Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
EB
Příručka
1. vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2012
viii, 256 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-210-5812-5 (brožováno)
ISBN 9788021077195 (ebook)
ISBN 8021077190 (ebook)
Obsahuje bibliografii na stranách 245-246 a rejstříky
Publikace navazuje na první díl Moderní analýzy biologických dat a představuje vybrané modely a metody statistické analýzy korelovaných dat. Lineární metody jsou užitečné při analýze dat s časových, prostorových nebo fylogenetických korelací. Kniha je praktická příručka analýzy dat v jednom ze světových největších statistických nástrojů, freeware R. K dispozici je 19 vyřešených a komentovaných příkladů, které ukazují správné způsoby stavby modelu a poukzují na případné chyby, které mohou nastat během analýzy dat. Text je otevřený pro všechny čtenáře; speciální matematické vzdělání není požadováno. Publikace se zaměřuje na studenty a odborníky z biologických, zemědělských, veterinárních, lékařských a farmaceutických oborů, kteří potřebují správně analyzovat výsledky svých pozorování nebo experimenty ve složité struktuře korelace opakovaného měření stejných předmětů.
Popsáno podle dotisku z roku 2015
Popsáno podle tištěné verze
001458698
Předmluva // 1 ÚVOD // 1.1 Konkrétní situace // 1.2 Jak číst tuto knihu // 1.3 Definice proměnných // 1.4 Konvence // 2 O DESIGNECH // 2.1 Replikace versus pseudoreplikace // 2.2 Nested versus crossed // 2.3 Blokový design // 2.4 Některé další typy pokusných uspořádání // 3 PRVNÍ POKUS // 4 NĚCO MÁLO O VEKTORECH A MATICÍCH // 5 MODELY // 5.1 Smíšený a náhodný model // 5.2 Marginální model // 5.3 Odhady parametrů modelu a optimalizace // 6 STRUKTURA REZIDUÍ // 6.1 Heteroskedasticita // 6.2 Korelace // 6.2.1 Časové korelace // 6.2.2 Prostorové korelace // 6.2.3 Fylogenetické korelace // 6.3 Diagnostika // 7 NÁHODNÉ EFEKTY // 7.1 Kovarianční struktura // 7.2 Predikce náhodných efektů // 7.3 Diagnostika // 8 GENERALIZED ESTIMATING EQUATIONS // 8.1 Marginální model // 8.2 Korelační struktury // 8.3 Diagnostika // 9 MARGINÁLNÍ MODELY S NORMÁLNÍM ROZDĚLENÍM // 9.1 2faktorová ANOVA // 9.2 Jednoduchá regrese s krátkou časovou řadou // 9.3 Časové řady s autoregresí vyššího řádu // 9.4 1faktorová ANCOVA na longitudinálních datech // 9.5 1faktorová ANOVA s prostorovým uspořádáním // 9.6 1faktorová ANCOVA s fylogenetickou korelací // 10 SMÍŠENÉ A NÁHODNÉ MODELY S NORMÁLNÍM ROZDĚLENÍM // 10.1 1faktorová ANOVA s náhodným efektem // 10.2 Split-plot // 10.3 1faktorová ANOVA s hierarchickou strukturou // 10.4 1faktorová ANOVA s crossed uspořádáním náhodných efektů // 10.5 1faktorová ANCOVA s náhodnými efekty // 10.6 Komponenty rozptylu // 10.7 Rozklad rozptylu v genetice // 11 MARGINÁLNÍ MODELY S NENORMÁLNÍM ROZDĚLENÍM // 11.1 2faktorový analog ANOVA s gama rozdělením // 11.2 Vícenásobná (quasi-)poissonovská regrese // 11.3 2faktorový analog ANOVA s (quasi-)binomickým rozdělením // 11.4 1faktorový analog ANOVA s fylogenetickou korelací // 11.5 1faktorový analog ANOVA s markovovským řetězcem // 12 POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA // 13 REJSTŘÍK
(OCoLC)817049204
cnb002393685

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC