Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vydání první
Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015
279 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-210-8059-1 (brožováno)
Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034 ; 442
150 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 258-271 a bibliografické odkazy
001458650
ÚVOD // HISTORICKÝ EXKURZ DO TEORIE TEXTOVĚ-OBRAZOVÝCH VZTAHŮ ...25 // II. 1. Počátky ilustrace ...25 // II. 2. Antika ...27 // II. 2. 1. Nejstarší výklady textově-obrazovych vztahů ve starověkém Řecku ...29 // II. 2. 2. Helénsko-helénistický přístup ...34 // II. 2. 3. Textově-obrazové vztahy v dějinách helénistické estetiky ...39 // II. 2. 4. Počátky horatiovské tradice ...44 // II. 3. Středověk ...46 // II. 4. Novověk ...50 // II. 4. 1. Horatiovská tradice a sesterská umění v renesanci ...52 // II. 4. 2. Textově-obrazové vztahy na pozadí osvícenské estetiky ...55 // II. 4. 3. Specifikace ilustračních žánrů v novověku. Ilustrace dětská a vědecká ...61 // II. 5. Nástin teorie ilustrace a moderní estetika ...63 // II. 5. 1. Hledání paralel mezi textem a obrazem prizmatem modernismu ...63 // II. 5. 2. Vývoj horatiovské tradice v novověku ...67 // I. HRANICE ILUSTRAČNÍHO MÉDIA ...71 // III. 1. Spor o „přirozenost“ literárních a malířských prostředků ...72 // III. 1. 1. Lessing a Herder: narace versus deskripce ...72 // III. 1. 2. Greenberg: reprezentace a autoprezentace ...75 // III. 2. Literatura a ilustrace z pohledu sémiotiky ...77 // III. 2. 1. Přítomnost znakových druhů v literatuře a v ilustraci ...78 // III. 2. 2. Literatura, malířství a umělecká ilustrace jako superznaky ...83 // III. 2. 3. Selekce v procesu ilustrační tvorby ...87 // III. 2. 4. Reprezentační škála narativní ilustrace ...89 // III. 2. 5. Popisnost a tezovitost ...96 // III. 3. K definici umělecké narativní ilustrace ...101 // IV. VIZUALIZACE LITERÁRNÍHO VYPRÁVĚNÍ ...114 // IV. 1. Čtenářská obrazotvornost ...116 // IV. 1. 1. Role paměti ...119 // IV. 1. 2. Empatie ...121 // IV. 1. 3. Typy čtenářů ...124 // IV. 2. Obrazivost narativních textů ...127 // IV. 2. 1. Vysoká míra obrazivosti literárního vyprávění ...130 //
IV. 2. 2. Neilustrovatelné texty ...134 // IV. 2. 3. Tradičně problematické případy textové obrazivosti ...135 // IV. 3. Role kontextu v interpretaci narativní literatury ...141 // IV. 3. 1. Empirický a modelový čtenář/divák ...146 // IV. 3. 1. 1. Studium empirického čtenáře/diváka. Charakteristika literárně-ilustračních žánrů pro děti a mládež ...148 // IV. 3. 1. 2. Utváření modelového ětenáře/diváka ...154 // V. DIEGETICKÝ ROZMĚR LITERÁRNÍHO DÍLA A JEHO ILUSTRAČNÍ PARALELY ...159 // V. 1. Ilustrace časového rozměru literárního díla ...160 // V. 2. Ilustrační paralely prostorových aspektů literárního díla ...169 // V. 3. Perspektivismus ...172 // VI. TRANSFORMACE Z VERBÁLNÍHO DO PIKTORIÁLNÍHO NA RATI VU ...182 // VIL ČTENÍ ILUSTRACE ...194 // VII. 1. Postup četby obrazu ...198 // VIL 2. Pragmatika piktoriálního narativu a apelační funkce ...208 // VIL 2. 1. Příklady apelační funkce v textu ...214 // VIL 2. 2. Příklad uplatnění apelační funkce v knižní ilustrační tvorbě - autorská poznámka ...216 // VIL 3. Symbolická sdělnost umělecké narativní ilustrace ...222 // VIL 4. „Knižní faktor“ v umělecké narativní ilustraci ...224 // WH. ZOBRAZENÍ LITERÁRNÍHO HRDINY A VYJÁDŘENÍ ATMOSFÉRY PROSTŘEDÍ ...232 // VIII. 1. Zobrazení literárnílio hrdiny ...233 // VIII. 2. Vyjádření atmosféry prostředí ...245 // ZÁVĚR ...255 // BIBLIOGRAFIE ...258 // SEZNAM A ZDROJE OBRAZOVÉ PŘÍLOHY ...272
cnb002812281

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC