Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Artia, 1970
187 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, plánky ; 30 cm

objednat
Umění světa
angličtina
Chronologický přehled
Terminologický slovník
Obrazová část převzata a text přeložen z anglického originálu
Obsahuje bibliografii na straně 178 a rejstřík
001458288
Obsah // 8 Úvod // g Charakter řeckého umění i o Historický přehled // 12 Doba bronzová // % // 35 Počátky řeckého umění // Řecké umění a Římané // Kréta bronzové doby • Mykénští Řekové • Rozvoj řecké civilizace • Řecká expanze • Městské státy • Helénistický svět • Vzestup Říma // Doba bronzová a historické Řecko • Počátky krétského umění • Krétské paláce • Mladší paláce • Krétské nástěnné malby • Krétské sochařství • Pozdější krétské malířství • Starší doba bronzová v Řecku • Šachtové hroby v Mykénách • Mykénské pevnosti • Paláce a hroby • Krétské a mykénské umění • Zánik mykénského světa // Doba temna • Vznik nového umění • Geometrický styl • Počátky řeckého sochařství • Nejstarší řecké stavby • Řekové a Východ • Počátky monumentálního sochařství • Nejstarší dějiny řecké architektury • Výzdoba budov • Umění šestého století • Aténské vázové malířství • Černofigurové a červenofigurové období • Sochařství šestého století • „Kúros“ a „kóré“ • Iónské Řecko • Stavební plastika šestého století • Význam archaického řeckého umění. // io8 // Umění řeckých států // Helénistický svět // Řečtí umělci mimo řeckýsvět a umění Etruskú // Římská // vrv // rise // Revoluce v řeckém umění • Mistři pátého století • Chrám Diův v
Olympii * Atény za Perikla • Sochařská výzdoba Parthenónu • Polykleitos a sochy atletů • Rozvoj malířství • Architektura městských států • Aténská Akropole • Rozkvět umění v pátém století • Peloponéská válka • Aténské náhrobní reliéfy • Sochařství čtvrtého století • Skopas a Praxitelés • Portrétní umění ve čtvrtém století • Lysippos ze Sikyo-nu • Rozvoj iluzivní malby • Alexandrova mozaika • Nové formy v architektuře // Komplexní charakter helénistického umění • Co víme o helénistickém, umění • Helénistické umění a Římané • Helénistické figurální sochařství • Helénistická sousoší • Realismus a portrétní umění • Reliéfní sochařství • Vlys s Gigantomachií z Pergamu • Novbatická škola • „Umělecké předměty“ helénismu • Rozvoj malířství • Římské kopie helénistických maleb • Helénistická nástěnná výzdoba • Krajiny z Odysseje • Architektonické malířství • Villa dei Misteri • Mozaiky prvního století př. n. 1. Helénistická architektura a urbanistika • Pergamon za Attalovců • Nové metody konstrukce • Pojednání o „řádech“ • Helénistické umění // Export řeckých výrobků • Řečtí umělci v cizině • Vliv řeckého umění mimo území řeckého státu • Řecké umění a Etruskové • Etruské umění a problematika jeho vzniku • Vývoj etruské moci • Etrurie a Řím • Kultura
villanovská • „Orientalizující“ fáze • Rané etruské sochařství • Terakotové plastiky z jižní Etrurie * Etruské sochařství pátého a čtvrtého století • Helénistické sochařství ve střední Itálii • Malby etruských hrobek • Počátky malířství • Rané hrobky v Tarquinii • Pozdější malby • Vázové malířství a kresba čtvrtého století • Etruská architektura a Římané • Chrámy a jejich výzdoba • Stavební metody • Ještě jednou-o Etrurii a Římu // Římská záliba v řeckém uměni • Tradice římské republiky • Římský historický reliéf-Republikánská architektura • Založení impéria • Ara Pacis v Římě • Vývoj historic-ského reliéfu • Portrét a propaganda • Přínos římské architektury • Soukromý vkus Římanů za doby císařské • Římská dekorativní malba • Římské sarkofágy • Římské umění v provinciích a za jejich hranicemi. • Úpadek klasické tradice - Pozdně římská architektura • Nové tendence v reliéfním sochařství • Pozdější sarkofágy • Portréty pozdního císařství • Malby z katakomb • Pohanské a křesťanské umění // 5
(OCoLC)42172640
cnb000153730

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC