Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
EB
Příručka
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2017
201 stran ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-271-0133-7 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9722-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9723-1 (online ; epub)
němčina
Přeloženo z němčiny, překlad 2. vydání
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001459142
Obsah V // Obsah // Předmluva ke druhému vydání... XI // Úvod ... 1 // 1 Přehled psychofarmak... 5 // 1.1 Výběr psychofarmaka... 5 // 1.2 Účinek neurotransmiterů ... 7 // 1.3 Frekvence předepisování psychofarmak... 8 // 2 Antidepresiva... 11 // 2.1 Rozdělení ... 11 // 2.2 Historie ... 11 // 2.3 Mechanizmy účinku ... 12 // 2.4 Terapie... 14 // 2.4.1 Deprese ... 14 // 2.4.2 Úzkostné poruchy ... 16 // SNRI, SSRI... 17 // Pregabalin... 17 // Benzodiazepiny... 17 // 2.4.3 Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD)... 19 // 2.4.4 Somatoformní poruchy ... 21 // Psychoterapie ... 21 // SNRI, SSRI nebo tricyklická antidepresiva .. 21 // Léčba bolesti ... 21 // Benzodiazepiny... 22 // 2.5 Třídy účinných látek ... 22 // 2.5.1 SSRI ... 22 // 2.5.2 SNRI... 23 // 2.5.3 MARI... 23 // 2.5.4 Tricyklická a tetracyklická antidepresiva .. 23 // 2.5.5 Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)... 24 // 2.6 Účinné látky... 25 // 2.6.1 Citalopram ... 25 // 2.6.2 Escitalopram... 28 // 2.6.3 Venlafaxin ... 30 // 2.6.4 Duloxetin... 32 // 2.6.5 Vortioxetin ... 34 // 1 // VI Obsah // 2.6.6 Mirtazapin... 35 // 2.6.7 Agomelatin... 37 // 2.6.8 Amitriptylin... 39 // 2.6.9 Moklobemid... 40 // 2.7 Nežádoucí účinky ... 42 // 2.7.1 Serotoninový syndrom... 42 // 2.7.2 Antidepresiva a suicidalita ... 44 // 2.7.3 Syndrom z vysazení... 44 // 2.8 Které antidepresivum dám komu? ... 45 // 3 Neuroleptika... 48 // 3.1 Rozdělení ... 48 // 3.1.1 Chemická struktura ... 49 // 3.1.2 Neuroleptická potence... 49 // 3.1.3 Různé nežádoucí účinky... 49 // Typická neuroleptika... 49 // Atypická neuroleptika... 50 // 3.2 Historie ... 50 // 3.3 Antipsychotika ... 52 // 3.3.1 Mechanizmy účinku... 52 // 3.3.2 Receptorové vazebné profily... 53 // 3.3.3 Terapie ... 58 // Psychóza ... 58 // Delirium... 59 // Psychotická deprese ... 59 //
3.3.4 Exkurz: Studie C ATIE ... 60 // 3.3.5 Účinné látky... 61 // Benperidol a haloperidol... 61 // Risperidon... 62 // Olanzapin ... 64 // Aripiprazol... 66 // Amisulprid... 69 // Kvetiapin ... 70 // Ziprasidon... 73 // Sertindol ... 75 // Klozapin... 78 // 3.3.6 Depotní neuroleptika ... 81 // 3.3.7 Které antipsychotikum dám komu?... 84 // 3.4 Sedativa... 87 // 3.4.1 Promethazin... 87 // Obsah VH // 3.4.2 Opipramol... 88 // 3.5 Léčba abnormálních pohybů ... 90 // 3.5.1 Tiaprid ... 90 // 3.6 Nežádoucí účinky a Interakce ... 92 // 3.6.1 Extrapyramidové syndromy (EPS)... 92 // 3.6.2 Akatízie... 93 // 3.6.3 Metabolický syndrom... 94 // Obvod pasu jako hlavní kritérium... 94 // 3.6.4 Agranulocytóza... 96 // 3.6.5 Prodloužení intervalu QTc... 97 // 4 Thymoprofylaktika (stabilizátory nálady)... 101 // 4.1 Thymoprofylaxe... 101 // 4.2 Terapie... 102 // 4.2.1 Manická epizoda... 102 // 4.2.2 Depresivní epizoda ... 103 // 4.3 Účinné látky... 104 // 4.3.1 Lithium... 104 // 4.3.2 Kyselina valproová... 107 // 4.3.3 Karbamazepin... 110 // 4.3.4 Lamotrigin ... 113 // 5 Anxiolytika ... 115 // 5.1 Neuroleptika jako anxiolytika ... 115 // 5.2 Benzodiazepiny ... 115 // 5.2.1 Ekvivalentní dávky... 116 // 5.2.2 Nežádoucí účinky... 117 // 5.2.3 Účinné látky... 118 // Diazepam ... 118 // Lorazepam ... 120 // 6 Hypnotika ... 122 // 6.1 Doxylamin ... 122 // 6.2 „Z" látky... 123 // 6.2.1 Zolpidem... 124 //
6.2.2 Zopiklon... 125 // 7 Terapie ADHD... 127 // 7.1 Atomoxetin ... 127 // 7.2 Methylfenidát... 129 // VIII Obsah // // 8 Požitkové látky ... 133 // 8.1 Alkohol ... 133 // 8.2 Nikotin... 138 // 8.3 Kofein... 141 // 9 Nelegální návykové látky... 144 // 9.1 Heroin ... 145 // 9.2 Kokain ... 156 // 9.2.1 Hydrochlorid kokainu... 157 // 9.2.2 Crack... 157 // 9.3 Amfetaminy... 158 // 9.3.1 Amfetamin: speed, pep ... 161 // 9.3.2 MDMA... 162 // 9.3.3 Metamfetamin... 162 // 9.4 Konopí (Cannabis)... 164 // 9.5 Kyselina gama-hydroxymáselná (GHB) ... 166 // 10 Gerontopsychiatrie... 168 // 10.1 Voda... 168 // 10.2 Dávkování léčiv... 169 // 10.3 Terapie deliria ve stáří... 170 // 10.4 Antidementiva ... 172 // 10.4.1 Rozdělení... 172 // 10.4.2 Mechanizmus účinku ... 172 // Inhibitory acetylcholinesterázy... 172 // Antagonista NMDA receptoru... 173 // 10.4.3 Terapie ... 173 // Alzheimerova choroba... 174 // Smíšená demence ... 174 // Vaskulární demence ... 175 // Frontotemporální demence... 175 // Demence u Parkinsonovy choroby ... 175 // Demence s Lewyho tělísky ... 175 // 10.4.4 Účinné látky... 175 // Galantamin... 175 // Donepezil ... 176 // Rivastigmin...177 // Memantin ... 178 // 10.4.5 Nežádoucí účinky... 179 // Obsah // IX // 11 Akutní stavy ... 180 // 11.1 Farmakoterapie agitovanosti... 180 // 11.2 Suicidalita... 183 // 12 Lékové interakce... 185 // Slovník pojmů ... 187 // Rejstřík... 193
cnb002887457

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC