Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:14x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2017
xvii, 296 stran : barevné ilustrace ; 26 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-271-0318-8 (vázáno)
ISBN 978-80-271-9761-3 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001459616
1 Akutní pankreatitida - vývoj intervenční léčby // (Julius Špičák) ...1 // 1.1 Klinický průběh ...1 // 1.2 Diagnostika a prognostika ...1 // 1.3 Léčba ...2 // 1.3.1 Nutrice ...2 // 1.3.2 Infekční komplikace a antibiotická // profylaxe ...3 // 1.3.3 Intervence u akutní pankreatitidy ...4 // 1.4 Recentní multicentrické a srovnávací studie a doporučené postupy ...8 // 2 Screening kolorektálního karcinomu (Štěpán // Suchánek, Gabriela Vojtěchová, Miroslav Zavoral).15 // 2.1 Shrnutí současného stavu screeningu KRK ...15 // 2.2 Novinky ve screeningu KRK v ČR ...16 // 2.2.1 Populační screening ...16 // 2.2.2 Vliv screeningu na epidemiologická data ...18 // 2.3 Budoucnost screeningu KRK ...18 // 2.3.1 Screeningové metody ...18 // 2.3.2 Individuální riziko KRK ...19 //3 Screening karcinomu pankreatu (Miroslav Zavoral, Martin Laclav) ...23 // 3.1 Sporadický KP ...23 // 3.2 Screening populace s vysokým rizikem karcinomu pankreatu ...25 // 3.3 Stratifikace rizika karcinomu pankreatu u pacientů s genetickými rizikovými faktory ...27 // 3.4 Prekurzorové léze karcinomu pankreatu ...27 // 3.4.1 PanIN ...27 // 3.4.2 IPMN ...29 // 3.4.3 MCN ...30 // 3.4.4 Prekurzorové léze u pacientů s genetickými rizikovými faktory ...30 // 3.5 Diagnostické metody ...31 // 3.5.1 Laboratorní diagnostika ...31 3.5.2 Molekulárně genetická diagnostika ...31 // 3.5.3 Zobrazovací metody ...32 // 3.6 Aktuální doporučení pro screening KP ...32 // 3.7 Psychologické aspekty screeningu KP ...34 // 4 Klinický význam monitorování farmakokinetiky biologických léčiv u nemocných s idiopatickými střevními záněty (Milan Lukáš) ...39 // 4.1 Klinická farmakologie anti-TNF-a léčiv ...40 // 4.1.1 Biologický poločas a clearance // anti-TNF-a léčiv ...40 // 4.1.2 Protilátky proti infliximabu a adalimumabu (ADA - „anti-drug antibodies“) ...40 //
4.1.3 Farmakokinetika anti-TNF monoklonálních protilátek u těhotných matek a novorozenců ...41 // 4.1.4 Farmakokinetické a farmakodynamické interakce thiopurinů a anti-TNF léčiv ... 42 // 4.2 Monitorování farmakokinetiky infliximabu a adalimumabu a dlouhodobé výsledky léčby ...43 // 4.2.1 Predikce klinické odpovědi ...43 // 4.2.2 Predikce slizničního zhojení ...44 // 4.3 Monitorování TDM při ztrátě terapeutické odpovědi (sekundárním selhání) ...44 // 4.4 Retrospektivní klinické studie posuzující vliv monitorování farmakokinetiky biologik na léčebné výsledky ...45 //4.5 Prospektivní monitorování TDM a vliv na dlouhodobé léčebné výsledky ...45 // 4.6 Farmakokinetické monitorování biosimilárního infliximabu ...46 // 4.7 Problémy s monitorováním farmakokinetiky biologik v klinické praxi ...47 // 5 Mikrobiota a vybrané choroby gastrointestinálního traktu (Helena Tlaskalová-Hogenová, Pavel Draštich, Miloslav Kverka)...51 // 5.1 Mikrobiota a idiopatické střevní záněty ...53 // 5.2 Mikrobiota a dráždivý tračník ...54 // 5.3 Mikrobiota a kolorektální karcinom ...55 // 5.4 Mikrobiota a celiakie ...56 // 5.5 Mikrobiota a nealkoholické ztučnění jater ...56 // 5.6 Mikrobiota v prevenci a terapii trávicích chorob ... 58 //6 Novinky ve fekální mikrobiální transplantaci (Pavel Wohl) ...65 // 6.1 Historie FMT ...66 // 6.2 Výběr dárců FMT pro GDI ...66 // 6.3 Indikace FMT ...66 // 6.4 Metodologie ...67 // 6.4.1 FMT ve formě klysmatu ...67 // 6.4.2 FMT realizovaná pomocí koloskopie ...68 // 6.4.3 Využití nazogastrické či nazojejunální sondy k FMT ...68 // 6.4.4 Kombinované techniky ...68 // 6.4.5 Kapslová technika ...69 // 6.5 Nežádoucí účinky FMT ...69 // 6.6 Klinické situace a FMT ...69 // 6.6.1 FMT a GDI ...69 // 6.6.2 Specifické situace GDI a FMT ...69 // 6.6.3 Idiopatické střevní záněty a FMT ...70 //
6.6.4 FMT u jiných bakteriálních infekcí ..70 // 6.6.5 Obezita ...70 // 6.6.6 Dráždivý tračník ...71 // 6.7 Nové indikace a FMT ...71 // 6.8 Výhledy do budoucna ...71 //7 Syndrom bakteriálního přerůstání v tenkém střevě (Jan Bureš) ...75 // 7.1 Definice ...75 // 7.2 Prevalence ...75 // 7.3 Etiologie ...75 // 7.4 Mikrobiologie, patogeneze, patofyziologie a patologie ...77 // 7.5 Klinické projevy ...78 // 7.6 Diagnostika ...78 // 7.7 Diferenciální diagnostika ...80 // 7.8 Principy léčby ...80 // 7.9 Prognóza ...81 // 8 Eozinofilní ezofagitida (Jan Martínek) ...87 // 8.1 Klasifikace - jícnová eozinofilie vs. eozinofilní ezofagitida vs. PPI-REE ...87 // 8.2 Epidemiologie ...89 // 8.3 Patogeneze ...90 // 8.3.1 Faktory prostředí ...90 // 8.3.2 Genetické faktory ...90 // 8.3.3 Porušená propustnost jícnové sliznice ...91 // 8.3.4 Imunologické mechanismy ...91 // 8.3.5 Jícnová dysfunkce a fibrotizace ...92 // 8.3.6 Nová klinická jednotka - EoE podobná nemoc (EoE-like disease) bez eozinofilní infiltrace ...93 // 8.4 Klinické příznaky ...94 // 8.5 Diagnostika ...94 // 8.5.1 Endoskopické vyšetření ...94 // 8.5.2 Rentgenové vyšetření ...95 // 8.5.3 Funkční vyšetření - jícnová manometrie a pH-metrie ...95 // 8.5.4 Histologické vyšetření ...96 // 8.5.5 Alergologické a imunologické vyšetření u pacientů s EoE ...96 // 8.5.6 Jaká vyšetření jsou doporučena u pacientů s EoE (ev. PPI-REE)? ...97 // 8.6 Přirozený průběh onemocnění a komplikace ...99 // 8.7 Vztah EoE k jiným chorobám ...100 // 8.8 Léčba ...100 // 8.8.1 Doporučené cíle léčby ...100 // 8.8.2 Farmakoterapie ...100 // 8.8.3 Eliminační dieta ...104 // // 9 Technologické novinky v endoskopii (Martin Kliment) ...113 // 9.1 Novinky v endoskopickém zobrazení - endoskopy a pomůcky ke zlepšení detekce polypů ...113 //
9.1.1 Technologická zlepšení detekce polypů integrovaná v endoskopu ...114 // 9.1.2 Pomůcky používané ke zlepšení detekce polypů ...115 //9.2 Endoskopická léčba GERD ...117 // 9.3 Nová endoskopická akcesoria a s nimi související postupy ...121 // 9.3.1 OTSC-klip ...121 // 9.3.2 Endoskopická transmurální resekce (EFTR) ...124 //10 Endoskopická terapie obezity a metabolického syndromu (Marek Beneš) ...129 // 10.1 Restriktivní výkony ...130 // 10.1.1 Intragastrický balon ...130 // 10.1.2 Jiné „objem restrikční“ metody v žaludku a duodenu ...132 // 10.1.3 Injektáž botulotoxinu ...133 // 10.1.4 Transorální gastroplastika ...133 // 10.1.5 Endoluminální vertikální gastroplastika (EVG) ...133 // 10.1.6 POSE ...134 // 10.2 Přemosťující (bypassové) metody ...134 // 10.2.1 Gastrointestinální „vložka“ - EndoBarrier ...134 // 10.2.2 ValenTx - gastroduodenojejunální bypass ...135 // 10.3 Experimentální postupy ...136 // 11 High-resolution anorektální manometrie // (Jana Koželuhová) ...141 // 11.1 Metody anorektální manometrie ...141 // 11.2 Vlastní provedení HRAM ...142 // 11.3 Analýza manometrického měření ...145 // 11.4 Indikace k HRAM ...147 // 11.5 Výzkum a HRAM ...150 // 11.6 Novinky v diagnostice anorektální dysfunkce ...150 //12 Cholangiocelulární karcinom (Tomáš Hucl)...153 // 12.1 Epidemiologie ...153 // 12.2 Patofyziologie ...154 // 12.2.1 Původ buněk CCC ...154 // 12.2.2 Zánět ...154 // 12.2.3 Genetické změny ...154 // 12.2.4 Nádorové mikroprostředí ...155 // 12.2.5 Molekulárně biologické změny jako terapeutický cíl ...155 // 12.3 Diagnostika ...156 // 12.3.1 Laboratorní diagnostika ...156 // 12.3.2 Zobrazovací metody ...156 // 12.3.3 Tkáňová diagnostika ...157 //12.4 Staging ...158 // 12.5 Terapie ...158 //
12.5.1 Chirurgická léčba ...158 // 12.5.2 Transplantace jater ...159 // 12.5.3 Adjuvantní onkologická léčba ...159 // 12.5.4 Paliativní onkologická léčba ...159 // 12.5.5 Radioterapie a brachyterapie ...159 // 12.5.6 Endoskopická léčba ...159 // 12.5.7 Předoperační drenáž distální ...160 // 12.5.8 Předoperační drenáž proximální ...160 // 12.5.9 Typy biliárních stentů ...160 // 12.5.10 Paliativní drenáž proximální ...160 // 12.5.11 Perkutánní drenáž ...161 // 12.5.12 Drenáž pod endoskopickou kontrolou ...161 // 12.5.13 Lokálně ablativní techniky ...161 //13 Transplantace tenkého sřeva (Martin Oliverius) ...169 // 13.1 Transplantace střeva ...169 // 13.2 Etiologické příčiny selhání střeva ...169 // 13.3 Indikace k transplantaci střeva ...169 // 13.4 Techniky transplantace ...170 // 13.5 Imunosuprese a potransplantační péče ...171 // 13.6 Výsledky transplantace tenkého střeva ...173 // 14 Novinky v oblasti transplantační hepatologie (Pavel Trunečka) ...177 // 14.1 Pokročilost onemocnění a alokace jaterních štěpů ...179 // 14.2 Transplantace jater pro hepatocelulární karcinom, expandovaná kritéria, nádorové markéry a downstaging ...180 // 14.3 Transplantace jater pro cholangiogenní karcinom ...181 // 14.4 Alkoholická hepatitida již nemusí být kontraindikací k transplantaci jater ...182 // 14.5 Malý vývoj v oblasti imunosuprese ...182 //14.6 Donor-specifické anti-HLA protilátky a humorální rejekce ...183 // 14.7 Virová hepatitida C ...184 // 15 Novinky v léčbě hepatitídy C (Soňa Fraňková, Jan Speri) ...191 // 15.1 Replikační cyklus HC V ...191 // 15.2 Výskyt a přenos onemocnění ...193 // 15.3 Přirozený průběh infekce virem hepatitídy C.193 // 15.4 Éra léčby interferonem a ribavirinem ...194 // 15.5 Éra přímo působících antivirotik ...195 // 15.6 Revoluční léčba bez interferonu ...195 //
15.7 Konec interferonové éry ...196 // 15.8 Počátek bezinterferonové léčby ...197 // 15.9 Fixní kombinace DAA: úplné opuštění režimů založených na IFN-a ...197 // 15.10 Indikace k protivirové léčbě ...200 // 15.11 Screening HCV infekce ...201 // 15.12 Vyšetření pokročilosti jaterního onemocnění před zahájením protivirové léčby ...201 // 15.13 Léčba specifických skupin pacientů ...202 // 15.13.1 Pacienti s kompenzovanou a dekompenzovanou cirhózou jater ...202 // 15.13.2 Hepatitida C a transplantace jater 202 // 15.13.3 Koinfekce HBV/HCV ...203 // 15.13.4 Léčba pacientů s onemocněním ledvin a v programu náhrady funkce ledvin ...203 // 15.13.5 Léčba HCV u imunosuprimovaných pacientů ...204 // 15.13.6 Akutní hepatitida C ...204 // 16 Nealkoholická tuková nemoc jater (Irena Hejlová) ...213 // 16.1 Prevalence ...213 // 16.2 Metabolické faktory související s rozvojem NAFLD ...213 // 16.3 Genetické faktory související s rozvojem NAFLD ...214 // 16.3.1 PNPLA3 ...214 // 16.3.2 TM6SF2 ...215 // 16.4 Alkohol a NAFLD ...216 // 16.5 Diagnóza ...217 // 16.5.1 Biopsie jater ...217 // 16.5.2 Neinvazivní diagnostika steatózy, NASH, fibrózy ...217 // 16.5.3 Diagnostický algoritmus ...218 // 16.6 Prognóza ...218 // 16.6.1 Progresivní fibróza ...218 // 16.6.2 Celková a kardiovaskulární mortalita ...219 // 16.6.3 Hepatocelulární karcinom ...219 // 16.7 Léčba ...219 // 16.7.1 Režimová opatření ...220 // 16.7.2 Farmakoterapie ...220 // 16.7.3 Bariatrická chirurgie ...223 // 16.8 Transplantace jater pro NASH ...223 // 17 Novinky v léčbě akutní alkoholické hepatitídy (Jan Petrášek) ...231 // 17.1 Nové postupy v tradičních modalitách léčby alkoholické hepatitidy ...231 // 17.1.1 Abstinence ...231 // 17.1.2 Nutriční podpora ...232 // 17.1.3 Proteino-kalorická malnutrice ...232 // 17.1.4 Deficience vitaminů a stopových prvků ...233 //
17.1.5 Kortikosteroidy ...233 // 17.1.6 Pentoxifylin ...238 // 17.1.7 Blokáda tumor necrosis faktoru alfa (TNF-a) ...238 // 17.1.8 Transplantace jater ...239 // 17.2 Nové koncepty v léčbě AH ...239 // 17.2.1 Patogenetický podklad nových postupů v léčbě AH ...239 //18 Dědičné choroby jater: příčiny, mechanismy a léčba (Milan Jirsa, Eva Sticová) ...249 // 18.1 Wilsonova choroba ...249 // 18.2 Hemochromatóza ...252 // 18.2.1 HFE hemochromatóza ...254 // 18.2.2 Non-HFE hemochromatóza ...255 // 18.3 Jaterní porfyrie ...256 // 18.3.1 Chronické jaterní porfyrie ...257 // 18.3.2 Akutní jaterní porfyrie ...258 // 18.3.3 Erytropoetické porfyrie ...258 // 18.4 Deficit alfa-1-antitrypsinu ...261 // 18.5 Intrahepatální cholestáza ...261 // 18.5.1 Progresivní familiární intrahepatální cholestáza (PFIC) ...262 // 18.5.2 Progresivní familiární intrahepatální cholestáza 1. typu (PFIC1) ...262 // 18.5.3 Progresivní familiární intrahepatální cholestáza 2. typu (PFIC2) ...263 // 18.5.4 Progresivní familiární intrahepatální cholestáza 3. typu (PFIC3) ...263 // 18.5.5 Progresivní familiární intrahepatální cholestáza 4. typu (PFIC4) ...264 // 18.5.6 Rekurentní intrahepatální cholestáza (BRIC) ...264 // 18.5.7 Další fenotypy deficitu biliární sekrece fosfolipidů ...265 // 18.5.8 Intrahepatální cholestáza těhotných (ICP) ...265 // 18.6 Familiární nehemolytické žloutenky ...266 // 18.6.1 Criglerův-Najjarův syndrom (CNS) ...266 // 18.6.2 Gilbertův syndrom (GS) ...267 // 18.6.3 Dubinův-Johnsonův syndrom // (DJS) ...267 // 18.6.4 Rotorův syndrom (RS) ...268 //19 Elastografie jater (Renáta áenken/covdj ...275 // 19.1 Jaterní biopsie...275 // 19.1.1 Vývoj skórovacích systémů...275 // 19.1.2 Kvantitativní stanovení obsahu kolagenu v játrech...275 // 19.2 Elastografie...276 // 19.2.1 Fyzikální principy elastografických metod...276 //
19.2.2 Typy elastografických metod...276 // 19.2.3 Limitace elastografických metod v hodnocení fibrózy jater...278 // 19.2.4 Význam elastografie v hodnocení fibrózy jater...279 // 19.2.5 Doporučené postupy a využití elastografických metod v klinické praxi...281 // 19.2.6 Význam elastografie v hodnocení komplikací jaterní cirhózy...282
cnb002894416

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC