Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Brno : Statutární město Brno, Archiv města Brna ; v Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně ; [Praha] : Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2016
529 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-86736-53-2 (Archiv města Brna ; brožováno)
ISBN 978-80-7561-036-2 (Univerzita J. E. Purkyně ; brožováno)
ISBN 978-80-7286-296-2 (Historický ústav AV ČR ; brožováno)
Brno v minulosti a dnes
Vydáno ve spolupráci s Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
300 výtisků
Vychází jako suplementum č. 25 sborníku Brno v minulosti a dnes
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Částečně německý a slovenský text, anglické a německé resumé
001458613
Obsah // 15 TOMÁŠ DVOŘÁK — ALEŠ VYSKOČIL: Jak psát dějiny velkých měst? Syntetické zpracováni městských dějin jako teoretický a praktický problém v obdobi informační revoluce. Projekt Velké dějiny Brna // 31 EDIČNÍ POZNÁMKA // DĚJINY MĚSTA JAKO KONCEPT V SOUČASNÉM DĚJEPISECTVÍ — SOUČASNÉ PROJEKTY DĚJIN MĚST // 35 FERDINAND OPLL (WIEN): Stadtgeschichte(n) heute. Das Fallbeispiel Wien und der Versuch einer Anleitung zu einem Idealtyp // 51 JURAJ ŠEDIVÝ (BRATISLAVA): Moderná a postmoderná koncepcia urbánnych dejín na príklade Bratislavy // 73 VÁCLAV LEDVINKA — JIŘÍ PEŠEK (PRAHA): Vědecké dějiny Prahy - idea, možnosti, skutečnost // 85 LIBOR JAN (BRNO): Proporce a disproporce - problém nejen svazku o středověku Brna // 91 THOMAS KRZENCK (LEIPZIG): „Dějiny a jazyk“. Jak psát dějiny Brna v němčině? Pokus po stech letech // 111 IRENA LOSKOTOVÁ (BRNO): Dějiny města jako hypertext: Internetová encyklopedie dějin Brna // 121 MARTIN PEKÁR (KOŠICE): Zlomové udalosti 20. storočia v syntézach dejín vybraných slovenských miest. Poznámky k trendom vo výskume // 133 JUDIT PÁL (CLUJ-NAPOCA): Stadtbegriff und Stadtgeschichte in der ungarischen und rumänischen Geschichtsschreibung // 149 ZDZISŁAW NOGA (KRAKOW): Großstadtmonografien in der polnischen Geschichtsschreibung // 157 IVETA COUFALOVÁ (OLOMOUC): Dokumentace nebo nostalgie? Ediční řada Zmizelé Čechy, Morava, Slezsko. Několik poznámek k jedné ediční řadě a obecně k roli a možnostem editora v digitálním věku // / 167 IVANA EBELOVÁ (PRAHA): Dějiny českých, moravských a slezských měst - ediční řada Nakladatelství Lidové noviny // 177 VLASTIMIL SVĚRÁK (JIHLAVA): Moderní publikace o dějinách města Jihlavy // METODOLOGICKÉ A KONCEPČNÍ PROBLÉMY DĚJIN MĚST, SPECIFICKÉ FENOMÉNY DĚJIN STŘEDOEVROPSKÝCH MĚST /
187 VLADIMÍR MAŇAS (BRNO): Syntéza jako výzva: interdisciplinarita při konstrukci městských dějin středověku a raného novověku // 191 BLANKA SOUKUPOVÁ (PRAHA): Český etnologický (antropologický) výzkum města, jeho multietnicity a multikulturality // 209 BOHUMÍR SMUTNÝ (BRNO): Poznámky ke zpracování dějin průmyslu v publikacích o dějinách moravských a slezských měst v nedávné minulosti až do současnosti // 223 MAREK ĎURČANSKÝ (PRAHA): Město a univerzita. Několik poznámek k tématu a jeho roli v syntetických zpracováních dějin měst // 233 JIŘÍ HANUŠ (BRNO): Město: místo mezi nebeským Jeruzalémem a Babylónem // 247 NIKOLA REGINÁČOVÁ (KOŠICE): Centrum a periféria - vývoj populácie v mestských častiach Košíc v 19. storočí // 273 ATTILA TÓZSA-RIGÓ (MISKOLC): Eine neue methodologische Interpretationsmöglichkeit für Stadtgeschichte, oder wissenschaftliche „Modeströmung"? Geschäftsnetzwerke zwischen nordwestungarischen und mährischen Städten in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts // 285 BOHUMÍR BERNÁŠEK (PRAHA): Pohled na dějiny měst skrze proměny lokální identity // 299 HELENA CHALUPOVÁ (PRAHA): Pověsti coby plod druhého života dějin města na příkladu Prahy // 307 MARIE TOŠNEROVÁ (PRAHA): Kronika česká Václava Hájka z Libočan jako pramen městské historiografie // DĚJINY MĚST A PRAMENNÁ ZÁKLADNA — PERSPEKTIVA A LIMITY // 323 JANA VOJTÍŠKOVÁ (HRADEC KRÁLOVÉ): Torzovitost pramenů v kmenovém archivním fondu: Lze v takovém případě psát syntézu městských dějin? // 329 MICHAELA HRUBÁ (ÚSTÍ NAD LABEM) — HANA JORDÁNKOVÁ (BRNO): Městské knihy a význam jejich zpřístupňování pro badatelskou a publikační činnost v oblasti urbánních dějin. Na okraj realizace projektu Libri civitatis // 349 MILAN VOJÁČEK (PRAHA) // Lze vytvořit databázi obyvatel Prahy pro léta 1850-1914? //
355 RADEK BLÁHA (HRADEC KRÁLOVÉ): Archeologické prameny, jejich využití a kombinace s jinými typy pramenů v syntéze dějin Hradce Králové // 371 EVA CHODĚJOVSKÁ (PRAHA): Staré mapy a plány jako pramen pro dějiny měst v České republice? // 393 ROBERT ŠIMŮNEK (PRAHA): Raně novověké veduty měst - dávné „panoramatické fotografie"? // 417 PETR JUŘÁK (FRÝDEK-MÍSTEK): Pramenný a ikonografický materiál k dějinám měst v muzejních sbírkách // PŘÍKLADY DÍLČÍCH PROBLÉMŮ // 437 LENKA MARTÍNKOVÁ (ČESKÉ BUDĚJOVICE): České Budějovice na přelomu 18. a 19. století jako biskupské rezidenční město // 453 KRYŠTOF DRNEK (PRAHA): Projekt okružního dopravního systému v meziválečné Praze // 465 VIKTOR VELEK (OSTRAVA): Místo a role menšinových hudebních kultur v dějinách velkoměst na příkladu české hudební kultury vídeňských Čechů // PŘÍLOHY // 485 SUMMARY // 503 RESÜMEE // 521 MÍSTNÍ REJSTŘÍK
cnb002874715

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC