Veřejné mínění 116 // 2. Stát 117 // 3. Církev 118 // c) Problematika dívčího vzdělávání 120 // II. Pokusy o řešení v posledních desetiletích 121 // Vzdělávací materiál (Problém ženské osobitosti) 129 // I. Význam materiálu pro vzdělávání a vzdělávací práci . 129 // II. Výzkumné metody 131 // 1. Metoda přírodovědná (speciálně metoda // elementární psychologie) 131 // 2. Metoda duchovědná (speciálně metoda // individuální psychologie) 132 // 3. Metoda filosofická 133 // 4. Metoda teologická 136 //
III. Přínos jednotlivých metod pro poznání materiálu // ženského vzdělávání 137 // IV. Nástin vzdělávacího materiálu 143 // Vzdělávací cil 146 // I. Určení cílů podle věčného řádu 147 // 1. Idea dokonalého lidství 147 // 2. Idea dokonalého ženství 149 // 3. Idea individuality 154 // II. Rozdělení typických cílů; věčný řád a požadavky doby 155 // Vzdělavatelé a vzdělávací statky. Význam výchovných společenství a objektivních vzdělávacích statků pro dívčí vzdělávání 158 // I. Společenství při utváření člověka 158 // 1. Rodina 158 // 2. Stát 161 // 3. Církev 162 // 4. Jiné vzdělávací faktory než ty uvedené; vzájemný // vztah různých faktorů 162 // 5. Orgány dívčího vzdělávání v rodině, církvi a státě . 163 // II. Vzdělávání prostřednictvím vzdělávacích statků 165 // 1. Smysl existence školy 165 // 2. Objektivní útvary ducha ve své vzdělávací hodnotě . 166 // a) Slovo a jazyk 166 // b) Lidská díla 167 // c) Pohled na Boha jakožto vzdělavatele lidí 168 // Způsoby vzdělávání 169 // I. Rodičovský dům a škola, internát - externát 169 // II. Rozdělení vzdělávacího systému do typů škol 174 // 9. Úkol ženy jakožto vůdkyně mládeže k církvi (1932) 180 // I. Postavení ženy v církvi 180 // II. Vedení mládeže k církvi 184 // Shrnutí (1932) 191 // 10. Poslání katolické akademicky (1932) 192 // 11. Teoretické zdůvodnění ženského vzdělávání (mezi Velikonocemi 1932 // a dubnem 1933) 194 // Dodatek // 1. Diskuse k „étosu ženského vzdělávání“ (1930) 196 // 2. Protokoly (k přednášce a diskusi) a korespondence // o „Základech ženského vzdělávání“ (1930) 201 // 3. Diskuse k „Povolání muže a ženy podle přirozeného řádu // a řádu milosti“ (1931) 220 // Jmenný rejstřík 222 // IX

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC