Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Galén, [2016]
106 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7492-273-2 (brožováno)
Rozložená titulní strana
Obsahuje bibliografii na stranách 94-97 a rejstřík
001453345
OBSAH // I 5 // Význam předmětu, cíle a úkoly speciální pedagogiky // 1.1 Pojem speciální pedagogika...10 // 1.2 Předmět speciální pedagogiky...10 // 1.3 Cíle speciální pedagogiky...11 // 1.4 Vztah kjiným vědním oborům...11 // 1.5 Speciálněpedagogická terminologie...12 // Pojmový aparát speciální pedagogiky...12 // Zdravotní postižení...13 // Dělení zdravotního postižení...13 // Dělení podle doby vzniku postižení...14 // Dělení podle charakteru postižení...15 // Dělení podle druhu postižení...15 // Dělení podle intenzity (hloubky) postižení...16 // 1.6 Vývoj oboru speciální pedagogika...17 // 1.7 Využití poznatků ze speciální pedagogiky v praxi...18 // Klasifikace speciální pedagogiky // 2.1 Psychopedie...22 // 2.2 Logopedie...23 // 2.3 Surdopedie...23 // 2.4 Somatopedie...24 // 2.5 Oftalmopedie (Týflopedie)...24 // 2.6 Etopedie...24 // 2.7 Kombinované postižení...25 // 2.8 Specifické poruchy učení a chování...26 // Specifické poruchy učení...26 // Specifické poruchy chování...26 // Historie přístupu ? osobám se zdravotním postižením a oslabením // Členění historických stadií...30 // 3.1 Historický přístup ? osobám se zrakovým postižením...32 // 3.2 Historický přístup ? osobám se sluchovým postižením...34 // 3.3 Historický přístup ? osobám s narušenou komunikační // schopností...35 // Přehled historického vývoje (dle Lechty)...35 // 3.4 Historický přístup ? osobám
se somatickým postižením...37 // 3.5 Historický přístup ? osobám s mentálním postižením...38 // 3.6 Historický přístup ? osobám se specifickými poruchami učení...39 // 6 I OBSHH // Integrace, inkluze // Inkluze...44 // Integrace...44 // Sociální integrace...44 // Oblasti integrace...44 // 4.1 Podmínky integrace...45 // 4.2 Stupně integrace...46 // 4.3 Modely integrace...48 // 4.4 Sociální aspekty integrace...48 // 4.5 Integrace a školský systém...49 // Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 // 49 // C Vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami // Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami...54 // Formy speciálního vzdělávání...54 // Individuální vzdělávací plán...55 // 5.1 Vzdělávání žáků s tělesným postižením...58 // 5.2 Vzdělávání žáků se zrakovým postižením...60 // 5.3 Vzdělávání žáků se sluchovým postižením...62 // 5.4 Vzdělávání žáků s poruchami komunikačních schopností...64 // 5.5 Vzdělávání žáků s mentálním postižením...66 // 5.6 Vzdělávání žáků s autismem...70 // 5.7 Vzdělávání žáků svíce vadami (kombinované postižení)...71 // 5.8 Vzdělávání žáků s poruchami chování...73 // 5.9 Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení...75 // 5.10 Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním...78 // C Pedagogicko-psychologické poradenské služby // 6.1 Pedagogicko-psychologické poradny...82
// 6.2 Speciálněpedagogická centra...84 // 6.3 Střediska výchovné péče...85 // 6.4 Školní poradenská pracoviště...86 // Přílohy // Příloha 1 - Desatero komunikace se sluchově postiženými...90 // Příloha 2 - Desatero komunikace s pacienty se zrakovým postižením...91 // Literatura...93 // Seznam zkratek...99 // Rejstřík...101

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC