Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.05.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
5 (hodnocen1 x )
(1.3) Půjčeno:4x 
BK
Wydanie drugie poszerzone i uaktualnione
Czeski Cieszyn : Kongres Polaków w Republice Czeskiej przy współudziale Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego, 2016
639 stran : ilustrace, 1 mapa, noty ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-87381-21-2 (Kongres Polaków w RC ; vázáno)
ISBN 978-80-7464-871-7 (Uniwersytet Ostrawski ; vázáno)
1 500 výtisků
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Polské, české a anglické resumé
001458451
SPIS TRESCI // WST P DO TOMU PIERWSZEGO 5 // WSTE;P DO TOMU DRUGIEGO 7 // WPROWADZENIE DO WYDANIA DRUGIEGO 9 // KULTURA DUCHOWA 13 // NASZ REGION I REGIONALEM / Henryk Jasiczek 15 // ŽRÓDtA KULTURY LUDOWEJ / Ludwik Brožek 23 // FOLKLORYSTYKA ZIEMI CIESZYŇSKIEJ / Robert Danel 33 // O OPOWIEŠCIACH LUDU ZNAD OLZY / Daniel Kadtubiec 54 // O TWÓRCZOŠCI StOWNEJ POLSKICH DZIECIZ ZAOLZIA / Daniel Kadtubiec 73 // CIESZYŇSCY PISARZE LUDOWI / Ludwik Brožek 95 // O CZYM MÓWI4 PRZYSLOWIA LUDOWE / Józef Ondrusz 117 // JAK TO LUDZIE PRZEDPOWIADAJ4 POGOD / Jan Szymik 132 // KOZOKA BYCH TAŇCOWALA / Janina Marcinkowa 147 // ŠPIEWKI STARE, ALE JARÉ / Józef Ondrusz 164 // CIESZYŇSKA PIEŠŇ LUDOWA JAKO PROBLEM MUZYCZNY / Magdalena Szyndler 182 // KAPELE LUDOWE NA ŠL SKU CIESZYŇSKIM / Alojzy Kopoczek 199 // OBRZIjDY IZWYCZAJE / Józef Ondrusz 212 // PRZEMIJANIE W CIESZYŇSKIEJ TRADYCJI OBRZ DOWO-ZWYCZAJOWEJ / Matgorzata Kiereš 235 // KULTURA MATERIÁLNA I SZTUKA LUDOWA 273 // O KSZTALTACH I OSADNICTWIE WSI CIESZYŇSKICH / Daniel Kadtubiec 275 // O LUDOWYM BUDOWNICTWIE DREWNIANYM / Karol Piegza 303 // BUDOWNICTWO W ZAGLEjBIU OSTRAWSKO-KARWIŇSKIM / Tadeusz Wratny 359 // SPRZ TARSTWO LUDOWE / Gustaw Fierla 372 // PRZEDMIOTY WYPOSAŽENIA DOMU MIESZKALNEGO / Józef Ondrusz 399 // NARZ DZIA ROLNICZE / Wanda Szymik 417 // TRADYCYJNY TRANSPORT I KOMUNIKACJA LADOWA / Wanda Szymik 437 // WYTWÓRCZOŠČ LUDOWA / Jozef Ondrusz 464 // POŽYWIENIE LUDU CIESZYŇSKIEGO / Józef Ondrusz 491
STROJE LUDOWE NA ŠLASKU CIESZYŇSKIM / Gustaw Fierla 517 // RZEŽBA LUDOWA W DREWNIE / Gustaw Fierla 541 // MALARSTWO LUDOWE NA SZKLE / Gustaw Fierla 557 // DAWNA I WSPÓtCZESNA SZTUKA LUDOWA ŠLASKA CIESZYŇSKIEGO / Kinga Czerwióska 572 // SLOWNICZEK WYRAZČW GWAROWYCH I ZAPOŽYCZONYCH 593 // STRESZCZENIE 614 // SHRNUTÍ 619 // SUMMARY 624 // INDEKSOSOBOWY 629 // INDEKS GEOGRAFICZNY 635

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC