Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vydání
Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2006
228 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 80-7330-103-2 (brožováno)
Na obálce pod názvem: SOÚ - Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav Akademie věd ČR
Obsahuje bibliografii na stranách 205-207 a bibliografické odkazy
001459516
Obsah // Úvod // Lenka Svobodová...7 // 1. Směry, trendy a rizika světa práce // Miloš Paleček, Lenka Svobodová...13 // 1.1. Trendy a vlivy...13 // 1.2. Vývoj a změny postojů a přístupů ? riziku...18 // 1.3. Klíčové faktory ovlivňující rizika a jejich vnímání...21 // 1.3.1. Unikátní rizikové faktory průmyslových společností...21 // 1.3.2. Nová nebezpečí a hrozby...21 // 1.3.3. Zvyšování složitosti...22 // 1.3.4. Vzrůstající expozice rizika/nebezpečí...22 // 1.3.5. Zvyšování kumulace energií a dosahů nebezpečí...23 // 1.3.6. Zvyšování automatizace ...23 // 1.3.7. Narůstající centralizace a výrobní kapacita...24 // 1.3.8. Nárůst tempa technologických změn...24 // 1.4. Důsledky nízké úrovně BOZP...25 // 1.5. Jaké jsou hlavní změny, které mohou dlouhodobě ovlivnit BOZP?...27 // 1.6. Žádoucí směr a cíl...28 // 2. Co je kvalita pracovního života a jak ji lze zkoumat? // Lenka Svobodová...31 // 2.1. Kvalita života...31 // 2.2. Souvislosti a význam zkoumání kvality života...33 // 2.2.1. Kvalita života v kontextu globálních hrozeb...33 // 2.2.2. Kvalita života občanů v EU...35 // 2.3. Přístupy ? vymezení kvality života...37 // 2.4. Modely a měření kvality života...40 // 2.5. Pojetí kvality pracovního života...46 // 2.6. Instrumenty pro měření kvality života...50 // 3. Vnímání kvality pracovního života po roce 1989 ve světle sociologického šetření // Jan Červenka...53 // 3.1. Pracovní
hodnoty v kontextu ostatních hodnot...55 // 3.2. Spokojenost s prací celkově a hodnocení dílčích aspektů práce...63 // 3.3. Vztahy a atmosféra na pracovišti...79 // 3.4. Hmotné a společenské ocenění práce...86 // 3.5. Negativní jevy na pracovištích...103 // [5] // 3.6. Diskriminace v zaměstnání, skupiny znevýhodněné // na pracovním trhu...105 // 3.7. Jistota zaměstnání a obavy z jeho ztráty...111 // 3.8. Profesní a pracovní mobilita...114 // 3.9. Pracovní doba a soulad rodinných a pracovních povinností...116 // 3.10. Namáhavost a bezpečnost práce...124 // 4. Subjektivní vnímání důležitosti zaměstnání a jeho různých charakteristik // Naděžda Čadová...133 // 4.1. Význam práce v životě člověka...133 // 4.2. Hodnocení současného zaměstnání...135 // 4.3. Hodnocení důležitosti jednotlivých aspektů práce // - základní tendence...142 // 4.4. Hodnocení důležitosti jednotlivých aspektů práce // - sociodemografické diference...145 // 4.5. Jak vypadá „ideální zaměstnání"?...154 // 5. S čím jsme v zaměstnání spokojeni a s čím naopak ne? // Naděžda Čadová...157 // 5.1. Celková spokojenost se zaměstnáním...157 // 5.2. Spokojenost s jednotlivými aspekty práce - základní tendence...159 // 5.3. Spokojenost s jednotlivými aspekty práce // - sociodemografické diference...167 // 5.4. Naplňuje zaměstnání naše představy?...178 // 5.5. Jak vypadá spokojený pracovník?...182 // 6. Metodologické
aspekty zkoumání kvality pracovního života // Jiří Vinopal...185 // 6.1. Metodologický rámec projektu...185 // 6.2. Operacionalizace...187 // 6.3. Realizace výzkumu...191 // Závěr a shrnutí // Lenka Svobodová...193 // Literatura...205 // Přílohy // Příloha 1: Technická zpráva z výzkumu Kvalita pracovního života...209 // Příloha 2: Dotazník ? výzkumu Kvalita pracovního života...211 // Příloha 3: Seznam výzkumů zahrnutých do analýz v kapitole 3...226 // O autorech...227 // [6]
(OCoLC)124090806
cnb001702552

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC