Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vydání první
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016
190 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-506-2 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 168-183, bibliografické odkazy a rejstřík
Německé resumé
001453358
PŘEDMLUVA 7 // ÚVOD // Předmět výzkumu a cíle práce 10 // KAPITOLA 1 // Trendy v bádání o porodních bábách a porodnictví v raném novověku 13 // 1.1 Domácí historiografie zaměřená na studium porodních bab a porodnictví v raném novověku 13 // 1.2 Německá, angloamerická a francouzská historiografie zaměřená na studium porodních bab a porodnictví v raném novověku 16 // KAPITOLA 2 // Prameny a východiska interpretace 19 // KAPITOLA 3 // Porodní báby a jejich činnost od středověku do 18. století 22 // 3.1 Od pomoci bližnímu k tradičnímu povolání 24 // 3.2 Úkoly související s činností raně novověkých porodních bab 32 // 3.3 Porodní bába jako literární topos - výtky namířené proti bábám 35 // KAPITOLA 4 // Píšící porodní báby jako raně novověký fenomén 37 // 4.1 Justina Siegemund a první německá příručka sepsaná porodní bábou: „Boj se Boha, konej správně, nikoho se nelekejt" 37 // 4.2 Anna Elisabeth Horenburg jako pokračovatelka Justiny Siegemund?: nakonec si za odměnu přece jen // vysloužím dobré jméno“ 60 // 4.3 Barbara Wiedemann a neviditelná ruka jejího manžela: // „Stejně jako většina ženského pohlaví jsem od Boha nedostala talent na sestavování spisů“ 69 //
KAPITOLA 5 // Lékaři a chirurgové v zápase o autoritu na poli raně novověkého porodnictví 85 // 5.1 Porodnické příručky sepsané lékaři jako pokračování tradice: „Bože, smiluj se nad ženským pohlavím a sešli mu milosrdné lékaře“ 86 // 5.2 Porodnické příručky z pera chirurgů jako píšících praktiků: „Nejlepší a nejužitečnější ze všech nástrojů je ten, který nám dala příroda, totiž ruka. “ 91 // Závěr 102 // Poznámky 106 // Seznam použitých zkratek 167 // Seznam pramenů 168 // Seznam literatury 172 // Zusammenfassung 184 // Seznam zdrojů vyobrazení 186 // Rejstřík 187 // • 6 •
cnb002863381

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC