Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016
325 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-552-9 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 302-316, bibliografické odkazy a rejstřík
001453352
Slovo úvodem 7 // I. Ad fontes... // K hodnověrnosti listiny Jana XV. pro klášter v Břevnově (31. V. 993) 11 // Hereditates, que vulgariter claske vocatur. // Ještě k otázce „kladských" dědin 26 // Roudnický záznam o „zlých létech" po smrti Přemysla Otakara II. // Osudy vsi Dájova a František Pražský? 39 // II. Toulky krajinou přemyslovských Čech // Stará cesta do Bechyňska. // K vnímání prostoru a vzdáleností v přemyslovských Čechách 51 // Krajina z lodi spatřená. // Inspekční cesta Václava II. z Prahy vzhůru po Vltavě 64 // III. Na cestě do města // Nezdařená městská založení v Čechách ve 13. století 79 // Vznik města Slaného. // Příčiny a okolnosti pozdního konstituování jednoho královského města 89 „Právo nucené směny" při zakládání středověkých měst 103 // IV. Příběhy knížat a králů // „Politický kalendář" přemyslovských Čech 129 // Te ducem, te iudicem, te rectorem. // Sněmovní shromáždění v časně středověkých Čechách. // Kontinuita či diskontinuita? 146 // Vyšehrad 1130: soud nebo inscenace? // K „nekosmovskému" pojetí českých dějin 163 // 5 // 180 // „Dvacet pánů" české země. // K vymezení panujícího rodu v 11. a 12. století // Poslední lov knížete Břetislava. // K událostem ve Zbečně před Vánocemi roku 1100 193 // „Král jak ubohý hříšník svých poklesků litoval v pláči." // Václav II., Zbraslav a svátý Ludvík IX. 206 //
V. Společenství urozených // „Omnes Bohemi". Od svatováclavské čeledi ke středověké šlechtě 225 // Královský číšník Zbraslav a jeho dědictví. // Vznik a rozklad jednoho feudálního dominia z první poloviny 13. století 243 Rod, rodina a příbuzenstvo Hroznatý Tepelského. // K otázce fyzické kontinuity české šlechty 250 // Děkan Vít, hodnostář a dobrodinec pražské kapituly. // Sonda do života významné kulturní osobnosti 13. století 286 // Bibliografie prací Josefa Žemličky 302 // Seznam zkratek 317 // Jmenný rejstřík 318
cnb002863384

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC