Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.2) Půjčeno:112x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada, 2016
293 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-5452-9 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9519-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9520-6 (online ; epub)
Psyché
Na titulní stránce, obálce a hřbetu uvedeno chybně jméno autorky: Jana Kvitová, správně má být: Jana Kvintová
Obsahuje bibliografii na stranách 275-287 a rejstříky
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001458274
Obsah // Úvod 11 // 1. Vymezení normality a abnormality 13 // Jana Kvintová // 1.1 Druhy norem 15 // Statistická norma 15 // Sociokulturní norma 17 // Funkční pojetí normality 19 // Zdraví jako norma 20 // Mediální norma 21 // Ontogenetická norma 21 // Psychologická abnormalita 22 // 1.2 Modely abnormálního chování 25 // Biologický model 26 // Psychodynamický model 27 // Behaviorální model 28 // Kognitivní model 28 // Humanisticko-existenciální model 29 // Sociokulturní model 29 // Integrativní (eklektický) model 30 // 1.3 Klasifikace abnormálního chování 30 // 2. Zátěžové situace 34 // Jana Kvintová // Frustrace 34 // Konflikt 36 // 2.1 Stres 38 // Vnímání stresu 38 // 2.2 Dimenze stresu 42 // Emocionální dimenze stresu 42 // Intelektuální dimenze stresu 45 // Sociální dimenze stresu 45 // Environmentální dimenze stresu 47 // Spirituální dimenze stresu 47 // Fyzická dimenze stresu 48 // 5 // Obsah // 2.3 Zvládání stresu 49 // Obranné mechanismy 51 // 2.4 Techniky zvládání stresu 53 // OBECNÁ ČÁST // 3. Psychická deprivace 60 // Michaela Pugnerová // 3.1 Definice psychické deprivace 60 // 3.2 Základní psychické potřeby 61 // 3.3 Typy deprivace 63 // 3.4 Podmínky vzniku deprivace 65 // Vnější podmínky vzniku deprivace 65 // Vnitřní podmínky vzniku deprivace 66 // 3.5 Projevy psychické deprivace 69 // 3.6 Psychická subdeprivace 72 // 3.7 Psychická deprivace v dospělém věku 73 // 4. Náhradní rodinná péče (NRP) 78 // Michaela Pugnerová // 4.1 Definice náhradní rodinné péče 78 // 4.2 Systém náhradní rodinné péče 78 // 4.3 Adopce (osvojení) 79 // 4.4 Pěstounská péče (PP) 82 // 4.5 Další formy pěstounské péče 85 // Pěstounská péče na přechodnou dobu 85 // Hostitelská péče 87 // Poručenství 87 // 4.6 Ústavní péče 88 // 5. Týrané a zneužívané dítě 94 // Michaela Pugnerová //
5.1 Příčiny vzniku 95 // 5.2 Fyzické týrání 95 // 5.3 Psychické týrání 98 // Dopad psychického týrání na psychiku dítěte 99 // 5.4 Sexuální zneužívání 101 // Typy sexuálního zneužívání 102 // Hlavní tělesné ukazatele sexuálního zneužívání 103 // 5.5 Zanedbávání 104 // Hlavní ukazatele zanedbávání 105 // 5.6 Další formy CAN - systémové týrání (tj. druhotné ubližování) 106 // 6 // 6. Neurotické obtíže v dětském věku 113 // Michaela Pugnerová // 6.1 Příčiny vzniku ’ 113 // 6.2 Druhy zátěže (neurotizace) typické pro jednotlivá vývojová období 115 // 6.3 Konkrétní neurotické (emoční) obtíže v dětství 118 // Neurotické obtíže spojené s afektivními projevy 118 // Neurotické obtíže spojené s úzkostí, fóbií a depresivními stavy 120 // Neurotické obtíže spojené se zažíváním 121 // Neurotické obtíže spojené s poruchami spánku a se somatickými stesky 122 Neurotické obtíže spojené s poruchami vyměšování 123 // Neurotické obtíže spojené s poruchami komunikace 125 // Neurotické obtíže spojené s neurotickými návyky a tiky 126 // 7. Poruchy příjmu potravy 131 // Michaela Pugnerová // 7.1 Tělové schéma 131 // 7.2 Mentální anorexie 132 // Příčiny vzniku 133 // Osobnostní rysy dívek trpících mentální anorexií 135 // 7.3 Mentální bulimie 136 // 7.4 Poruchy příjmu potravy v populaci chlapců, mužů 140 // Příčiny vzniku poruch příjmu potravy k chlapců, mužů 140 // 7.5 Zdravotní důsledky poruch příjmu potravy 141 // 8. Poruchy chování 144 // Jana Kvintová // 8.1 Klasifikace problémového chování 145 // 8.2 Příčiny vzniku 148 // 8.3 Agresivita a agrese 150 // Agrese jako obecná a základní pudová tendence 150 // 8.4 Diferenciace poruch chování 158 // Porucha opozičního vzdoru 158 // Agresivní poruchy chování 159 // Varianty šikany 160 //
Důsledky šikany pro agresora 162 // Důsledky šikany pro oběť 162 // Neagresivní poruchy chování 163 // 9. Syndrom hyperaktivity, ADHD, ADD 170 // Michaela Pugnerová // 9.1 Příčiny vzniku 170 // 7 // Obsah // 9.2 Projevy hyperaktivity v jednotlivých vývojových obdobích 172 // 9.3 Další projevy 177 // 9.4 Přístup k dítěti s ADHD 179 // 9.5 Formy terapie ADHD 182 // Farmakoterapie 182 // Psychoterapie 183 // Alternativní léčba 183 // EEG trénink (biofeedback) 183 // 9.6 Nesprávné výchovné postupy 184 // 9.7 Důsledky ADHD, dospělost 185 // 10. Záchvatovitá onemocnění - epilepsie 189 // Michaela Pugnerová // 10.1 Příčiny vzniku 190 // 10.2 Klasifikace (dělení) záchvatů (neepileptický a epileptický záchvat) 192 // Klasická klasifikace záchvatů 192 // Mezinárodní klasifikace záchvatů 193 // 10.3 Spouštěče záchvatů 196 // 10.4 Dítě s epileptickým onemocněním ve škole, povahové zvláštnosti 197 // 10.5 Epilepsie v dospělosti a ve stáří 198 // 10.6 Léčba epilepsie 199 // 10.7 První pomoc 200 // 10.8 Životospráva jedinců trpících epilepsií 201 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 11. Psychologie jedinců s mentálním postižením 208 // Michaela Pugnerová // 11.1 Příčiny vzniku 210 // 11.2 Kvantitativní hodnocení mentální retardace 212 // 11.3 Poznávací procesy u jedinců s mentální retardací 214 // 11.4 Osobnost jedinců s mentální retardací 215 // 11.5 Charakteristika demence 217 // 12. Psychologie jedinců se sluchovým postižením 225 // Michaela Pugnerová // 12.1 Vývoj dítěte se sluchovým postižením 225 // 12.2 Poznávací procesy dítěte se sluchovým postižením 227 // 12.3 Sociální a emocionální vývoj dítěte se sluchovým postižením 230 // 12.4 Přístup rodičů k dítěti se sluchovým postižením 232 // 12.5 Jedinci se sluchovým postižením jako sociálně-kulturní menšina 234 // 8 //
12.6 Současné možnosti rané diagnostiky poruch sluchu, intervence a možnosti 235 // 12.7 Psychologická diagnostika jedinců se sluchovým postižením 236 // 13. Psychologie jedinců se zrakovým postižením 240 // Michaela Pugnerová // 13.1 Význam věku, ve kterém došlo ke vzniku zrakového postižení 240 // 13.2 Vývoj dítěte se zrakovým postižením 241 // 13.3 Poznávací procesy dítěte se zrakovým postižením 246 // 13.4 Výchovné postoje k dítěti se zrakovým postižením 251 // 13.5 Specifika v sociálních a emocionálních projevech jedinců se zrakovým postižením 253 // 13.6 Psychologická diagnostika jedinců se zrakovým postižením 255 // 14. Psychologie jedinců s tělesným postižením 257 // Michaela Pugnerová // 14.1 Příčiny vzniku 257 // 14.2 Vývoj dítěte s tělesným postižením 258 // 14.3 Poznávací procesy dítěte s tělesným postižením 262 // 14.4 Sociální a emocionální vývoj dítěte s tělesným postižením 263 // 14.5 Pocity méněcennosti 264 // 14.6 Vyrovnání se s postižením 265 // 14.7 Přístup k dítěti s tělesným postižením 266 // 14.8 Psychologické služby pro rodiny s tělesně postiženým dítětem 269 // Souhrn 272 // Abstract 273 // Autorky 274 // Použitá literatura 275 // Rejstřík věcný 288 // Rejstřík jmenný 291 // 9 // Obsah
cnb002840973

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC