Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.5) Půjčeno:21x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2017
223 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-271-0468-0 (vázáno)
ISBN 978-80-271-9710-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9711-8 (online ; epub)
Obsahuje bibliografii na straně 215 a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001459281
Obsah // Seznam zkratek ...11 // Úvod ...15 // 1 Základy anatomie a fyziologie srdce a velkých tepen ...17 // 1.1 Anatomické poznámky ...17 // 1.2 Srdeční cyklus ...19 // 1.3 Převodní systém srdeční ...21 // 1.4 Tepny a žíly ...23 // 2 Vyšetření kardiologického pacienta ...27 // 2.1 Anamnéza a vedoucí příznaky v kardiológii ...27 // 2.2 Fyzikální vyšetření ...29 // 2.2.1 Pohled ...29 // 2.2.2 Pohmat ...30 // 2.2.3 Poklep ...30 // 2.2.4 Poslech ...30 // 2.3 Neinvazivní vyšetřovací metody ...31 // 2.3.1 Elektrokardiografie (EKG) ...31 // 2.3.2 Dlouhodobá monitorace EKG ...42 // 2.3.3 Ergometrie ...45 // 2.3.4 Krevní tlak ...46 // 2.3.5 Skiaskopie a skiagrafie hrudníku ...47 // 2.3.6 Echokardiografie a duplexní ultrasonografie ...49 // 2.3.7 Test na nakloněné rovině ...56 // 2.3.8 Výpočetní tomografie a magnetická rezonance ...56 // 2.3.9 Nukleární izotopová vyšetření ...59 // 2.4 Invazivní vyšetřovací metody ...62 // 2.4.1 Krevní testy ...62 // 2.4.2 Invazivní monitorování arteriálního tlaku ...65 // 2.4.3 Pravostranná srdeční katetrizace a měření srdečního výdeje ...68 // 2.4.4 Koronarografie, ventrikulografie a aortografie ...69 // 2.4.5 Elektrofyziologické vyšetření ...74 // 2.4.6 Intrakardiální ultrazvuk a intravaskulární ultrazvuk ...78 // 2.4.7 Implantabilní holterovské systémy ...83 // 3 Arteriální hypertenze ...85 // 3.1 Epidemiologie a etiologie ...85 // 3.2 Klinický obraz a vyšetření ...86 // 3.3 Rizikové faktory a orgánová poškození ...87 // 3.4 Arteriální hypertenze u specifických skupin ...90 // 3.4.1 Hypertenze ve stáří ...90 // 3.4.2 Hypertenze v těhotenství ...90 // 3.4.3 Hypertenze u diabetiků ...91 // 3.4.4 Pacienti s rezistentní hypertenzí ...91 // 3.5 Léčba hypertenze ...91 // 3.6 Hypertenzní krize ...94 // 4 Ischemická choroba srdeční ...95 // 4.1 Etiopatogeneze ...95 //
4.2 Stabilní a nestabilní plát ...95 // 4.3 Rizikové faktory ...96 // 4.4 Akutní koronární syndromy ...98 // 4.4.1 Klinický obraz a diagnóza ...100 // 4.4.2 Léčba ...101 // 4.5 Komplikace akutních koronárních syndromů ...102 // 4.5.1 Srdeční arytmie ...103 // 4.5.2 Ruptura volné stěny levé komory ...103 // 4.5.3 Ruptura mezikomorového septa ...104 // 4.5.4 Ruptura papilárního svalu ...104 // 4.5.5 Perikarditidy ...104 // 4.5.6 Systémová embolizace ...105 // 4.5.7 Infarkt pravé komory ...105 // 4.6 Stabilní ischemická choroba srdeční ...106 // 4.6.1 Stabilní námahová angina pectoris ...106 // 4.6.2 Zvláštní formy angíny pectoris ...Ill // 5 Srdeční selhání ...113 // 5.1 Definice, etiologie a epidemiologie ...113 // 5.2 Typy srdečního selhání a spouštěcí faktory ...113 // 5.3 Patofyziologie srdečního selhání a základní kompenzační // mechanismy ...114 // 5.4 Klinický obraz ...116 // 5.5 Základy farmakologické léčby srdečního selhání ...117 // 5.6 Základy nefarmakologické léčby srdečního selhání ...118 // 5.7 Kardiogenní šok ...121 // 6 Srdeční arytmie ...123 // 6.1 Arytmogenní mechanismy ...123 // 6.2 Klasifikace srdečních arytmií, výskyt a příčiny ...124 // 6.3 Bradyarytmie ...125 // 6.3.1 Blokády Tawarových ramének ...125 // 6.3.2 Sick sinus syndrom ...127 // 6.3.3 Atrioventrikulární (AV) blokády ...128 // 6.4 Tachyarytmie ...129 // 6.4.1 Supraventrikulární tachyarytmie ...129 // 6.4.2 Komorové tachyarytmie ...141 // 6.5 Základy farmakologické léčby srdečních arytmií ...145 // 6.6 Základy nefarmakologické léčby srdečních arytmií ...146 // 6.6.1 Léčba bradykardií, trvalá kardiostimulace ...146 // 6.6.2 Implantabilní kardiovertery-defibrilátory (ICD) ...149 // 7 Synkopa ...153 // 7.1 Definice a výskyt ...153 // 7.2 Etiologie, klasifikace a léčba ...153 // 8 Náhlá srdeční smrt ...159 //
8.1 Definice a příčiny ...159 // 8.2 Prevence ...160 // 8.3 Léčba ...160 // 9 Základy kardiopulmonální resuscitace a nejčastější akutní stavy ...163 // 9.1 Základní neodkladná resuscitace dospělých ...163 // 9.2 Nejčastější akutní stavy ...168 // 9.2.1 Cévní mozková příhoda ...168 // 9.2.2 Akutní infarkt myokardu ...168 // 9.2.3 Anafylaxe ...169 // 9.2.4 Hypoglykemie ...169 // 10 Chlopenní vady srdeční ...171 // 10.1 Patofyziologie ...171 // 10.2 Diagnóza ...171 // 10.3 Mitrální stenóza ...172 // 10.4 Mitrální regurgitace ...173 // 10.5 Aortální stenóza ...173 // 10.6 Aortální regurgitace ...174 // 11 Infekční endokarditída ...177 // 11.1 Etiopatogeneze ...177 // 11.2 Klinický obraz a diagnostická vyšetření ...178 // 11.3 Léčba ...179 // 11.4 Prevence ...180 // 12 Nejčastčjší vrozené srdeční vady v dospělostí ...183 // 12.1 Defekt septa síní ...183 // 12.2 Defekt septa komor ...185 // 12.3 Otevřená Botailova dučej ...185 // 12.4 Koarktace aorty ...186 // 12.5 Prolaps mitrální chlopně ...186 // 12.6 Ebsteinova anomálie ...187 // 12.7 Fallotova tetralogie ...188 // 12.8 Transpozice velkých cév ...189 // 13 Kardiomyopatie ...191 // 13.1 Dilatační kardiomyopatie ...191 // 13.2 Hypertrofická kardiomyopatie ...192 // 13.3 Restriktivní kardiomyopatie ...193 // 13.4 Arytmogenní dysplazie pravé komory ...193 // 13.5 Další kardiomyopatie ...193 // 14 Myokarditidy ...195 // 15 Perikarditidy ...197 // 16 Onemocnění aorty ...201 // 16.1 Disekce aorty ...201 // 16.2 Aneuryzma aorty ...203 // 17 Žilní tromboembolická nemoc ...207 // 17.1 Etiopatogeneze ...207 // 17.2 Plieni embolie ...207 // 17.3 Chronická tromboembolická plieni hypertenze ...210 // 17.4 Základy moderní perorální antikoagulační léčby ...210 // 18 Primární plieni hypertenze ...213 // Seznam literatury ...215 // Rejstřík ...217 // Souhrn ...221 // Summary ...223
cnb002886967

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC