Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vydání první
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2012
303 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7419-100-8 (Sociologické nakladatelství ; brožováno)
ISBN 978-80-7330-206-1 (Sociologický ústav AV ČR ; brožováno)
Gender sondy ; sv. 9
Vydáno ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR
Obsahuje bibliografii na stranách 260-278, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001459535
Obsah // Úvod 7 // 1. Zivitelství jako genderovaný fenomén 14 // 1.1. Historie a současnost živitelství 14 // 1.2. Rodina, gender a společnost 32 // 1.3. Rodina jako ekonomická jednotka 45 // 1.4. Rodina nejen jako ekonomická jednotka aneb neplacená // práce a péče v rodine 55 // 2. Metodologické poznámky k realizovanému výzkumu 68 // 2.1. Výzkumná technika polostrukturovaného rozhovoru 68 // 2.2. Výzkumný vzorek -*? 71 // 2.3. Analýza rozhovoru 75 // 2.4. Medailonky komunikačních partnerek a partneru 76 // 3. Když muž vydělává více aneb konvenční model živitelství 86 // 3.1. Cesta ke konvenčnímu modelu 90 // 3.2. „Dělání“ mužského živitelství a vnímání jeho důsledků 96 // 3.3. Neplacená práce a péče v rodině 109 // 3.4. Ne/spokojenost s modelem mužského živitelství 122 // 3.5. Závěr 129 // 4. Když je živitelkou žena aneb překračování i konzervace // nerovností... 134 // 4.1. Definice ženského živitelství 135 // 4.2. Rozdělení práce v domácnosti a péče o děti // v partnerstvích žen živitelek. 144 // 5 // 4.3. Mužství bez živitelství 152 // 4.4. Strategie vyrovnávání živitelské role ženy 161 // 4.5. Závěr 165 // 5. Když rodiče vydělávají stejně aneb spoluživitelé a spoluživitelky 168 // 5.1. Kdy se rodiče vymezují jako spoluživitelé a spoluživitelky? 169 // 5.2. Modely financování a řízení chodu domácnosti: // genderovanost kompetencí a uplatňování moci 175
// 5.3. Péče, neplacená domácí i placená práce v rodinách // spoluživitelů a spoluživitelek 188 // 5. 4. Závěr 206 // 6. Když se rodiče rozejdou aneb spoluživitclství // a spolupečovatelství při střídavé péči 209 // 6.1. Rozhodování o střídavé péči 212 // 6.2. Živitelské a pečovatelské role v párech praktikujících // střídavou péči 217 // 6.3. Zivitelská praxe v režimu střídavé péče 222 // 6.4. Problematika kombinace práce a péče v rodinách se // střídavou péčí 230 // 6.5. Ekonomická situace matek praktikujících střídavou péči 232 // 6.6. Vymezení živitelství a jeho vztahu ? pcčovatelství 235 // 6.7. Závěr 237 // 7. Závěr 241 // 8. Literatura 260 // Zdroje dat // Příloha 1: Tabulka o vývoji střídavé péče v České republice // Příloha 2: Seznam komunikačních partnerek a partnerů // Příloha 3: Značky v citacích komunikačních partnerek a partnerů // Summary // Jmenný rejstřík // Věcný rejstřík // 279 // 280 281 // 285 // 286 297 301 // 6
(OCoLC)859736745
cnb002434247

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC